Lab for servitization af danske maskinproducenter (ServiceLab)

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Henrik Blach
Innovationskonsulent

Der er muligheder og vækstpotentiale i services. Med ServiceLab vil FORCE Technology give danske maskinproducenter mulighed for at styrke deres serviceforretning via udvikling og test af servitization løsninger.

Danske maskinproducenter er udfordrede i forhold til at udnytte digitale teknologier til at skabe nye services i tilknytning til de fysiske produkter (servitization). Udfordringerne består primært i manglende viden, kompetencer og erfaringer med digitale serviceløsninger og forretningsmodeller, der kan bidrage til at differentiere det fysiske produkt på markedet. Med aktiviteten vil vi etablere et Servitization Lab-miljø, hvor SMV’er kan udvikle og afprøve deres ideer til nye digitale services, og derigennem få et beslutningsgrundlag før de igangsætter ressourcekrævende konkrete serviceprojekter.

 

Referencer: 

 

Nøgleord

36 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Blach (Projektchef, Maskinmestrenes Forening)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 16:02

Maskinmestrenes Forening er en organisation fra 1873 for landets maskinmestre. De over 13.000 medlemmer er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Over 60% har lederstillinger i mere end 2.000 virksomheder.
Foreningen udarbejder hvert år en undersøgelse over kompetence behov og efterspørgsel i virksomhederne - og hvor der er brug for at sætte ind. Undersøgelsen kan downloades på mmf.dk/publikationer.
Med 32% af de erhvervsaktive er branchen Industri et af de helt store beskæftigelsesområder for maskinmestre, som har det tekniske overblik over installationer og produktionsanlæg. I takt med den stigende automatisering af anlæggene står maskinmestrene især for effektivisering, drift og for at udarbejde budgetter og planer for vedligehold, så at virksomhederne ikke oplever driftsstop og produktionstab. Langt den største enkeltindustri er maskinindustrien, som beskæftiger flere end hver tredje industriansatte maskinmester. Bundlinjen hos en række af de største danske og internationale industrivirksomheder bliver styrket af maskinmestrenes tekniske kompetencer.
Den stigende digitalisering ændrer i de kommende år maskinmestrenes rolle, efterhånden som industrien omstiller til robotter og produktion af mindre og mere kundetilpassede løsninger.
Dette har medvirket til at branchen Service, handel og rådgivning idag er det største beskæftigelses område for maskinmestre med 37% af de erhvervsaktive. I stigende grad kommer maskinmestrenes tekniske kompetencer i spil i stillinger som eksempelvis produktkonsulent eller salgsansvarlig.
Maskinmestrenes Forening finder ServiceLab aktivitets forslaget i BedreInnovation.dk - herunder forslagene om en demo platform til demonstration af løsninger som eksempelvis egnede sensorer til monitering af slitage på kritiske maskindele samt integration af digitale service værktøjer - vigtig. Dette vil give de danske maskinmestre indenfor brancherne Industri samt Service, handel og rådgivning nogle værktøjer til at styrke produktions virksomhederne indenfor Servitization området og kunne støtte op i transformationen fra produktions- til servicevirksomheder - herunder maskinproducenterne.

Med venlig hilsen
Peter Blach, projektchef, Maskinmestrenes Forening, mob. 23424679 for yderlig information

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 22:41

Hej Peter
Mange tak for dine refleksioner og kommentarer til projektet.
Maskinmestre udgør i Danmark en meget stor og vigtig faggruppe, som bogstavelig talt sidder i maskinrummet på rigtig mange danske produktionsvirksomheder, ikke mindst maskinproducenterne .
Digitaliseringen er jo som sådan ikke noget nyt idet maskinproducenter i mange år har kunnet opsamle data, men IoT gør det muligt at transformere data i reel tid hvilket kan hjælpe med at monitorere hvordan anlægget kører, men endnu mere vigtigt er det at kunne monitorere om det kører effektivt og forudsige hvornår der er behov for tilpasninger eller udskiftning af vitale dele i anlægget.
Her kommer det faglige igen ind billedet, hvor giver det størst værdi at observere, og hvordan kan man bedst monitorere det så det giver størst mulig værdi til kunden - og definering af kundeværdien inden man går til løsning...
Det er her vi tænker iterationer med forskellige sensorløsninger , kunne komme på spil sammen med nogle dedikerede test kunder, så validiteten af data hurtigere kan afprøves, inden man kaster rigtig mange penge efter det.
Vi vil naturligvis meget gerne dele vores læring fra forløbene med maskinmester foreningen undervejs i forløbet, dejligt at I som en meget stor forening med over 13000 medlemmer er interesserede I at understøtte dette udviklingsprojekt.

