Kompetenceløft på fremtidens digitaliserede arbejdsplads

Senest opdateret d. 1/5-2018
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Forslaget vil med teknologisk service styrke praksisnært kompetenceløft på alle niveauer af den digitaliserede arbejdsplads. Ressourceeffektiv og motiverende kompetenceudvikling er vigtig for at udnytte konkurrencefordele i digital transformation.

Det er en markant udfordring for den digitale transformation og vækst i Danmark løbende at få udviklet kompetencer i virksomheder, så de kan håndtere komplekse teknologiske løsninger i praksis.

Dette forslag udvikler teknologisk service, der skal styrke praksisnært kompetenceløft på den digitaliserede arbejdsplads gennem:

  1. Rådgivning til virksomheder og udbydere af efter- og videreuddannelse med henblik på at hjælpe dem til at forstå udfordringer og behov for kompetenceløft i en fortløbende digital transformationsproces.
  2. Design og udvikling af konkrete læringsmoduler baseret på afdækkede behov for kompetenceløft.
  3. Rådgivning om samt tilpasning og indførelse af teknologiske løsninger, der understøtter praksisnær læring og instruktion.

Kompetenceløft på fremtidens digitaliserede arbejdsplads inkluderer hele organisation. Dette forslag fokuserer derfor på tre niveauer af arbejdsfunktioner inden for industriel produktion, forsyningssektoren, højteknologise nichevirksomheder og finanssektoren: 1) Den ufaglærte medarbejder, 2) Den faglærte (ikke it-specialiserede) medarbejder, herunder akademikere og 3) Udviklings- og ledelseslaget.

En mere ressourceeffektiv og motiverende kompetenceudvikling er nødvendig, for at arbejdskraften i Danmark kan følge med den internationale teknologiske udvikling. Hvis kompetenceudviklingen ikke kan følge med, vil Danmarks konkurrenceevne blive svækket. Dette underbygges af ambitionen i regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst s. 34. Derfor er det vigtigt, at vi har en stærk innovationsinfrastruktur og samarbejder omkring fremtidens kompetenceudvikling.

Nøgleord

39 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 20:45

Spændende Martin - hos Lifestyle & Design Cluster ser vi at projektet Digital Vækstkultur er utrolig værdi skabende for virksomheder og får startet eller arbejdet videre med deres digitale transformation gennem kompetenceløft. Vi ser frem til at kunne tilbyde endnu flere virksomheder adgang til indsigt i digitalisering 1.0

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 20/4-18 kl. 14:34

Kære Heidi,
Mange tag for din kommentar. Vi er bevidst om at de gode erfaringer fra Digital Vækstkultur også kan spille relevant ind i dette forslag. Hvis der er nogle specifikke erfaringer eller problemstillinger, vi skal tage højde for i forslaget, må du (eller andre i dit netværk) endelig skrive dem her i debatten. Det er essentielt at få så mange input som muligt i spil, så vi sikrer, at dette forslag skaber konkret værdi.

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Onsdag d. 25/4-18 kl. 10:45

Hvis virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at drive virksomhed, så de er konkurrencedygtige på eksisterende og nye markeder, så kan ny teknologi, nye standarder og regulering og en øget kobling af digitale og fysiske løsninger, der fx. ændrer arbejdsgange være med til at understøtte denne og give dem nye måder at få kompetenceløft ind i virksomhederne. Vi ser frem til at følge projektet.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:13

Kære Marianne,
Mange tak for dit input og støtte til forslaget. Øget kobling mellem digitale og fysiske løsninger er klart et område, som både skaber behov, men også nye muligheder for kompetenceløft i virksomhederne. Vi ser frem til at inddrage jer i projektets videnspredningsaktiviteter.

