Lægemiddelformulering med patienten i centrum

Senest opdateret d. 13/4-2018
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer
Anette Müllertz
Professor, Head of Center

Fremtidens lægemiddeludvikling har patienten i fokus - for at sikre den bedste behandling til den enkelte patient. Derfor er det vigtigt at udvikle formuleringsværktøjer, så også mindre virksomheder kan udvikle individuelt tilpassede lægemidler.

Lægemidler anvendes af patienter. Men ofte udvikles lægemidler med udgangspunkt i en gennemsnitlig rask person, uden at tage hensyn til eksempelvis en ændret mave-tarmfysiologi, som kan opstå på grund af sygdom eller behandling. Der i øjeblikket markant fokus på netop denne problemstilling i lægemiddelindustrien, og en målretning af lægemiddelformuleringer til patienternes fysiologi og patologi tænkes nu i højere grad ind i lægemiddeludviklingen. Sygdomsspecifikke laboratoriemodeller, f.eks. modeller af mave-tarmkanalen til optimering af orale lægemidler, samt anvendelse af fysiologisk baserede farmakokinetiske computermodeller (PBPK), hvor plasma-koncentrationen efter dosering af lægemiddelstoffet i forskellige formuleringer kan beregnes, vil blive centrale i den moderne lægemiddeludvikling.

Nøgleord

12 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jeppe Dyrberg Andersen (Direktør, Fjord Pharmaceuticals)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 19:33

Udvikling af forskellige lægemidler målrettet patienter i forskellige tilstande bliver fremtiden. Jeg ser det som endnu et ben i udviklingen af personlig medicin, hvor andre faktorer så som patientens genom også kan betragtes. Det vil være til patientens og samfundets bedste.

Ulrik Lytt Rahbek (Vice President, Novo Nordisk A/S)
Søndag d. 6/5-18 kl. 16:14

At have den rette farmakokinetiske profil er helt afgørende for udviklingen af orale lægemidler. Brugen af in vitro modeller til at simulere relevante forhold i mave-tarmkanalen assisteret af en computerbaseret model til forudsigelse af et potentielt lægemiddelstofs rette absorption, distribution, metabolisering og eliminerings egenskaber vil derfor være meget værdifuldt for virksomheder, der ikke har disse kompetencer in-house.

Philip Jonas Sassene (NovoNordisk)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:42

Lægemiddelformuleringer bliver idag mere og mere sofistikerede, da de skal imødekomme de udfordringer, nyere lægemiddelstoffer besidder, såsom lav vandig opløselighed, lav permeabilitet og enzymatisk nedbrydning. De udviklingsværktøjer man idag har i industrien er tit ikke tilstrækkelige til at vurdere nye lægemiddelformuleringer. Der er derfor afgørende for fremtidig lægemiddeludvikling, at der bliver udført forskning indenfor avancerede in vitro og in silico modeller og at disse modeller bliver gjort tilgængelige til farmaindustrien via contract research organizations (CROer).

Martin Eduardo Santocildes Romero (Research Scientist, Dermtreat A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:32

Dermtreat A/S is a danish company currently developing an innovative mucoadhesive patch technology for the effective treatment of mucosal diseases through localized drug delivery. We approached Bioneer:FARMA to establish a working collaboration that will help us achieve some of our key research objectives, as we currently lack the capacity to perform the required experimental work.

The experience has been very positive so far, and we consider that the great expertise of Bioneer:FARMA in the development of new drug formulations and their access to laboratory equipment and advanced experimental methods (e.g. the development of in vitro models of disease) may be very interesting for Dermtreat's future research and product pipeline, especially as we start looking into the treatment of mucosal conditions with very well defined physical and chemical characteristics (e.g. particular modifications of the epithelial surface that may hinder trans-mucosal drug delivery).

Jens Bukrinski (CEO, CMC Assist ApS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:41

Opbygning af kompetencer indenfor målrettede formuleringsprincipper som tilgodeser forskelligheder i den enkelte patients fysiologi, er en nødvendighed, hvis vi skal kunne udvikle personlige lægemidler. Det vil derfor være af stor værdi, hvis Bioneer:FARMA igangsætter dette initiativ, og jeg er sikker på at læringen herfra, vil biddrage til udviklingen af mere målrettet formuleringer i forbindelse med udviklingen af personlig medicin. I sær for mindre biotekvirksomheden, der ofte er de første med innovative løsninger, og som er afhængig af at købe sig til kompetencer beyound state of the art er den slags initiativer vigtige.
Med venlig hilsen,
Jens Bukrinski, CEO,
CMC Assist ApS.

