Kursus: Cybersikkerhed og social engineering

Senest opdateret d. 10/10-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jesper Florin
Afdelingsleder – Brand- og sikringsteknik

Regeringens Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed fokuserer på konsekvenserne ved cyberangreb både for ministerier og kommunale instanser, men også for dansk erhvervsliv[1] . De to største problemområder er cyberspionage og cyberkriminalitet. Her er det Center for Cybersikkerheds (CFCS) trusselsvurderingsenheds afgørelse, at truslen er meget høj[2] . På trods af denne trussel udbydes der meget få kurser i cybersikkerhed i Danmark på nuværende tidspunkt[3]. Det er derfor anbefalingen til regeringen, at der bør udbydes flere kurser og uddannelser inden for cybersikkerhed[3].

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) vil i samarbejde med Køben-havns Erhvervsakademi (KEA) udarbejde et valgfag, som går på tværs af KEAs digitale programlinjer samt et CFPA godkendt kursus for små- og mellemstore virksomheder (SMV). Kurserne tager afsæt i den brede faglige viden, som begge parter besidder, og en stor del af kurserne vil derfor bestå i at videndele og formidle projekt- og forskningsresultater. Projektets formål er at videreudvikle og understøtte de faglige kompetencer inden for cybersikkerhed i Danmark.

Nøgleord