Kvalitetssikring af AM-produkter

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Uffe Bihlet
Specialist

AM-fremstilling i metal har fået stor succes, og danske virksomheder har nu behov for services på et nyt niveau. Særligt kvalitetssikring har høj prioritet, sådan at det sikres, at de potentielle gevinster ved metal AM realiseres i første forsøg.

Additiv fremstilling (AM) er ikke et nyt begreb længere, og interessen vender sig nu imod matching af applikation og produktionsmetode, samt mod kvalitetssikring af de fremstillede produkter for at sikre deres levetid og opførsel i service. Materialer fremstillet med konventionelle metoder indeholder masser af fejl, men metoder til detektion samt vurdering af konsekvenserne af sådanne fejl er velkendte pga. mange års erfaring. Dette er ikke tilfældet med metal AM-materialer og -produkter, hvilket gør dem svære at introducere i konservative brancher. Med denne aktivitetsplan vil FORCE Technology (FT) kunne levere en komplet servicepakke for de industrielt tilgængelige teknologier, samt dokumentation og udførelse af de test, der er nødvendige for at sikre en risikostyret implementering af et metal AM-produkt i en given branche.

 

Nøgleord

49 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Kjeldsteen
Fredag d. 20/4-18 kl. 10:13

Spændende initiativ der vil matche min virksomheds interesser rigtig godt. Vi har set mange emner der er fremstillet med dårlige mekaniske egenskaber eller rustfrit stål der langt fra lever op til forventningerne til korrosionsbestandigheden. Dette skyldes ofte at producenten kommer fra IT-verdenen, men ikke har forståelse for metallurgien og derfor behandler alle emner ens.
VI prøver som virksomhed at sætte fokus på materialeviden indenfor vores AM-aktiviteter, men mangler ofte støtte til dette fra andre steder i branchen. Jeg tror at dette initiativ vil bakke op om vores visioner for AM, og hjælpe til at sikre at AM kan få en plads som en seriøs komponentleverandør proces i stedet for at ende som legetøj.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 10:57

Tak for denne tilkendegivelse Peter! Projektet vil i høj grad fokusere på at modne metal AM som en let tilgængelig industriel produktionsmetode, og Sintex vil med jeres højteknologiske og stærke faglige profil være en naturlig samarbejdspartner til fx demoprojekter.

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:07

I DAMRC oplever vi dagligt at fremstillingsindustrien har en række forbehold over for AM - og mange af disse forbehold bunder i manglende validering af processen og dermed materialets egenskaber og den færdige komponents performance. At Force Technology sætter fokus på at nedbringe disse barrierer mener vi er yderst vigtigt i forhold til AMs udbredelse i den industri vi til dagligt servicerer

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:18

Lige nøjagtig. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål og få lavet de rigtige tests - både i prototype- og produktionsfase. Ser frem til et endnu stærkere samarbejde med DAMRC om AM.

Maria Jose Landeira Østergård (Manager, Haldor Topsøe A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:02

Haldor Topsøe A/S er meget interesseret i Additive Manufacturing (AM), men er begrænset af, at mange af vores aparatter skal bruges under tryk, og derfor er det nødvendigt med godkendelse for trykbærende konstruktioner. Ind til da er vi begrænset til brug af AM for specific components not exposed to high pressures.
AM opens the door to fast and cheaper production of tailored designs, which will position our company ahead of our competitors. All initiatives in Denmark are very welcome.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:43

Godkendelse af AM komponenter til højt tryk har jeg allerede et par ideer til hvordan vi kunne tage hul på, og den slags aktivitet ville være meget relevant for andre aktører også. Tak for indspark!