Kirstin Rolver (ITB)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:09

Initiativet er udmærket - og behovet bekendt. Mange spillere går efter at bidrage til det nødvendige kompetenceløft - med tildels overlappende modeller. Jeg hæfter mig her ved modellen med konteksttilpassede læringsmoduler. Et 'lego-system' som giver agil og fleksibel mulighed for tilpasning til specifikke medarbejderbehov og virksomhedsstrategier, vil klart være særdeles anvendeligt.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 15:24

Kære Kirstin Rolver,
Mange tak for dit positive input til forslaget.
Du har helt ret i, at det er vigtigt, at der ikke er overlappende initiativer. Som GTS-institut vil Alexandra netop kunne bidrage til at inddrage alle interessenter/spillere som ønsker at bidrage til et kompetenceløft. Hermed kan vi støtte op om en fælles koordinering, samt være med til at tilvejebringe og løfte det nødvendige teknologiske vidensniveau.
Jeg sætter pris på, at du netop bemærker det konteksttilpassede og modulbaserede i initiativet. Det er særligt her, vi mener, at den teknologiske viden og service på området kan gøre en forskel.

Klaus Bolving (Direktør & Netværksleder, CenSec & Innovationsnetværket for Produktion)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:55

Præmissen for initiativet - at lave "human upgrade" - for ad den vej at øge Danmarks digitale sikkerhed er indiskutabel og er netop blevet yderligere forstærket af den nye danske cyberstrategi, som netop fremhæver dette tema som et særligt indsatsområde. Vi støtter derfor dette initiativ og bidrager gerne til videnspredning og brobygning til relevante virksomheder og myndigheder i vores store sikkerhedsnetværk.

Lars Kruse (Rainmaker, Digital Transformer, Entrepreneur, Prolike + Praqma + Phable)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:59

Et digitalt kompetanceløft handler i høj grad om:

1) Medarbejdernes indstilling
2) De værktøjer men benytter sig af

Den digitale transformation i virksomheder handler ikke om at uddanne folk i komplicerede løsninger, men om at indføre systemer som er så intelligent og intuitive enkle at arbejde med, at det opleves som en forbedring. En Digital transformation skal gøre det nemmere at (sam)arbejde. Mennesker i organisation arbejde udfra de incitamentstrukturere de bliver præsenteret for. Hvis ikke der er incitament til at udvikle og udforsker så kommer det ikke til at ske.

Historisk set er "kompleksitet" noget vi skal få til at gå væk, Det bedste redskaber vi har til det er software - det er ret komplekst - det er et paradoks. "Vi gør det komplekse mere simpelt - ved at indføre mere kompleksitet"

Det er kvaliteten af de systemer vi indfører og de incitamentstrukturer som vi skaber for folk som til sammen skabe en vellykket digital transformation.

Et eksempel: Vi har i vores virksomhed indført systemer som Slack, Git, GitHub, G-suite, mm. Alle medarbejdere benytter disse værktøjer. Jeg vil påstå at der ikke som sådan er brug for et "kompetanceløft" udover den instruktion, man alligevel ville gi' de samme medarbejdere - blot i nogle andre værktøjer. Udfordringen ligger primært i "transition" - er folk overhovedet indstillede på at flytte sig? - at gennemgå en transition? Værktøjerne er ikke komplicerede, de er nemme at bruge og nemme at lære, men er folk reelt klar til at flytte sig? Hvilke incitamenter giver vi dem?

“The future is already here – it's just not evenly distributed"
― William Gibson, ScFi author
The Economist, December 4, 2003”

Lene Tortzen Bager (selvstændig konsulent, tortzen.bager)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:30

Hej Martin - Det er et relevant og nødvendigt projekt at sætte fokus på kompetenceløft i digitaliseringen af arbejdspladser. Som flere andre kommentarer viser det, er et af projektets særlige potentialer, at projektet anerkender, at der skal skabes motivation for læring hos den enkelte medarbejder i forhold til den konkrete opgave. Det er en styrke ved projektet, at det vil udvikle praksisnære og motiverende kompetenceløft og involverer medarbejdere i afdækningen af behov. Det er i sig selv er en givtig og bevidstgørende proces, som kan give mod på mere. Og fordi ledelse er tænkt med i projektet, er der en gedigen mulighed for, at kompetenceløftet bliver reelt.
Er der tænkt på faser "efter" kompetenceløft: Hvordan kan kompetenceløft blive en vedvarende forståelse og prioritering i virksomhederne?

