Kompetencecenter for reproduceret lyd

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Asser Kalsbøll

Audio produkter har forskellige nuancer, som har betydning for forbrugernes præferencer alt efter musiksmag og den kontekst, som produkterne finder anvendelse i. Hvis produktet skal lykkes i den virkelige verden og ramme målgruppens præference, er det derfor afgørende, at der i specifikations- og udviklingsfasen af audio-produkter er adgang til måleparametre, som relaterer sig til den opfattede lydkvalitet.Formålet med etablering af Kompetencecenter for Reproduceret Lyd er at udvikle services til audio-industrien, der bringer elektroakustiske måleparametre og perceptive og affektive attributter sammen i agilt udviklede prediktionsmodeller. På den måde kan udviklingen i højere grad fokuseres mod et kvantificerbart mål, der har fundament i perception og brugeropfattelse.  Aktivitetsplanen omfatter en række FoU aktiviteter:

  • Udvikling, afprøvning og oversigter på fysiske målinger/metrikker og perceptive og affektive attributter
  • Forsøg med beskrevne og dokumenterede sammenhænge imellem attributter og målinger
  • Sammenhænge mellem fysiske målinger og de sensoriske attributter etableres
  • Viden om JND (Just Noticeable Differences) for de forskellige metrikker og attributter sammenfattes og udbygges
  • Målinger på udvalgte kategorier – udover højttalere og forstærkere, dertil også headsets og mobilt udstyr
  • Udvikling af domænespecifikke modeller for 'preference mapping' mellem perceptuelle resultater og affektive resultater (subjektiv: 'kan lide/ikke lide given lyd')
  • Udvikling af samarbejdsplatform med AAU og DTU omkring Ph.D. forløb samt udnyttelse af forskningen hos disse universiteter.

Desuden vil Kompetencecentret have aktiviteter indenfor videnhjemtagning og videnspredning gennem nært samarbejde med udenlandske forskning og videnmiljøer samt udføre formidlingsaktiviteter med innovationsnetværk for Dansk Lydteknologi.Kompetencecentret etableres i tæt samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, DTU samt Innovationsnetværket Dansk Lydteknologi – og har nedsat et Advisory Board bestående af repræsentanter for målgruppen i den danske audioindustri.