Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed

Senest opdateret d. 13/12-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Nye materialer, IoT og AI er nogle af værktøjerne, når der udvikles teknologiske services målrettet fødevare-, pharma- og sundhedssektoren. Det skal sikre sundhed og et højt hygiejneniveau, når den grønne omstilling kræver, at erhvervene implementerer nye løsninger.

Indsatsområdet vil, i tråd med anbefalinger i tidligere vækstteams og Klimapartnerskaberne, understøtte omstilling til en mere grøn og bæredygtig produktion uden at gå på kompromis med centrale konkurrenceparametre indenfor styrkepositionerne i fødevare-, farma- og sundhedssektoren.

Kompetencecenteret vil udvikle teknologiske services, der skal understøtte en bæredygtig omstilling igennem nye ressourcebesparende løsninger, der kan implementeres i samspil med opretholdelse af et højt sundheds- og hygiejneniveau, afprøve nye materialer i hygiejnisk kritiske miljøer og anvende løsninger baseret på IoT og AI til at optimere hygiejne og sundhed produktionsmiljøer og afprøve metoder til overvågning af patogene mikroorganismer inden for sundhedsområdet. Med indsatsen vil FORCE Technology bidrage til at sikre, at omstillingen til en mere bæredygtig produktion ikke sker på bekostning af, men i tæt følgeskab med hygiejne, sundhed og sikkerhed.

Bemærk: På baggrund af organisationsændringer i FORCE Technology er indsatsområdets fokus i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen justeret, således at der fra 1. december 2021 ikke arbejdes med hygiejne i husdyrbesætninger, men med metoder til overvågning af patogene mikroorganismer. Indsatsområdets øvrige målsætninger fortsætter uændrede.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT11.01_2023 Økosystem og videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT11.02_2023 Bæredygtig produktion i hygiejnisk kritiske miljøer

Der udvikles metoder og værktøjer, der bidrager til ressourceoptimering af hhv. processer ifm. rengøring og desinfektion af overflader og produktionsudstyr mhp. optimering af hygiejne og levetid. Fokus er især på vandforbrug og recirkulering af vand.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT11.03_2023 Intelligent overvågning

Målet med aktiviteten er at anvende sensorer og data til at optimere sundhed og hygiejne. Der udvikles metoder til intelligent overvågning af kritiske parametre for sundhed og hygiejne, hvilket kan være patogener, men også afledte indikatorer.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Planlagt

FT11.04_2023 Nye materialer

Målet med aktivitetsplanen er at understøtte introduktion og anvendelse af nye materialer og overfladekvaliteter i hygiejnisk kritiske miljøer indenfor fødevare-, farma- og sundhedssektoren, herunder skabe viden om fx 3D-printede emner.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT11.02_2022 Bæredygtig produktion i hygiejnisk kritiske miljøer

Målet med aktivitetsplanen er udvikling af viden og metoder, der kan hjælpe virksomheder med hygiejnisk kritiske produktionsmiljøer med at reducere deres ressourceforbrug (vand, kemi og temperatur/energi) uden at gå på kompromis med hygiejne og sikkerhed.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT11.04_2022 Nye materialer

Målet med aktivitetsplanen er at understøtte introduktion og anvendelse af nye materialer og overfladekvaliteter i hygiejnisk kritiske miljøer indenfor fødevare-, farma- og sundhedssektoren, herunder skabe viden om fx 3D-printede emner.

Under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT11.03_2022 Intelligent overvågning

Målet med aktiviteten er at anvende sensorer, teknologi og data til at optimere sundhed og hygiejne. Der udvikles metoder til intelligent overvågning af kritiske parametre for sundhed og hygiejne, hvilket kan være patogener, men også afledte indikatorer.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT11.01_2022 Økosystem og videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed, samt plan for opbygning hhv. styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT11.03 Intelligent overvågning - version 2.0

Målet med aktiviteten er at anvende sensorer og data til at optimere sundhed og hygiejne. Der udvikles metoder til intelligent overvågning af kritiske parametre for sundhed og hygiejne, hvilket kan være patogener, men også afledte indikatorer.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT11.04 Nye materialer

Målet med aktiviteten er at understøtte introduktion og anvendelse af nye materialer og overfladekvaliteter i hygiejnisk kritiske miljøer indenfor fødevare-, farma- og sundhedssektoren.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT11.02 Bæredygtig produktion i hygiejnisk kritiske miljøer

Der udvikles gennem aktiviteten viden og metoder, der kan hjælpe virksomheder med hygiejnisk kritiske produktionsmiljøer med at reducere deres ressourceforbrug (vand, kemi og temperatur/energi) uden at gå på kompromis med hygiejne og sikkerhed.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT11.03 Intelligent Overvågning

Målet med aktiviteten er at anvende IoT og AI til at optimere sundhed og hygiejne særligt i det primære produktionsled (husdyrproduktion) men også i det sekundære led inden for fremstillingsindustrien.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT11.01 Økosystem og videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.