Jacob Willer Tryde (Partner, Alexiou & Tryde - Design and Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:58

De nye geometriske friheder som Additive Manufacture bringer fører et design paradigmeskift med sig i kraft af nye muligheder som ikke har været til stede før. AM i metal er i første bølge relevant i industrielle applikationer, hvor kvalitetssikring har en nøglerolle. Emner kan med AM designes og optimeres til ekstrem lav vægt, høj styrke og høj ydelse, igennem brug af eksempelvis gitterstrukturer, men det er af afgørende betydning at kvaliteten kan måles og de simulerede forbedringer dokumenteres. Industrien har stor interesse i AM, men mangler stadig erfaring og vished for kvalitet ved denne innovative produktionsform.
- Projektet hér vil, i mine øjne, bidrage væsentligt til at sænke barrieren for virksomheder der ønsker at høste fordelene ved at integrere AM i deres udvikling og produktion. Danmark som teknologination vil kunne opnå mange konkurrencemæssige fordele ved at mestre alle aspekter i metal Additive Manufacture.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 10:09

Helt enig. Vi skal have AM-produkterne derind hvor de kan levere den ekstra procent ydelse, som ikke kan opnås på anden vis. De svære steder - med de høje krav. Her er dette projekt ideelt.

Lars Holmegaard (Projekt & Udviklingschef, Dansk AM-Hub)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:56

Et super godt projekt, som vi i AM-Hub – Danmarks Nationale Videnshub for AM – bifalder og støtter op omkring! AM vokser i disse år hastigt og væksten indenfor alle typer af produkter og services er på globalt plan de sidste 4 år i gennemsnit vokset med næsten 25 % årligt. At være i stand til at sikre kvaliteten i produkterne er i den grad relevant, da det kan være med til at løfte danske virksomheders konkurrencekraft yderligere og gøre dem i stand til at få øje på endnu flere muligheder med AM.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:55

Mange tak for tilkendegivelsen! Vi hos FORCE følger spændt AM HUB's mange initiativer og det er oplagt for os at samarbejde.

Claus Jenstrup (Technical Service Manager, DNVGL)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:08

AM tager virkelig fart lige nu, og vi ser mange initiativer blive taget forskellige steder i verden. Mange samarbejder mellem private virksomheder, uddannelses institutioner og andre offentlige instanser, bliver dannet, og alle har det tilfælles at få indsigt i dette relativt nye område. Vi ser det som meget essentielt for AM's overlevelse at der bliver taget skridt i retning mod anerkendte kvalitets standarder, så industrierne (Olie&Gas, Maritime, Energi osv) og dens forskellige aktører, trygt kan arbejde videre indenfor området. DNVGL er meget fokuseret på at udvikle standarder netop til dette, og har i efteråret 2017 udviklet en brugbar DNVGL Class Guideline: "DNVGL-CG-0197" vedrørende processen i at få AM producerede komponenter godkendt. Derfor finder vi også det her projekt meget spændende og relavant for at skabe lignende indenfor Danmarks teknologi grænser, og det lyder som om det kunne blive det helt rigtige setup, for at drive resultater frem og få brugbare løsninger sat i verden.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:06

DNV GL's guideline sammen med de andre eksisterende og kommende standarder repræsenterer netop de nødvendige skridt mod at kunne bestille en AM part på den anden side af kloden og være sikker på, at den produceres og efterbehandles korrekt. DNV GL's arbejde er dermed meget værdifuldt for industriens modning og jeg er meget glad for de positive ord om projektet.

Mads Brink Laursen (Adm. direktør, TRD Surfaces Aps)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:36

I vores virke med overfladebehandlinger til stål mod slid og korrosion ser vi udfordringer hos kunden i kvalitetssikring af 3D-printede komponenter. Typiske områder med afvigelser fra den ideelle komponent kan bestå i porøsiteter i materialet, ruhed, overfladebeskaffenhed og topografi. Disse områder har stor betydning når komponenten efterfølgende skal overfladebehandles af os, og en forbedret kvalitetssikring af 3D-printede komponenter i metal støtter vi gerne op om.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:17

Porøsiteter, ruhed, overfladebeskaffenhed og topografi er netop emner som man ikke bruger mange minutter på for konventionelle produktionsprocesser - de fleste har allerede en god ide om hvad de får, og hvad man i givet fald kan gøre for at forbedre værdierne. Det er ikke tilfældet med AM-produkter, men det burde det egentlig være. I dette projekt kan vi bistå danske virksomheder med at modne deres tilgang til AM, så det kan blive en overskuelig produktionsproces på hylden med alle de andre processer.