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 06:56

Kære Lene,
Mange tak for din mail og bekræftelsen af at det praksisnære og motivationen for læring er væsentlige forudsætninger for et succesfuldt kompetenceløft.
Det er en vigtig pointe, at den blivende og kontinuerlige kompetenceudvikling ude i organisationen skal tænkes med i projektet og skrives tydeligere frem. En af grundtankerne i dette arbejde er, at kompetenceløft ikke bare er noget, man gennemfører én gang. Det vil være et vilkår på fremtidens digitaliserede arbejdsplads, at man arbejder kontinuerligt med udvikling af medarbejdernes kompetencer. Det skal derfor tænkes med i de metoder, der udvikles i projektet, at virksomhederne bliver klædt på til at håndtere dette fremadrettet.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:26

Kære Klaus,
Tak fordi du bringer det specifikke behov for kompetenceudvikling inden for cybersikkerhed på banen i debatten her. Det er et område, som meget vel kan komme specifikt i fokus for arbejdet i denne resultatkontrakt. Vi vil se frem til samarbejde med Inno-pro og CenSec på dette område.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:27

Kære Lars,
Mange tak for et interessant input til debatten. Du har en vigtig pointe i forhold til, at digitale værktøjer netop giver mulighed for at reducere kompleksitet. Det er noget af det, vi arbejder med generelt på Alexandra Instituttet, når vi udvikler software, og du har ret i, at det er vigtigt at få denne del skærpet i forslaget her. Vi er helt enige i den grundlæggende forståelse af, hvad kompetenceløft handler om (medarbejdernes indstilling + valg af værktøjer), og derfor har vi netop lagt vægt på, at der skal udvikles viden og metoder til at identificere behov i organisationen af de to spor (kombineret). Din kommentar sætter fokus på spørgsmålet om valg af værktøjer. Er der tale om valg af værktøjer til praksisnær læring og instruktion for forskellige medarbejder funktioner (som det fremgår i vores forslag) eller valg af (arbejds)værktøjer, der intuitivt minimerer behovet for instruktion overhovedet? Det er en vigtig skelnen, og begge muligheder skal overvejes, når man gennemfører den indledende behovsafdækning i en organisation. Vi vil tage denne pointe med i det videre arbejde med forslaget.

Hanne Troels Jensen (Forskningschef, EAAA)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:49

Hej Martin,
Vi har i Digital Vækst Kultur og i andre samarbejder (også med jer) haft rigtig god erfaring med at bringe vores studerende i spil i processer. Det vil vi gerne gøre igen - også i praktiksamarbejder.
Hanne Troels Jensen
Erhvervsakademi Aarhus

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 06:57

Kære Hanne,
Tak for din kommentarer. Projektet her er tænkt som en mulighed for også at styrke det forskningsbaserede samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det vil glæde os med videre samarbejde med EAAA.

Bo Overgaard (Forretningsudvikler, EL:CON A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:43

Hej Martin,

Det er et væsentlig input i mange virksomheders next step for udvikling. I byggebranchen kan jeg se at behovet/forståelsen for at oprette korrekt input-data er væsentlig for virksomhedens digitaliseringsproces. Men også en udfordring at få ind fra de faglærte medarbejdere, der har deres styrker/interesser i andre processer til at levere den. Så at komme længere ind i denne "black box" af kultur, vaner, IT og data er spændende, og essentiel for at blive true digital.

//Bo Overgaard

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:00

Kære Bo
Mange tak for dit input. Det er meget vigtigt at få bekræftet, at projektet også rammer et behov i byggebranchen. Det vil vi følge op på.
Som du nævner, vil vi netop lægge stor vægt på at forstå de sammenhængende faktorer for en succesfuld digital tranformation herunder kultur, vaner og faglig motivation for tilegnelse af nye kompetencer - også i forhold til den faglærte medarbejder.