Karen Bladt (Direktør, HASLE Refractories A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 16:15

Vi er Danmarks eneste producent af ildfaste materialer (refractories) - støbemasser og præstøbte elementer til foring af højtemperatur anlæg. Vi leverer dels direkte til cementfabrikker og kraftværker, men også til installatører. Vi vil gerne undersøge om der er et felt af services vi kan tilbyde til vore kunder, som kan give os en forøget konkurrencekraft. Her kunne ServiceLab give os værdifuld viden og erfaring. Vi har pt. ikke selv kompetencer indenfor området,

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 17:01

Hej Karen, tak for din interessante og meget åbne tilgang til projektet.
Projektet vil netop tage udgagspunkt i kundeindsigten, og inddrage producenternes kunder i deres videre forarbejdningsproces hvor eksempelvis jeres materiale til foring af højtemperaturanlæg er en vigtig del.
Her er det vugtigt at afdække kunders behov, tale om deres udfordringer og se på deres udfordringer - så kan teknologien være en hjælper til at skabe merværdi til kunden.

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Fredag d. 20/4-18 kl. 00:14

Hej Henrik, Jeg glæder mig til at besøge dette service lab med vores dialog virksomheder fra Lifestyle & Design cluster samt Service Platform og service i detailhandel - jeg er sikker på der er meget af lære af den spændende udvikling som mange service afdelinger har taget hul på.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 07:11

Hej Heidi, super relevant at samspille med innovations netværk lifestyle&design foruden Serviceplatform service i detailhandlen- jeg vil sørge for at få det med i et fremtidigt program

Carsten Lund (Servicechef, Schur Technology a/s)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:46

Hej Henrik
Schur Technology har så småt taget hul på processen omkring servitization, og arbejder i øjeblikket med at udvikle nye forretningsmodeller, primært baseret på at kunden fremadrettet, istedet for at betale for service og forbrugsvarer, afregner efter udnyttelse af udstyret (Pay-per-print). I den forbindelse kunne det være relevant at kigge på IoT teknologi til fjernovervågning af udnyttelsen af udstyret, således der både er besparelser for egen virksomhed som for slutkunden når der tales om løbende overvågning af forbrug. Her kunne Servicelab i mine øjne være en oplagt sparringspartner til at arbejde med dette setup.
Samtidig vil brugen af digital teknologi til fjernovervågning kunne bidrage til hurtigere fejlfinding ved kunden og eventuel afhjælpning af fejlscenarier via Remote Service.
Ligeledes vil en digital overvågning af forbrug af udstyret, kunne bidrage til optimering af lageromkostninger for os som leverandør, idet forbrugsvarer hermed løbende vil kunne bestilles "efter behov" frem for at have lokale lagre ved både leverandør og kunde, specielt når der for vores forbrugsvares vedkommende er "udløbsdato". Hermed styrkes behovet for at ungå at kassere varer der ikke er blevet brugt før udløbbsdato, hvilket ligger i tråd med CSR-politikkerne der også er et fokuspunkt rundt omkring i de danske virksomheder.
Et andet område hvor vi kunne ser en styrkelse, er i forbindelse med OEE, flere og flere kunder har fokus på deres produktions-effektivitet, og der er en begyndende efterspørgsel på, at vi som leverandør af udstyr, forbrugsvarer og serviceydelser - bliver stillet over for krav om at yde en høj produktions-effektivitets-garanti på det vi leverer, og for at kunne levere dette optimalt og omkstningseffektivt er der bestemt brug for de nye muligheder servicetization, IoT og digitalisering byder på.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 18:17

