Kvalitetssikring i den offentlige sektor

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Fokus på den offentlige sektor kvalitetssikring er steget gennem nyere tid. Kvalitetssikring af de store mængder af data som de offentlige modtager og generer er vigtig, så data kan udveksles mellem forskellige systemer uden at der gås på kompromis med sikkerheden eller kvaliteten.
Videreudvikle og tilpasse kvalitetsstyringen i den offentlige forvaltning. Sikre at data kan deles på tværs af forvaltninger på en enkelt brugervenlig måde tilpasset forvaltningernes normale beslutningsgange. Sikre, at de offentlige forvaltningers klienter får øget udbytte af forvaltningens opgaver og arbejde. Sikre, at ret information er tilgængelig hele tiden for rette person. Sikre beslutningsgange og datahåndtering er på kvalitetsmæssige tilstrækkelig niveau.

Videreudvikling af de offentlige forvaltninger kvalitetsstyringssystemer. Kortlægge det nuværende kvalitetssikringsniveau og det ønskede fremtidige niveau. Opbygge kvalitetsstyringssystem med fælles platform, der kan tilpasses den enkelte forvaltnings krav, ønsker og behov. Systemet skal være fleksibelt, så det i stor udstrækning kan dække fremtidens ønsker og behov.