Carsten Lindschmidt (Bestyrelsesformand og serieiværksætter, Spraywrap Aps)
Søndag d. 20/5-18 kl. 13:54

Hej Martin
Det er absolut et relevant initiativ - der blandt SMV'ere vil gøre en særdeles positiv forskel. Og at digitaliseringen "løftes op" på tværs er en fordel for alle de SMV, der sidder "lidt alene med det" og som ikke har ressourcer og tid til at overskue området.
Hos Spraywrap er vi i transformation til digitalisering af forretningen, så vi kan løfte forretningen til udlandet og skabe vækst i danske arbejdspladser.
Behovet for ny digitalisering hos en SMV'er er kunne omsætte det så let og praktisk - at det både pirrer nysgerrigheden for at arbejde videre samt at digitaliserede redskaber tilfører hurtig forretningsmæssig værdi. Og ja, kompetenceudvikling hos SMV'ere er absolut tiltrængt. Jeg byder absolut initiativet velkomment.
Med venlige pinsehilsner
Carsten Lindschmidt

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:00

Kære Carsten
Mange tak for dit input. Det er rigtig fint, at du understreger at dette er en udfordringer, der i høj grad også gælder SMV. Det er en af grundene til, at vi lægger vægt på det praksisnære i projektet. Det er vigtigt, at tilegnelsen af nye kompetencer bliver let og praktisk tilgængelig ude i virksomhederne og så skal man ikke underkende at nysgerrighed er en væsentlig del af motivation for læring. Det vil vi lægge vægt på i de nye metoder og værktøjer, der kan udvikles i projektet.

lasse irmer (Captain & Co-Founder, Airship One)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:34

Digital Transformation, Vækst og Danmarks konkurrenceevne. Vi lever i dag i et samfund hvor globalisering og den teknologiske udvikling dagligt flytter grænserne for hvad vi troede var menneskeligt muligt. En udvikling der i høj grad drives af ildsjæle i virksomheder og forskningsinstitutioner, der sætter nye standarder og leder vejen for os alle. Men den konstante transformation og de eksponentielt voksende informationsmængder, som kommer i kølvandet af selvsamme udvikling, stiller konstant nye krav til vores evner til at lære og tilpasse os. Aldrig før har vi skulle forholde os til så mange informationer/beslutninger, og de nyudklækkede studerende kan ikke længere tage for givet, at deres uddannelser og professioner holder resten af livet.
Det kan mærkes i organisationerne - Den øgede kompleksitet, skabt af de nye teknologier og den internationale konkurrence, øger behovet for at styrke kompetenceniveauet og øge samarbejdsevnen på tværs af virksomheden. Det kræver nye redskaber, nye arbejdsgange og en nedbrydelse af de interne siloer. Uddannelse og on-boarding er ressourcekrævende opgaver, og jeg tror bestemt vi kan øge konkurrenceevnen ved at få nogle fælles værktøjer til at hjælpe os på vej. Den største udfordring er for mig at se hvordan man tilpasser ovennævnte værktøjer til de interne kulture, der hersker i de individuelle virksomheder.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:17

Kære Lasse,
Mange tak for dit input og perspektiv. Du har helt ret i, at det er den individuelle tilpasning, der kan gøre en forskel, men også at det er her, de store udfordringer viser sig. Det er derfor, vi mener, der er behov for mere forsknings- og udviklingsbaseret viden og samarbejde på området.

