Længe leve produkter og materialer

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Med indsatsområdet vil elektronik- og maskinindustrien blive styrket til at kunne at designe produkter med lang levetid og høj materialeeffektivitet, og nye metoder til re/up-cycling skal understøtte industriens omstilling til cirkulær økonomi.

Indsatsområdet vil understøtte klimalovens krav om 70 % reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i Danmark og EU ved at tage afsæt i anbefalingerne fra bl.a. Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi samt nuværende og kommende europæisk og national regulering for bl.a. genanvendelse, særligt med fokus på elektronik- og maskinindustrien.

Indsatsområdet vil udvikle teknologiske services indenfor bæredygtigt design af produkter, muligheder for optimering af produkters levetid i brugsfasen samt muligheder for at konvertere materialer til nye råvarer via re/up-cycling. Det skal bidrage til, at industrien kan imødekomme fremtidens krav til design af bæredygtige produkter og støtte dansk elektronik- og maskinindustri i en omstillingsproces, der har fokus på at optimere ressourceforbrug og udnytte mulighederne i cirkulære løsninger.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT06.02_2022 Bæredygtigt design til lang levetid

Målet med aktivitetsplanen er, at udvikle metoder og værktøjer til bæredygtigt design gennem pålidelighed og lang levetid, lavt energiforbrug, mulighed for refurbishment af hardware og software samt mulighed for adskillelse.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT06.04_2022 Testplatform og partnerskaber omkring re-/upcycling

Målet med aktivitetsplanen er at udvikle faciliteter og services knyttet til nedbrydning og konvertering af produkter, fraktioner og materialer til råvarer, der kan recirkuleres og indgå i nye anvendelser.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT06.03_2022 Tilstandsvurdering og levetidsforlængelse af produkter

Målet med aktivitetsplanen er udvikling af teknologier og metoder til tilstandsvurdering af produkter i brugsfasen samt forebyggelse af ressourcespild via tidlig præventiv intervention og reparation mhp. levetidsforlængelse.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT06.01_2022 Videnformidling og økosystemer

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Længe leve produkter og materialer” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemer på området.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT06.04 Testplatform og partnerskaber omkring re/upcycling

Målet med aktivitetsplanen er at udvikle faciliteter og services knyttet til nedbrydning og konvertering af produkter, fraktioner og materialer til råvarer, der kan recirkuleres og indgå i nye anvendelser.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT06.03 Tilstandsvurdering og levetidsforlængelse af produkter

Målet med aktivitetsplanen er udvikling af teknologier og metoder til tilstandsvurdering af produkter i brugsfasen samt forebyggelse af ressourcespild via tidlig præventiv intervention og reparation mhp. levetidsforlængelse.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT06.02 Bæredygtigt design til lang levetid

Målet med aktivitetsplanen er, at udvikle metoder og værktøjer til bæredygtigt design gennem pålidelighed og lang levetid, lavt energiforbrug, mulighed for refurbishment af hardware og software samt mulighed for adskillelse.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Afsluttet

FT06.01 Økosystemer og videnformidling

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Længe leve produkter og materialer” samt plan for opbygning og/eller styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.