Kursus: Cybersikkerhed og social engineering

Senest opdateret d. 30/4-2017
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Jesper Florin
Afdelingsleder - Brand- og sikringsteknik

Regeringens Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed fokuserer på konsekvenserne ved cyberangreb både for ministerier og kommunale instanser, men også for dansk erhvervsliv1. De to største problemområder er cyberspionage og cy-berkriminalitet. Her er det Center for Cybersikkerheds (CFCS) trusselsvurderingsenheds afgørelse, at truslen er meget høj2. På trods af denne trussel udbydes der meget få kurser i cybersikkerhed i Danmark på nuværende tidspunkt3. Det er derfor anbefalingen til regeringen, at der bør udbydes flere kurser og uddannelser inden for cyber-sikkerhed3.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) vil i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi (KEA) udarbejde et valgfag, som går på tværs af KEAs digitale programlinjer samt et CFPA4 godkendt kursus for små- og mellemstore virksomheder (SMV). Kurserne tager afsæt i den brede faglige viden, som begge parter besidder, og en stor del af kurserne vil derfor bestå i at videndele og formidle projekt- og forskningsresultater. Projektets formål er at videreudvikle og understøtte de faglige kompetencer inden for cybersikkerhed i Danmark.

Baseret på aktivitetsforslag:  Kursus: Cybersikkerhed og social engineering

Nøgleord