Julie Hjort (Programleder, Danish Design Centre)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:41

Spændende initiativ, som vi her fra Dansk Design Center bakker op omkring. Vi arbejder også med at styrke virksomheders (særligt SMV'ers) digitale transformation, men har primært fokus på design af nye forretningsmodeller og digitale handleplaner for virksomheder (som en del af Danmarks strategi for digital vækst) Dette initiativ, der fokuserer så direkte på praksisnær kompetenceudvikling, er ret afgørende i forhold til at give det nødvendige kompetenceløft og den rette sparring, når virksomheder har opnået større afklaring omkring deres digitale strategi og fokus og har brug for at få hele organisationen med. Det er super relevant at arbejde med alle tre lag i organisationen, som I foreslår (fra ufaglærte til ledelse). Jeg tror vi kan afsøge nogle spændende synergier sammen.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:19

Kære Julie
Mange tak for dit input og bekræftelse af relevans med afsæt i jeres tætte konktakt med SMV. Dette forslag er en oplagt mulighed for mere synergi og forskningsbaseret samarbejde. Lad os endelig fortsætte dialogen.

Carolina Benjaminsen (Adm. direktør, Ørestad Innovation City Copenhagen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:56

Meget spændende område I dykker ned i her. Der er ingen tvivl om, at et langt større praksisnært videns grundlag i forhold til digital omstilling både på SMV niveau og hos de større internationale virksomheder vil være kærkomment.

Har I blik for de byggende miljøer? Her rammer den digitale omstilling ind i fag, der traditionelt set også har været -og til dels stadig er, mere praksisnære end digitale, vel vidende at kravene til intelligent, smart, dataindsamlende og ikke mindst bæredygtigt byggeri øges. Her er der et markant øget behov for kompetence udvikling og dynamiske efter/videreuddannelsesplatforme.

Alexandra Instituttets placering i Ørestad, giver derudover en fysisk nærhed til hele kæden i det byggende miljø. Fra SBI og universitetsforskning til arkitekter over developers til vedligehold. Vi formidler gerne kontakt til medlemmer i vores innovationspartnerskab, så som SBI, AAU-CPH, Rambøll, Sweco, Solstra, KLP ejendomme, Saint-Gobain, Tetris og All Remove.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:31

Kære Carolina,
Mange tak for dit input og væsentlige pointe omkring det byggede miljø. Vi er i andre sammenhænge allerede dybt engageret i arbejdet med den digitale transformation i det byggede miljø og er flere gange i denne proces blevet gjort opmærksom på, at dette forslag om praksisnært kompetenceløft imødekommer et udtalt behov i sektoren. Det er derfor klart noget, vi vil tage med til overvejelse i den endelige ansøgning. Vi vil gerne drøfte med jer, om der måske kunne være en konkret case blandt nogle af de spændende aktører, du nævner her. Vi følger op pr. mail.

Robert Jønsson (Advokat, Integra Advokater)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:51

Tak for et godt og tilgængeligt oplæg. Påtænker Alexandra Instituttet anvende underleverandører eller indgå i samarbejder om f.eks. udvikling af de nødvendige værktøjer? I mit virke som advokat for it-iværksættere har jeg kendskab til en række virksomheder, der med fordel kunne inddrages i processen.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:32

Kære Robert,
Mange tak for dit input. Vi er opmærksomme på advokatbranchen, som formentlig vil få lignende udfordringer som finanssektoren i forhold til kompetenceudvikling, særligt i forhold til samspillet med AI-teknologier. Vi er absolut interesseret i samarbejde med relevante underleverandører, særligt med domænekendskab inden for specifikke brancher. Vi sender en mail til dig for at følge op på mulige kontakter.

Andreas Bassett (Områdechef, Drift, Vandcenter Syd)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:15

Jeg kan tilslutte mig flere af de kommentarer, som allerede er givet. Der er i vid udstrækning behov for et kompetenceløft inden for en digital udvikling, som går vanvittig hurtigt. Således er der også et behov for at klargøre medarbejdere på alle niveauer til udviklingen af systemer eller teknologier, som vi endnu ikke kender. Et er at uddanne i det kendte - noget andet er at klæde medarbejderne på, så de også er klar på det, som de endnu ikke ved kommer. Det kan til dels gøres ved at lære medarbejderne at tænke mere innovativt med en endnu mere digitalt udbredt målsætning, end det måske er tilfældet i dag. Jeg tror på, at der i endnu højere grad er behov for et "pres" fra flere steder i organisationen mod digital udvikling, hvorfor et generelt kompetenceløft er nødvendigt.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:11

Kære Andreas,
Mange tak for din kommentar. Vi er meget enige i, at det er en udvikling, der kræver indsatser og motivation på flere niveauer i en organisation, og så er det en udfordring at være på forkant af (eller bare at følge med) en teknologiudvikling, der går utrolig stærkt. Her er det vigtigt at være både pragmatisk og tæt på den enkelte virksomheds behov.

