Kontekst-sensitive tjenester og interaktionsteknikker

Senest opdateret d. 4/4-2011
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Det overordnede formål med Kontekst-sensitive tjenester og interaktions¬teknikker er at udvikle nye it-baserede software-komponenter, interaktions¬teknikker og udviklingsværktøjer, der udnytter den digitale, fysiske, sociale og brugsmæssige kontekst.

Det overordnede formål med Kontekst-sensitive tjenester og interaktions¬teknikker er at udvikle ydelser i form af nye it-baserede software-komponenter, interaktions¬teknikker og udviklingsværktøjer, således at:
• Dansk erhvervsliv bliver i stand til udvikle moderne produkter og tjenester, der kobler it til den fysiske og brugsmæssige kontekst, og leverer relevante informationer, tjenester og oplevelser til brugerne i en given situation – såvel indendørs som udendørs.
• De udviklede ydelser, software-værktøjer og interaktionsteknikker, indgår vil kunne benyttes direkte i erhvervslivets innovation og produktudvikling fremadrettet. Dette illustreres ved, at der konkret udvikles anvendelser indenfor to udvalgte anvendelsesområder: oplevelsesøkonomi i byrum samt energi og miljø.
Målet med dette aktivitetsområde er at udvikle metoder, software-værktøjer og kompetencer under et fælles perspektiv – nemlig kontekst-sensitivitet. Der bygges på og udvikles viden bl.a. indenfor positioneringsteknologier, tagging teknologier, og sensor-aktuator teknologier. Kompetencerne bygger på metoder og software-værktøjer indenfor positionering, interaktionsdesign, Web-teknologi og industriel design. Der arbejdes med konkrete virksomhedscases, og der benyttes prototyping og aktiv brugerinddragelse i udviklingsaktiviteterne. Der inddrages aktiviteter og resultater fra igangværende forskningsprojekter i Alexandra Instituttets, og resultaterne udnyttes, videreudvikles, formidles og omsættes til teknologiske serviceydelser for Dansk erhvervsliv.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.25 M
2011: 2.25 M
2012: 2.25 M
Totalt: 6.75 M

Kontaktinformation
Kaj Grønbæk
Forsknings- og innovationschef
Interactive Spaces Lab
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Mobil: +45 21 49 56 34
kaj.gronbak@alexandra.dk