Lasse Guldborg Staal (CEO, AddiFab ApS)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 18:02

Dette forslag adresserer en særdeles væsentlig problemstilling, særligt hvor AM ønskes anvendt ved produktion til regulerede industrier. AddiFab støtter målrettet op om at AM kan leve op til de krav der stilles til konventionelle produktionsprocesser, og i denne sammenhæng er kvalitetssikring en hovedhjørnesten. Vi tilkendegiver derfor vores helhjertede støtte til forslaget.

Venlig hilsen
Lasse Staal, direktør
https://www.linkedin.com/in/addifabceo/

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:25

Tak for støtten! AddiFabs printere er et perfekt eksempel på radikal nytænkning indenfor produktionsteknologi. Avendelserne er mange, og jeg har været meget imponeret af de første resultater jeg har set. I dette projekt kan vi komme et spadestik dybere i konventionel vs AM debatten og jeg ser frem til samarbejdet.

David Fischer
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:52

Kan bekræfte relevancen. Hos 3Shape har vi gennem mange år arbejdet tæt sammen med AM maskinproducenter, materialeproducenter og slutbrugere. De har alle behov for kvalitetssikring af deres produkter. Vi derfor udviklet software og optimeret vores 3D scannere til at kunne bistå med dette arbejde. Jeg ser dog fortsat muligheder for videre standardisering og optimering.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:21

Tak for input! 3Shape er et internationalt fyrtårn for mulighederne med kombinationer af 3D scan og AM teknologi, så det vil være et kæmpe plus at have jer med i dette projekt. Vh Uffe

Grethe Winther (Lektor, DTU )
Onsdag d. 9/5-18 kl. 16:50

De mikrostukturer og egenskaber, vi ser for 3D printede metaller, ligner slet ikke dem i metaller formgivet mekanisk eller ved støbning. Nærmere karakterisering af defekttyper og materialeegenskaber er derfor essentielt for en optimal og sikker brug. Øget viden om effekten af diverse efterbehandlinger har et stort potentiale for at øge anvendeligheden af 3D printede materialer.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 17:14

Her er din og i det hele taget hele DTU Mekaniks dybe viden om metaller essentiel. Med en fuldstændig fysisk forståelse af materialerne kan vi både finde og fjerne materialefejl, og i visse tilfælde endda fremkalde nogle materialegenskaber som ikke er mulige med konventionelle produktionsmetoder.

Martin Hedegaard Petersen (MAN Diesel & Turbo SE)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:34

Det er særdeles interessant og relevant for os at der bliver kigget dybere i kvalitetssikringen af AM-produkter.
Vi er, som licensvirksomhed, afhængig af at andre kan fremstille produkter efter vores specifikationer og som det er nu, med den mangel der er på internationale standarder, er det udfordrende for os at sikre at eventuelle AM-produkter lever op til de krav vi har.
Derfor ser vi positivt på alle initiativer der fremmer udviklingen af ensartning af standarder og procedurer.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:43

Standardisering af AM-produkters kvalitet er et af fokuspunkterne i dette projekt og det er rart at få bekræftet at det har klangbund hos industrien. Vh Uffe

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:59

Vi støtter dette initiativ, da vi mærker en stadigt stigende efterspørgsel efter AM- i forsvars-, space- og sikkerhedsindustrien. Da AM-begrebet er omfattende og teknisk kompliceret for nogle SMV'er, byder vi i særlig grad FORCE's let tilgængelige og kvalitetsfokuserede tilgang til AM-området velkommen.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:46

Tak for støtten. Jeg er glad for at du bifalder vores tilgang. Inden for netop de brancher du nævner har AM jo særligt potentiale, og særlige udfordringer pga. de meget veldefinerede krav til bl.a. materialeegenskaber, som ofte er fastlagt ud fra målinger på konventionelt produceret materiale. Dertil kommer detektion af interne fejl, som kan være umulig med gængse metoder. Disse ting kan vi tage fat på med dette projektforslag.