Katrine Krzeminski (Chefkonsulent , Region SJ´jælland)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:32

At løfte den eksisterende arbejdsstyrkes kompetencer i forhold til det digitale er en yderst relevant aktivitet, der kan understøtte især SMV’erne i at anvende ny teknologi til automatisering, udvikle nye forretningsmodeller og opnå højere produktivitet. Det vil især være relevant i Region Sjælland, hvor
99,9% af virksomhederne er SMV’er med under 250 ansatte. Størstedelen er små med under 10 ansatte.
Særligt de mange små og mellemstore virksomheder inden for fødevarefremstilling, producenter af fødevareteknologi og procesudstyr, og biotek og medicoudstyr vil kunne få gavn af denne GTS-aktivitet.
Det er også vigtigt, at aktiviteten fokuserer på atleter faggrupper, så de ufaglærte også kommer med i den teknologiekse udvikling, og uden en ledelse der forstår mulighederne i at udnytte digitale løsninger, vil intet blive implementeret.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:01

Kære Katrine
Mange tak for dine relevante input. Vi er både i innovationsnetværk og GTS opmærksomme på målgruppen af virksomheder i Region Sjælland og vil gerne gøre endnu mere for at nå systematisk ud i regionen mht. udvikling af digitale kompetencer for forskellige faggrupper i SMV. Vi vil gerne drøfte muligheder for at identificere en mulig virksomhedscase, der kan ramme målgruppen eksemplarisk.

Sune løvsø (Politisk konsulent , IDA)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:34

Godt forslag, der kan sikre de rettet kompentencer er til stede i virksomhederne, når der investeres i ny teknologi. IDA har i foråret lavet en analyse af automationspotentialer. Der viser en vækstpotentiale på 66 mia. Kr. Hvis virksomhederne investerer i teknologi med en tilbagebetalingstid på to år. De største barrierer var blandt andre manglende viden både i ledelsen og blandt medarbejderne.
Begge medarbejdergruppe er tænkt ind i dette projekt. Projektet kan med fordel bygge videre på erfaringerne fra kom digital som IDA også at med I. Dette projekt arbejder også med den digitaliseret arbejdsplads, men med smv’er som en særlig målgruppe.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:01

Kære Sune
Tak for dit input. Vi er opmærksomme på den aktuelle analyse fra IDA og vil medtænke konklusionerne i det videre arbejde med ansøgningen. Og så vil vi generelt være opmærksomme på at fastholde dialog og samarbejde med IDA på dette område, hvor vi umiddelbart ser mange fælles interesser.

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:51

Dansk Standard anerkender behovet for kompetenceløft på fremtidens digitaliserede arbejdsplads, hvis vi skal styrke Danmarks konkurrenceevne og fastholde Danmarks position som et digitalt foregangsland. Pt. findes der ikke en specifik standard inden for området, men det kunne på linje med en ledelsessstandard (fx ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse) være en mulighed, når vi taler kompetenceløft og ville dermed kunne understøtte forslaget.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:00

Kære Berit
Tak fordi du bidrager med dette væsentlige perspektiv. Vi har endnu ikke tænkt det med i forhold til dette projekt, men er helt enige i at GTS’erne spiller en væsentlig rolle i forhold til standardiseringsarbejdet. Vi vil derfor kigge på, hvordan det kan spille ind på området for kompetenceudvikling på den digitaliserede arbejdsplads.