Tine Gottschalk (Sr. Formulation Specialist, ALK Abelló)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:23

Lægemidler, der er udviklet til at tage udgangspunkt i den enkelte patients fysiologiske og patologiske ændringer i forb. m. et sygdomsforløb, bliver jo unægtelig fremtiden. Derfor er jeres initiativ meget interessant og skræddersyet til formålet. Som formuleringskemiker kan jeg kun tilslutte mig ideen om at udvikle nye sygdomsspecifikke formuleringsstrategier. Jeg vil dog anbefale jer at sortere ideer/strategier i hht., om de involverer nye eller eksisterende formulerings-excipienter og/eller -teknologier. Hvis man skal have nye excipienter eller teknologier godkendt, så har det jo noget længere udsigter, end hvis excipienterne/teknologierne er kendt af myndighederne men f.eks. bliver brugt i en ny sammenhæng.
Held og lykke med det. Det er et initiativ, som bliver spændende at følge!
Venlig hilsen,
Tine Gottschalk, Sr. Formulation Specialist
ALK Abelló

Tine Gottschalk (Sr. Formulation Specialist, ALK Abelló)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:23

Lægemidler, der er udviklet til at tage udgangspunkt i den enkelte patients fysiologiske og patologiske ændringer i forb. m. et sygdomsforløb, bliver jo unægtelig fremtiden. Derfor er jeres initiativ meget interessant og skræddersyet til formålet. Som formuleringskemiker kan jeg kun tilslutte mig ideen om at udvikle nye sygdomsspecifikke formuleringsstrategier. Jeg vil dog anbefale jer at sortere ideer/strategier i hht., om de involverer nye eller eksisterende formulerings-excipienter og/eller -teknologier. Hvis man skal have nye excipienter eller teknologier godkendt, så har det jo noget længere udsigter, end hvis excipienterne/teknologierne er kendt af myndighederne men f.eks. bliver brugt i en ny sammenhæng.
Held og lykke med det. Det er et initiativ, som bliver spændende at følge!
Venlig hilsen,
Tine Gottschalk, Sr. Formulation Specialist
ALK Abelló

Anette Müllertz (Professor, Head of Center, Bioneer A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:00

Kære Tine Gottschalk,
Tak for din meget relevante kommentar! Du har fuldstændigt ret i at indragelse af nye excipienter og teknologier vil komplicerer udviklings processen, så derfor planlægger vi udelukkende at fokusere på godkendte excipienter og kendte teknologier. Dette vil stadig give rigeligt udfordringer i forbindelse med udvikling af patient fokuserede formuleringer.
med venlig hilsen
Anette Müllertz

Anders Pedersen (COO, Galecto Biotech)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:28

Galecto Biotech er et virtuelt biotek selskab der udvikler lægemidler mod et antal fibrotiske sygdomme. Vi er i gang med at udvikle oralt tilgængelige stoffer for flere indikationer og vi ser dette initiativ som en vigtig kilde til ny viden om hvordan vi med forskellige typer formuleringer vil være i stand til at få tilstrækkeligt optag af vore lægemidler. Særligt de computerbaserede simuleringer og optag i specifikke sygdomsmodeller er af interesse.
Anders Pedersen, COO, Galecto Biotech

Line Hagner Nielsen (Forsker, DTU Nanotech)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:30

Udvikling og optimering af orale lægemiddelformuleringer bliver mere og mere kompliceret på grund af at de fleste lægemidler har lav opløselighed og/eller lav permeabilitet, derfor er in vitro modeller som er så tæt på in vivo situationen meget vigtige at udvikle. Derudover er der øget fokus på at forudsige hvordan et lægemiddelformulering vil virke ved forskellige sygdomstilstande, og derfor vil dette initiativ fra Bioneer:Farma have stor indflydelse på udviklingen af nye lægemiddelformuleringer.

Sven Frokjaer (Professor, Prodekan, Københavns Universitet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:19

Personlig medicin er en vigitg trend i forbindelse med udvikling af nye lægemidler. I den forbindelse er det centralt at have adgang til experimentelle modeller der i højere grad afspejler sygdomsspecifikke forhold, f.eks. modeller af mave-tarmkanalen til optimering af orale lægemidler og farmakokinetiske computermodeller (PBPK). Her kan Bioneer udfylde en vigtig funktion til gav for den danske lægemiddel- og bioteknologiske industri, bl.a. understøttet via et samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, gennem BioneerFarma.

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:54

Personlig medicin er en uomtvistelig del af fremtidens lægemiddelmarked. Patienten vil være meget mere i fokus end nogensinde før. Patienten er mere og mere vidende og kan og vil være emd til at sætte dagsordner som aldrig før. Individualiseret/personlig/stratifieceret medicin: Der er brug for prediktive modeller og nye formuleringsværktøjer på et andet niveau indenfor lægemiddelformulering. Derfor er forslaget vigtigt - og Bioneer(Og BIoneer:FARMA) er et superstærkt eksempel hvad samarbejde mellem universitet og GTS-institut kan føre til.