Hej Carsten
Godt at høre I er på vej ind i servitization tankegangen og arbejder konkret med nye forretningsmodeller omkring pay-per-print, dermed tænker I allerede på hvordan der kan skabes endnu mere værdi til kunden, ikke mindst via IoT løsninger.
Du beskriver også hvordan supplychain kan effektiveres, samtidigt med at CSR perspektivet håndhæves, alt sammen med til at differentiere jeres virksomhed fra andre, og samlet skabe mer-værdi.
Endeligt er der som du skriver OEE perspektivet, og her tror vi virkeligt på at der kommer til at ske meget.
IoT kunne helt sikkert være en stor hjælp for at kunne overføre vitale data i real-time, fra de vitale dele i processen også til forudsigende vedligehold og dermed skabe højere effektivitet og out-put .
Tak for de mange konkrete vinkler, som vi vil bygge ind i modellerne.

Svend Lassen (CEO, P4B)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 08:02

ServiceLab ser jeg som et spændende og interessant projekt
Jeg møder mange SMV virksomheder som gerne vil øge deres fokus på service og teknologier der kan øge deres konkurrenceevne inden for området.
Det vanskelige for mange er at få overskud til at tænke ud af boksen. Det skyldes dels, at hverdag har fokus på drift, men væsentlig er det, at mange SMV virksomheder ikke har et sted hvor de kan blive inspireret og afprøve ideer og løsninger.
ServiceLab vil helt sikkert kunne bidrage med viden, teknologier og løsninger, som SMV’erne vil have værdi af på den korte og lange bane.

Den travle hverdag kan gøre det vanskeligt at skabe interesse for ServiceLab. Hvordan vil I skabe interesse og buy-in til ServiceLab?
Det længere træk kommer når ideer modeller skal implementeres. Har I tænkt over hvad der skal til for at omsætte ideer til konkrete løsninger i virksomhederne?

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:54

Hej Svend, tak for dine kommentarer omkring hverdagens fokus på drift, og dermed et behov for et samlende sted for at blive inspireret og teste potentielle service-løsninger.
Til dit spørgsmål om at skabe buy-in til servicelab i en travl hverdag, har vi noget erfaring med at starte med at involvere hele ledelsesgruppen for at diskutere hvordan den nuværende forretningsmodel og serviceforretning ser ud. Vi har en model “De 4 services” som kan hjælpe godt på vej og illustrere med cases fra andre virksomheder - det er et væsentligt spørgsmål du stiller - commitment i ledelsesgruppen er meget vigtigt.
For at omsætte modellen til konkrete initiativer vil vi lægge op til at udvælge 1-2 af virksomhedens største kunder, forstå kundens processer og se hvordan vores produkt indgår og derfra opstille nye servicekoncepter som som kan testes af hos kunden - der er også her at vores demoplatform kommer ind ,eksempelvis egnede sensorer til monitering af slitage på kritiske maskindele samt integration af digitale service værktøjer, men du har helt ret Svend det er vigtigt hurtigt at levere et resultat, mens der er interesse/momentum , ellers vender alle tilbage til drift / det bliver vores lakmus test i projektet - tak for det!

Martin / design-people Ibsen (Digital direktør, Design-people)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:47

Lyder som et spændende tiltag! Som leverandør til flere virksomheder der netop har været på en rejse fra produkt til service vha. digitale muligheder vil jeg mene følgende er vigtigt at inddrage hvis man som virksomhed vil skabe nye services:

1. Teknologi er kun middel til målet. Derfor skal der fokus på brugerdrevet design. Dvs. vi skal have fokus på at udvikle løsninger der skaber reel værdi for de mennesker (kunder) der udvikles til.

2. Lav test og validering af om løsningen er ønsket af kunderne. Mange af disse nye teknologiske trends, som f.eks. IOT, voice control og cloud-løsninger, har helt sikkert mange forretningsmuligheder for mange virksomheder - men bare fordi du kan sætte en chip i det betyder det ikke, at det er en god forretning. Jeg har skrevet lidt mere om dette her: https://www.linkedin.com/pulse/how-test-internet-things-iot-voice-contro...