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, Turbovex)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:58

Hos Turbovex bruger vi 3D printer til plastik og SLA i udviklingsøjemed. Vi bruger ikke metal AM i dag, men det er et område vi holder meget øje med. Jeg synes det er et godt initiativ med kvalitetssikring, og kunne godt udvides til at omhandle 3D print i plastik også.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:15

En god del af de metoder der udvikles i dette projekt vil også kunne anvendes til aspekter af plast AM. Fx råvarekontrol og funktionelle tests vil være meget sammenlignelige.

Peter Aggerholm (Senior PCO Specialist, NOV Flexibles)
Fredag d. 18/5-18 kl. 06:38

De centrale udviklings aktiviteter i projektet vedr. røntgen baseret prøvning på metalliske emner – herunder større emner - kan klart afledes til anvendelse i forhold til prøvning og test på komplicerede metalliske strukturer som f.eks. flexible rør repræsenterer. Det være sig udmåling og test af indre geometrier, test for fejl i armering og produktets integritet.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:57

Det er helt rigtigt at en afledt effekt af projektforslaget vil være en endnu større ekspertise inden for røntgenundersøgelse og test generelt af udfordrende emner. Tak for din kommentar.

Torben Henriksen (Produktchef, Migatronic A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:55

I forbindelse med konstruktion af mere komplekse emner, på mock-up basis til brug i svejsemaskiner som vi producerer på Migatronic, har vi indtil videre benyttet os af plast-3D fremstilling. Det giver ingen brugsværdi-simulering, men kun geometriske fornemmelser. Som leverandør af svejse-/loddetråde, vil metalprintning, kunne give virkelighedstro og brugsmæssige nye muligheder. kvaliteten og kontrol af lunker, indeslutninger, risiko for kornvækst og derved mekaniske svækkelser, vil være kritiske størrelser, som vi ikke uden NDT i en eller anden form vil kunne detektere. (Destruktiv kontrol er ofte" no go" på emner der har taget lang tid at konstruere og i små styktal)! - her fra kunne afsættet være røntgen - derfor tror jeg på fremtiden for 3-D print, i metal på emner der fylder mere end 10 x 10 x 10 cm. og som vi indtil nu ikke har kunnet "kontrollere" indvendigt..! Der ligger både nytænkning og potentielle arbejdspladser i udbredelsen af dette initiativ.
Vi er med på at følge projektet.
Hilsen Torben Henriksen

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:13

Hej Torben, tak for denne tilkendegivelse og for støtten. De emner du rejser med detektion af interne fejl er lige præcis hvad vi skal tackle med dette projekt, og det er især for de større emner at problemet bliver rigtig udfordrende - emner som netop kan svejses op med tråd. Det vil være af stor værdi at få input fra Migatronic under dette projekt. Vh Uffe

Aksel Vinther (Bsc - IWE, Kemp & Lauritzen)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:34

3D print med metaller ser vi i dag i små emner. Men som i plast vil også de metalliske emner vokse i størrelse og kompleksitet det vil give udfordringer i forhold til inspektion af strukturerne i emnerne. Det er vigtigt for teknologiens anvendelse, at kvaliteten af færdige emner kan dokumenteres.
Derfor vil en undersøgelse af dette være meget interessant.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:21

Projektforslaget dækker metal AM produkter i alle størrelser, så vi kan være med hele vejen fra råmateriale til færdigt dokumenteret produkt uanset størrelsen. Der er i dag mange forskellige, komplementerende måder at producere med metal AM, og blot det at vælge den rigtige metode kræver erfaring og viden om metodernes styrker og svagheder. Opdateret viden om dette vil også være en af projektets fokusområder.

Anders Bo Raahede Christiansen (3D Production Specialist, NEXTTECH)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:47

NEXTTECH Støtter op om projektet, da vi ser kvalitetssikring af AM produkter, som en meget vigtig process, udviklingen af AM er støt stigende på nuværende tidspunkt.
For at denne udvikling kan fortsætte er meget vigtigt at AM får en standardiseret kvalitetssikring.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:07

Støtten fra NEXTTECH er meget vigtig, da projektet indebærer produktion og test af mange forskelligartede emner, både store og små. Selvom et produktionsemne starter i en plastprinter kan det sagtens ende med at være lavet af metal når det har været igennem alle produktionsprocesserne, og der er løbende test og undersøgelse meget vigtig.

