Lægemiddelformulering med patienten i centrum

Senest opdateret d. 14/1-2019
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Anette Müllertz
Professor, Head of Center

Fremtidens lægemiddeludvikling vil have den enkelte patient i centrum for at sikre den bedste behandling. Bioneer vil derfor udvikle nye services, som sætter danske virksomheder i stand til at fremstille lægemidler tilpasset afgrænsede patientgrupper.

Serviceydelser:
Bioneer:FARMA vil udvikle services der dækker det stigende behov for udvikling af målrettede lægemidler og som samtidig følger en generel tendens i farma- og biotekindustrien om at gøre lægemiddeludvikling mere patient-specifik for at forbedre behandlingseffektiviteten og mindske gener forbundet med indtagelse. Bioneer vil udbyde kompetencer indenfor sygdomsspecifikke laboratoriemodeller af mave-tarmkanalen, målrettede digitaliserede og fysiologisk baserede farmakokinetik modeller (PBPK modeller), samt teknologier og rådgivning i forbindelse med målrettede formuleringsprincipper.

Målgruppe og relevans:
Ofte udvikles lægemidler med udgangspunkt i en gennemsnitlig rask person uden at tage hensyn til større variationer bland patienter, som eksempelvis en ændret mave-tarmfysiologi, der kan opstå på grund af sygdom eller behandling. Der er i øjeblikket markant fokus på netop denne problemstilling i lægemiddelindustrien. Målrettede lægemiddelformuleringer designet specifikt til mindre patientgruppers fysiologi og sygdomstilstand tænkes nu i høj grad ind i udviklingen af nye lægemidler. Både danske SMVer og større virksomheder inden for lægemiddeludvikling efterspørger services, som vil kunne hjælpe dem med at bringe denne type produkter frem til markedet. De nye services vil især være relevante for SMVer, som sjældent har intern adgang til specialiseret laboratoriekapacitet og tværdisciplinær viden og kompetencer. For mediko-virksomheder, der udvikler formulerings- eller indgivelsesteknologier vil disse services ligeledes være vigtige for test af produkter til lægemiddelindgivelse i biologiske relevante modeller og systemer.

Væsentligste aktiviteter:
Bioneer:FARMA vil udvikle en række teknologier og kompetencer, der omfatter udvikling af én laboratoriemodel af mave-tarmkanalen kombineret med computerbaserede modeller, der kan forudsige distribution, metabolisering og elimination af lægemiddelstoffer. En laboratoriemodel af mave-tarmkanalen vil blive udviklet således, at den efterligner en sygdomstilstand og kan anvendes til optimering af specielt oralt doserede lægemidler. Modellen vil fungere som en demonstratoraktivitet for Bioneer-FARMAs generiske opbygning af kompetencer indenfor området. Sygdomsspecifikke PBPK computermodeller vil blive tilrettet således, at det bliver muligt at forudsige optaget af et givet lægemiddelstof fra forskellige lægemiddelformuleringer (f.eks. forskellige typer tabletter og kapsler) i en bestemt patientgruppe. Endelig vil Bioneer:FARMA opbygge teknologier og rådgivningskompetencer inden for målrettede formuleringsteknologier.

Budget:
2019: 2.125.000 kr.
2020: 2.125.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Lægemiddelformulering med patienten i centrum

Nøgleord