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:13

Hej Martin, tusinde tak for din meget konstruktive feed-back, og pointer.
Netop test og validering er helt centralt i Servicelab ,og den iterative proces du beskriver skal fremgå helt eksplicit . Alt for ofte har vi oplevet meget lange og omkostningsfulde udviklingsforløb som slet ikke er afstemt eller testet med kunden, hvilket i værste tilfælde resulterer i at alle ressourcerne er spildte, og de mulige servitization gevinster ikke bliver gennemført.
Når/hvis projektet servicelab godkendes vil vi meget gerne invitere jer med som private partnere.

René Chester Goduscheit (Professor (MSO), University of Southern Denmark)
Fredag d. 4/5-18 kl. 19:49

Kære Henrik,
Det lyder som et rigtig interessant og relevant projekt. Vi er fra Center for Integrererende Innovationsledelse på SDU leder af projektet DigiB2B, der har modtaget finansiering fra Industriens Fond (se mere her: https://www.industriensfond.dk/DigiB2B). Og vores fokus er på digitalisering af forretningsmodellen i B2B-produktionsvirksomheder. ServiceLab og dets adressering af udfordringer med viden og kompetencer blandt maskinproducenter vil i høj grad komplementere vores arbejde i DigiB2B. Jeg ser frem til at følge ServiceLab og forhåbentlig udnytte synergierne mellem de to projekter.

Mvh. René Chester Goduscheit

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 12:21

Kære Rene.
Lyder rigtig godt med synergier mellem servicelab og jeres projekt digib2b, det vil jeg sørge for at få skrevet ind i en et forhåbentligt godkendt projekt.

Erik Sten Andersen (CEO, ANDERTECH A/S)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 19:05

ANDERTECH er en familieejet virksomhed med stærke kompetencer indenfor Industriel IT, grundlagt i 1984. Vi har siden 2012 målrettet vores forretningsmodel imod service, som for eksempel omtalt på forsiden af Børsen Industri 2018-02-27. ANDERTECH deltog sidste år på FORCES' s/Serviceplatforms seminarrække/workshops "Servitization". Som allerede indarbejdede specialister indenfor især Industri 4.0 meldte vi os af generel interesse. Vi fik sandelig fuld valuta for den investerede tid (og på grund af innovationsfonden beskedne egenbetaling), ikke i blot i form af generel information fra førende videncentre om digitalisering, men også i form af meget konkrete input til nye IoT teknologier som man har samlet hos Force i Hørsholm. Men, allervigtigst; vi fik adgang til et lille netværk af virksomheder - i helt forskellige brancher - men med fælles visionær interesse for internettets muligheder. Under seminaret opstod helt konkret en helt ny forretningside (ved at kombinere viden fra to brancher) og vi underskriver lige straks en strategisk kontrakt om et virkelig nyskabende servicekoncept. Det bliver offentliggjort i løbet af juni måned. Vi håber, Force får mulighed for at etablere lignende forløb og vil så deltage igen, for indenfor digitization - kan man komme teknologisk bagud på 6 måneder.
Henrik Blach er en struktureret, kompetent og vidende organisator - og jeg kan kun anbefale andre virksomheder at melde sig, såfremt indsatsområdet prioriteres igen (af Innovationsfonden).

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Søndag d. 6/5-18 kl. 15:11

Hej Erik, tak for dine positive tilbagemeldinger om om IoT&Servitization workshoppene i efteråret 2017, som netop danner grundlag for vores nye projekt..
Pointen om en god faglig indsats, koblet op med netværk af virksomheder med forskellig baggrund, men fælles mål om at udvikle nye servicekoncepter, er også vigtig i en fremtidig indsats - og tid er som du siger en vigtig parameter hvis ikke man vil udvikle sin. Konkurrencedygtighed med nye services.
Jeg glæder mig meget til at se offentliggørelsen af jeres nyskabende koncept sammen med en partner i juni 2018, og ser frem til at Skabe nye muligheder forhåbentlig de kommende år.