Jan Olesen (Ansvarlig, Simto Aps)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:45

Udvikling af røntgenbaserede metoder til prøvning og kvalitetssikring, af komplekse metal emner og strukturer vil være særdeles velkomne. Da det er en velkendt udfordring og et stort ønske at kunne anvende disse metoder til visualisering af det usynlige, i komplekse metalemner for dermed at sikre produktets kvalitet, og teste for fejl. /Simto

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:10

CT scannere er rigtig gode til plast og komposit, og til metalemner med små vægtykkelser. Der er meget at hente for større metalemner ved at udføre digitale "nålestiks" røntgen undersøgelser. Dette projekt vil kunne lade os demonstrere ikke-destruktiv test og røntgen af meget forskelligartede AM-produkter, herunder større metalemner.

Klaus Loft Højbjerre (3D-Opt)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:27

Additive manufacturing er for alvor ved at udvikle sig til en reel produtionsteknologi (fremfor "blot" en prototype teknologi). Bedre testmetoder, mere data og klare standarder er helt afgørende i denne udvikling! Samtidig oplever vi i Adimant en hvis tilbageholdenhed fra danske virksomheders side og vi tror på, at dette projekt vil hjælpe med at give dem den nødvendige tillid og tryghed til for alvor at kaste sig over additive manufacturing teknologien.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:35

Der er blandt mange virksomheder en tro på, at de er nødt til at undersøge alle AM-materialers opførsel fra bunden helt alene, hvilket giver dem udfordringer med mange og langvarige materialetests. I dette projekt kan vi sørge for at virksomheder med sammenlignelige AM-produktbehov kan lære af hinandens erfaringer. Mulighederne med Adimant software kan dermed blive realiseret hurtigere og uden overraskelser.

Søren B Korsholm (Seniorforsker, DTU Fysik, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:34

Jeg ser dette initiativ som et vigtigt skridt mod at gøre 3D metal print/AM mere anvendeligt. Som forsker og projektleder for et udviklingsprojekt af forskningsudstyr har jeg brugt 3D plastprint i flere år (til prototyper). Til visse applikationer er det nødvendigt med ledende komponenter og 3D metalprint kan potentielt være et effektivt alternativ til traditionel metalbearbejdning. Imidlertid har AM stadig udfordringer til visse geometrier. Optimering af AM processerne kræver god diagnosticering og kvalitetssikring. Så jeg ser dette tiltag som vigtigt for den videre udvikling af AM som proces og selvfølgelig også udbredelsen af dens brug (som beskrevet).

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:48

Det er interessant at høre om udfordringer med komponenter til forskningsudstyr. Ofte er AM netop egnet til de komplicerede geometrier og de små styktal, så jeg tænker at i jeres arbejde gemmer sig nogle spændende erfaringer om mulighederne og begrænsningerne med AM. Begrænsninger, som vi i dette projekt kunne prøve at fjerne ved at prøve nogle nye kombinationer af produktionsprocesser og materialetests af.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:02

This is an important element in the implementation of additive manufacturing and is a focus area for many of the industrial and academic partners within MADE, where we have executed a number of additive manufacturing quality control projects. Developing these capabilities and ensuring they are available to all Danish SME's will enable a faster and more effective implementation of additive manufacturing. MADE support the proposal and the proposed coordination of the initiative to build on the strengths of the different GTS institutes and research and development partners.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:14

This project proposal is of course inspired by MADE and the many fruitful collaborations made possible by that initiative. The quality and analysis of AM metals in particular has been a focus at FORCE Technology for years now, so this project organically expands the capabilities within this field and makes sure that the danish industry has access to updated knowledge about both AM production processes and testing and quality assurance.