Lizette Taguchi (Founder & Social Innovator, The Seed & Rockwool Fonden)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:36

Højrelevant forslag, især fordi det ikke kan forventes, at det eksisterende uddannelsessystem kan omstille sig til at løfte opgaven. Derudover er det lovende, at kompetenceudviklingen tænkes ind i praksis i virksomhederne, så modulerne ikke blot opfattes som endnu et kursus.
Med afsæt i mine erfaringer fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed med at udvikle digitale værktøjer, der er designet til at styrke erhvervsskoleelevers motivation og progression, mener jeg, at det er afgørende for projektets succes at fokusere på medarbejderens "business case". For at stimulere medarbejdernes motivation og engagement bør læringsmodulerne konstrueres, så den enkelte medarbejder tidligt i forløbet kommer til at opleve, at læringen er konkret værdiskabende for vedkommende, og ikke kun for virksomheden. Udover tilegnelsen af relevante nye kompetencer, så kan det også opleves som værdiskabende for medarbejderen, at læringsmodulerne hjælper med at prioritere i forhold til hvilke kompetencer, vedkommende ikke længere behøver at fokusere så meget på. En eksplicit framing af "andre krav" frem for "større krav" kan således være hensigtsmæssig for at reducere den psykologiske barriere i forhold til omstilling af kompetencer.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:41

Kære Lizette
Mange tak for din kommentar.
Rigtigt fint at tage udgangspunkt i, hvad der motiverer medarbejderen, således at det skabes værdi for den enkelte og for virksomheden.
Det er absolut nødvendigt for at skabe et blivende kompetenceløft i virksomhederne.
Også en god pointe med at kompetenceløft kan hjælpe medarbejderne med at prioritere kompetencer, idet digitaliseringen helt sikkert for mange vil kræve en delvis omstilling fra gamle til nye kompetencer.

Karsten Albæk (Seniorforsker, VIVE)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:03

Alexandra Instituttets forslag "kompetenceløft på fremtidens digitaliserende arbejdsplads" er et relevant bidrag til at løfte fremtidens udfordringer i forbindelse med digitalisering. I forslaget henvises der til rapport fra VIVE med titlen "Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. En litteraturoversigt". Ifølge den litteratur, som rapporten gennemgår, er det netop digitaliseringen, som forventes at have den største effekt på kravene til kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. Omfanget af studier og analyser af dette emne på den danske arbejdsmarked er yderst begrænset.

Martin Møller (Vicedirektør, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:48

Kære Karsten,
Tak for din præcisering omkring digitaliseringens betydning for kravene til fremtidens arbejdsmarked. Jeg er helt enig og derfor er det også absolut nødvendigt, at en indsats omkring teknologisk kompetenceløft iværksættes i takt med at digitaliseringen tager fart. Alternativet er at vi mister en stor del af gevinsterne ved digitalisering.

Per Nygaard
Fredag d. 1/6-18 kl. 00:30

Jeg vil også erklære mig fuldstændig enig med de forudgående indlægs anerkendelse af at Alexandra Instituttets forslag til "kompetenceløft på fremtidens digitaliserende arbejdsplads" er yderst aktuelt og tiltrængt. I Væksthusene møder vi flere tusinde SMVér hvert år og en vis del af dem er allerede rigtigt godt med i forhold til digitalisering. Det er ofte virksomheder der selv arbejder med IT og softwareløsninger. I modsætning hertil er der en stor gruppe af mindre virksomheder, som ikke er med på digitaliseringsvognen. Den type virksomhed klarer sig oftest fint nok her og nu, men det kan virke som om at ejerlederen sidder med en følelse af at det er på lånt tid, hvis medarbejderne ikke (kompetence)udvikler sig og ruster sig til fremtidens måder at arbejde på. For denne type virksomhed vil kompetenceløft på fremtidens digitaliserende arbejdsplads være et kærkomment tilbud for at få gjort noget ved den store udfordring som digitaliseringen udgør.