Jørgen Rasmussen (Lektor, Arkitektskolen Aarhus)
Mandag d. 7/5-18 kl. 16:35

Kære Henrik
Et godt og tiltrængt initiativ. Det er vigtigt, at skabe en grundlæggende forståelse for, at der i alle SMV´er skal oprettes udviklingsafdelinger for service, på samme måde som der det for produkter. Når først virksomhederne har set nødvendigheden af dette, vil interessen for HVORDAN det gøres, gøre dit initiativ særdeles relevant. Som det er nu, er der i SMV´er kun lidt erfaring med servitization og service udviklig generelt. Der er brug for både inspiration, introduktion og indføring.
Jeg vil, som mange årrig videnspartner i Service Platform, se frem til at stille viden og energi til rådighed i ServiceLab, hvis der bliver kaldt. Som du ved, har vi en publikation på vej (juni 2018) ï regi af Service Platform, om Servicetransformation. Her forsøger vi at informere om service begrebet generelt og udstikke opperationelle udviklingsmuligheder og - værktøjer. Jeg håber det er noget der kan bruges i ServiceLab regi. Ser frem til at høre mere.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Mandag d. 7/5-18 kl. 16:55

Kære Jørgen.
Tak for dine kommentarer og refleksioner, samt deling af du via serviceplatform er meget tæt på at udgive en publikation om service begrebet og transformationen. Den vil helt sikkert blive inddraget og jeg ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med dig og serviceplatform, hvor vi kan få bragt service udvikling på banen på linje med produktinnovation og procesudvikling.

Peter Falk (Forretningsudvikler, Odense Robotics)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:50

Blandt de mere end 120 virksomheder i Odense Robotics er der mange producenter og maskinbyggere som potentiel kan udnytte de muligheder der er forbundet med at sælge maskiner og produkter som en service. Kundens reelle behov er en ydelse – altså at få udført en given opgave – og ikke en maskine som skal finansieres og vedligeholdes. Odense Robotics vurderer, at der er et stort forretningsmæssigt potentiale, men at det er vanskeligt for den enkelte virksomhed at overskue både de teknologiske og forretningsmæssige udfordringer der forbundet med dette.
Data fra maskiner og udstyr åbner for en masse muligheder, men det der er mange faktorer der skal tages hensyn til. Den traditionelle forretningsmodel kommer under pres, hvilket kan være en endnu større udfordring for en teknisk orienteret virksomhed.

For den enkelte virksomhed kan det virke skræmmende at starte rejsen ind i en mere digitaliseret verden som samtidig vil udfordre deres kendte forretningsmodel. Derfor bakker Odense Robotics op om ethvert tiltag som kan løfte virksomhedernes kompetencer på både det tekniske og det kommercielle område og give virksomhederne et sted hvor der kan sparres med ligesindede og eksperimenteres med både teknologi og forretningsmodeller.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:16

Hej Peter, Odense Robotics netværket er en meget stor inspirationskilde til ServiceLab, ikke mindst gennem det forløb vi havde i efteråret med Digitalisering og Servitization workshops. Netop det forhold at mange maskinbyggere står overfor en række potentielle muligheder til nye forretningsmodeller, gør det vigtigt at det nøje afstemmes med kundeindsigt.
Vi har ofte oplevet meget lange og omkostningstunge udviklingsforløb som slet ikke er afstemt eller testet med kunden. Det kan i værste tilfælde resultere i at ressourcerne er spildte, og de mulige servitization gevinster ikke bliver til noget.

Ulrik Kragh (Direktør, UdviklingVejen)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:02

Hos UdviklingVejen samler vi 465 virksomheder i vores lokalområde til netværk, sparring og inspirationsarragementer.
Vi udfører spørgeskemaundersøgelser hvert år, hvor vi spørger 1500 erhvervsledere hos vores medlemmerne, hvad de ser som deres største udfordringer. heraf har 313 svaret.
I løbet af de sidste 3 år er andelen af erhvervsledere der ser forretningsudvikling som stor udfordring steget fra 11 til 29%, endvidere er andelen der ser IT/Digitalisering som en af deres største udfordringer steget fra 0 til 16%
Dette viser for mig, at virksomheder er fuldt klar over de udfordringer som de står overfor med at revidere deres forretningsmodeller og gøre dem parate til at kunne imødekomme datadrevne brugsmønstre og forventinger hos slutkunderne.
Dette initiativ giver nogle gode muligheder for, at Force kan understøtte denne omstilling hos vores medlemsvirksomheder, og vi skal derfor give forslaget vores bedste anbefalinger.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:22

Hej Ulrik , mange tak for din tilkendegivelse og objektive data for jeres medlemmers interesse for forretningsudvikling og udfordring ift. digitalisering/IT .
Det ville glæde os at ServiceLab kunne være et redskab overfor jeres medlemsvirksomheder i transformeringen af deres forretningsmodel, således at man kan tage konkrete skridt.