Jonas Morsbøl (Mechanical Engineering Team lead, Gomspace)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:28

Interessant forslag og et projekt vis resultater i høj grad vil kunne finde anvendelse i rumindustrien.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:23

Da et af metal-AM's store styrker netop er at gøre komponenter lettere vil det være et oplagt demonstrationsprojekt at kvalificere en eller flere komponenter til rumindustrien med nye metoder. Samarbejder meget gerne med GOMspace om dette.

Alan Friis (Daglig leder, Staalcentrum)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 05:38

Additiv fremstilling i metaller har stor interesse for en bred vifte af virksomheder også de små og mellemstore. Der er en stor interesse for emnet i de aktiviteter, som vi afvikler i regi af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk. Der er dog et stykke vej til at flere finder en kommerciel anvendelse og derfor er alle tiltag, som leder mod en en smidig inkludering i teknologivirksomheders daglig dag meget nyttige. Vi hilser projektet velkomment og håber ar fokus på kvalitetsstyring kan få flere til at tænke på anvendelse af AD i deres virksomheder.

Uffe Ditlev Bihlet (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:45

Vi takker for støtten og ser håber at kunne fortælle om resultaterne på kommende DMN arrangementer.. Som du skriver handler det for virksomhederne ofte om at udskifte en velkendt og derfor pålidelig produktionsproces med en ny og ukendt. Dette projekt reducerer de ubekendte faktorer og vil gøre det muligt at foretage et skift med mindre indkøringsricisi og en mere rolig fornemmelse i maven.

Michael Engstrand Kappel (Salgsingeniør, Pepperl+Fuchs)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:46

Jeg har i flere år fulgt det arbejde som Force lægger for dagen i forhold til kvalitetssikring af 3D printede materialer til produktionsbrug. 3D print er et virkelig spændende område, som har potentiale til at vokse sig rigtig stort. Men det kræver at vi kan være sikre på kvaliteten.

Som salgsingeniør hos Pepperl+Fuchs er jeg altid ekstra inteesseret i automatiske løsninger, som i sagens natur kræver følere og sensorer for at kunne fungere præsist. I forhold til specielt Forces aktiviteter, ser jeg yderligere mulighed for at bruge de produkter vi producerer, som en mulighed ved kvalitetssikring og kontrol af overflader og præcision i en additiv fremstillingsmetode.

Jeg vil i høj grad glæde mig til at følge udviklingen i Forces arbejde på dette område.

Rune Jacobsen (Chefkonsulent, M.Sc. , Industrisamarbejdet, - en del af Dansk Industri (DI))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:04

AM (3D print) bliver nu mere udbredt i – og interessant for - danske virksomheder. Der må mere back-up og videndeling til. Særligt kvalitets- og materialeparametrene skal der fokuseres på. Industrisamarbejdet ved, at især de mindre virksomheder vil have vanskeligheder med at udvikle sig på en AM platform. De leverer højkvalitetsprodukter, der ikke i dag umiddelbart lader sig overføre til en AM-model, i hvert fald ikke uden en del ekstraomkostninger. Derfor støtter vi tiltag der kan forbedre (ensartet-)kvalitet i AM produkter. Vi anbefaler, at også produkter til fødevareindustrien prioriteres, da en stor skare af mindre virksomheder på dette område, alle kunne få konkurrencefordele ved AM, hvis kvaliteten (og kravene til kontaktmaterialer) kan komme op det nuværende niveau, - eller bedre. Det er bare at komme i gang.
Som Dansk Industri har meldt det ud: Når danske virksomheder vinder, vinder hele Danmark.

Peter Kjul (CEO, Kjul & Co ApS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:29

Mange af vore projekter vil med fordel kunne anvende 3D print da teknologien tilbyder en række nye designmuligheder. Kvaliteten af den indre struktur er dog kritisk for os og netop derfor er dette projekt spændende.

Udadtil er resultaterne imponerende, men kvalitetssikring via ikke destruktiv prøvning savnes i høj grad. I egentlige produkt leverancer ønsker vi større vished for kvaliteten af det printede materiale og det har vi endnu ikke set gode løsninger til. Perspektivet i dette projekt er derfor særdeles interessant.
Godt forslag!