Kvalitetssikring af hybridmaterialer

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Steen Arnfred Nielsen
Projektleder, F&U koordinator

Inspektion af store konstruktioner som f.eks. broer og vindmøller er dyr, tidskrævende og manuelt arbejde. Derudover udføres inspektionen i udfordrende og ofte farlige miljøer. Ved at finde og udbedre fejl og skader i tide sparer producenter og ejere mange penge. Projektets mål er derfor at udvikle automatiseret teknologi til kvalitetssikring af sådanne konstruktioner. Den vil effektivisere inspektionen ved at adressere de tekniske, økonomiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

Hybridmaterialer er sammensat af to eller flere materialer og dækker over en stor gruppe af materialesammensætninger. Kompositmaterialer er f.eks. en undergruppe af hybridmaterialer. De er populære at bruge, fordi de samlet set gør den færdige konstruktion stærkere og lettere eller giver et attraktivt udseende.

De eksisterende metoder til at finde fejl og sikre hybridkonstruktionernes kvalitet er manuelle, tidskrævende og dyre. Stigende trafik og det faktum, at vi vil opleve mere ekstremt vejr i Danmark, betyder at behovet for hyppigere inspektion af konstruktioner lavet af hybridmaterialer, f.eks. vindmøllevinger og broer, stiger.

Nogle hybridkonstruktioner er stort set umulige at undersøge og de bliver først repareret når de er gået i stykker. Det kan være meget dyrt, f.eks. vurderer vindmølleindustrien, at det koster et tocifret millionbeløb at udskifte en enkelt vindmøllevinge. Derudover er nogle områder besværlige at nå frem til, ligesom der også kan være væsentlige sikkerhedsrisici forbundet med opgaven for inspektørerne.

Der er derfor brug for en automatiseret metode og udstyr, der på enkel, sikker og billig vis kan dokumentere fejl i konstruktionerne. En automatiseret metode vil effektivisere inspektionen og gøre det muligt sikkert at undersøge besværlige områder.
I denne aktivitetsplan vil vi udvikle automatiserede ikke-destruktive (NDT) metoder til kvalitetssikring af sådanne konstruktioner. NDT er en samlet betegnelse for en række prøvningsmetoder, der kan påvise fejl i materialer, uden at påvise objektets funktionsevne eller fysiske egenskaber.Metoden skal også kunne anvendes til at forudsige konstruktionernes levetid, så unødvendige reparationer og arbejde undgås.

Aktivitetsplanen bygger videre på en tidligere resultatkontrakt, som på laboratorieniveau etablerede ultralydmetoder til kvalitetssikring af mindre kompositemner. I den næste periode vil vi hæve niveauet ved at gøre de eksisterende og de nyudviklede metoder operationelle, således at metoderne kan bruges på større konstruktioner.

Aktivitetsplanen fokuserer på armeret beton og fiberforstærkede kompositmaterialer i vindmøllevinger. Målgruppen er virksomheder i vind-, beton- og byggeindustrierne, der arbejder med inspektion og kvalitetskontrol af vindmøller og statslige infrastrukturer som f.eks. broer. Vi anslår, at målgruppen består af 50-75 virksomheder, heriblandt 20-30 små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Budget:
2016: 1.200.000 kr.
2017: 1.200.000 kr.
2018: 1.200.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Kvalitetssikring af hybridmaterialer

Nøgleord