Rikke Wetterstrøm (Alexandra Instituttet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:42

Vi er på Alexandra Instituttet også optaget af service som fremtidens konkurrenceparameter. Jeg synes derfor det er yderst relevant med et 'hands on' projekt, som kan hjælpe virksomhederne igennem den transformationsproces, som er nødvendig for at de kan lykkedes med deres Servitization strategi. Teknologien gør det ikke alene - og det er derfor i koblingen mellem teknologi, processer, kunder og forretning virksomhederne skal fokusere deres indsats. Dette er dog lettere sagt end gjort, så et initiativ som dette, der har fokus på netop dette - samt HVORDAN er spot on!

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 21:06

Hej Rikke.
Tak for din respons.
Helt enig, det er vigtigt at være med til at skabe rammerne for en servitization proces, således at man som maskinproducent kommer bedst muligt fra start - det er et meget stort skridt for maskinproducenter at gå fra at sælge produktløsninger til eksempelvis at levere integrerede serviceløsninger. Det involverer såvel en grundlæggende kundeindsigt som en stillingtagen til hvordan der kan skabes valide serviceløsninger, som eksempelvis sikrer kunden større effektivitet i sin produktionsproces.

Carsten Engelsfelt (Business Development Manager, ENKOTEC A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:17

ENKOTEC A/S har arbejdet fokuseret med Servitization siden 2016, og det er stadig en vigtig del af vores strategiske udvikling. Vi har fornyligt lanceret et servicekoncept til forbedring af vore kunders produktivitet baseret på sensorbaseret dataopsamling. Det har fået en utrolig positiv modtagelse, hvilket understøtter vigtigheden af, at vi fortsætter vores udvikling i den retning. Vi har gennem de sidste par år draget stor nytte af vores involvering i ServiceInnovation og vil også være en pro-aktiv deltager i ServiceLab. Danmark har en lang tradition som maskinbyggere, og det er meget vigtigt, at denne branche træder succesrigt ind i den digitale tidsalder.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:27

Hej Carsten, fantastisk at høre at ENKOTEC A/S er gået "live" med det nye digitale service koncept som kan hjælpe kunderne med at forøge deres produktivitet i real-time - ikke mindst at jeres kunder har været utroligt positive overfor konceptet.
Det vil jeg glæde mig til at se og høre mere om, og få indarbejdet nogle af jeres læringer fra Servitization forløbet. Jeg sender dig seperat mail forslag til datoer .

Tine Aage (Netværksleder, Service Platform)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:47

I Service Platforms sidste medlemsundersøgelse angav 67% af virksomhederne at nye forretningsmodeller og tilgange til udvikling af forretningsmodeller var særligt interessant for dem fremover. Derfor glæder vi os til at præsentere jeres erfaringer med konkrete metoder og tilgange for vores virksomheder, så de har bedre forudsætninger for at beslutte hvordan de sikrer deres konkurrenceevne gennem servicebaseret forretningsmodeller.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:02

Hej Tine, spændende at 67% af jeres virksomheder i serviceplatform angav nye forretningsmodeller som særligt interessante. Det harmonerer godt med andre undersøgelser vi har set hvor 7 ud af 10 produktionsvirksomheder forventer at størstedelen af deres omsætning skal komme fra services - desværre har kun en tredjedel af dem en strategi for omstillingen.
Serviceplatform vil blive tildelt en central rolle i videreudviklingen af ServiceLab konceptet, såvel som videnspredningsdelen

Søren Nielsen (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:48

Dansk Standard anerkender at omstillingen fra produktions- til servicevirksomhed stiller nye krav til de danske maskinproducenter. Det gælder også på standardiseringsområdet. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:38

Hej Søren.
Tak for din særdeles relevante kommentar ift at indrage standardiseringsområdet, når det drejer sig om at være med til udvikle nye digitale services for maskinindustrien. Vi vil sørge for at Dansk Standard får en reference rolle i projektet, og løbende afstemme virksomhedernes behov og forventninger.

Thomas Frandsen (Lektor, Copenhagen Business School)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:22

Kære Henrik,
Det lyder som et spændende projekt, der kan bidrage til at skabe mere fokus på et vigtigt område. På CBS forsker vi i emnet gennem projektet ”Driving Competitiveness through Servitization” (se mere på https://blog.cbs.dk/servitization), der er støttet af Industriens Fond. Projektet afvikles i samarbejde med Danske industrivirksomheder hvor vi fokuserer på hvordan servitization kan være en strategi der kan styrke virksomhedens konkurrencesituation. Anvendt strategisk kan service både bidrage til omsætning og indtjening, og måske vigtigst af alt være med til at skabe tættere relationer med virksomhedens kunder. Vi kan se, at mange maskinproducenter på deres hjemmeside fortæller relativt lidt om deres serviceydelser, hvilket kan indikere at der er et potentiale for at udvikle den del forretningen.

Vi ved også, at det er en udvikling der stiller store krav til organisationen, idet både kompetencer, prioriteringer og kultur er vigtige faktorer, hvis virksomheden skal lykkedes med at udvikle sin serviceforretning, og lade service blive et strategisk område. Særligt for mindre og mellemstore virksomheder er det vigtigt med adgang til viden og kompetenceudvikling for at lykkedes med en servicetransformation. På projektet har vi sat stor pris på samarbejdet med dig og ServicePlatform, der har bidraget til, at vi har nået mange virksomheder med viden om servitization.

Jeg er sikker på, at jeres projekt vil bidrage til vidensdeling blandt maskinproducenter. Vi vil også fremadrettet have fokus på servitization, og ikke mindst på anvendelse af data gennem digitale services. Det var rigtig godt at se dig her på CBS tidligere på måneden, hvor vi var værter for dette års Spring Servitization Conference, i samarbejde med Aston Business School (se mere på https://www.advancedservicesgroup.co.uk/ssc2018). Her blev jeg styrket i, at servitization og ikke mindst digitale services fortsat er meget højt på agendaen både blandt virksomheder og forskere. Jeg glæder mig til at følge med i ServiceLab’s aktiviteter, og håber at kunne fortsætte det gode samarbejde, så vi også kan en ressource for jer i jeres arbejde med at skabe fokus på servitization.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:36

Kære Thomas.
Tak for dine kommentarer og refleksioner over ServiceLab.
Vi har haft et super godt samarbejde mellem Innovationsnetværket Serviceplatform og jeres Industriens fond projekt ”Driving Competitiveness through Servitization” hvor vi kunne overføre anvendt forskning til SMVére næremere betegnet produktionsvirksomheder og maskinproducenter.
Som du skriver er det en stor rejse virksomhederne begiver sig ud på når d ønsker at udvikle serviceforretingen - en udvikling der stiller store krav til organisationen, idet både kompetencer, prioriteringer og kultur er vigtige faktorer, hvis virksomheden skal lykkedes , og lade service blive et strategisk område.

Som du påpeger fra jeres research, fortæller mange maskinproducenterfortæller relativt lidt om deres serviceydelser, på deres hjemmeside , hvilket er en god indikator for at der er et potentiale for at udvikle den del forretningen.
Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde

Martin Jørgensen (CTO, Xtel Wireless)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:05

Hej Henrik
Jeres fokusering på services er rigtig rlevant i mange industrier og sammenhænge og Service Lab tilgang om at komme i gang med at teste mulige nye tilkoblede services virker til at være helt rigtig. Det er netop vores erfaring at det er svært for en mange virksomhed at få overblikket over teknologiske muligheder – her har vi hos XTel en stor viden som vi gerne bringer i spil.
Jeg ser frem til at samarbejde og sætte nogle nye spænde teknologier I spil til servitization.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:18

Hej Martin.
Tak for din feed-back omkring relevansen af servicelab ift at teste nye tilkoblede services.
Det kunne være rigtig godt at bringe jer i samspil, og jeg ser frem til et godt gensidigt samarbejde

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:08

Vigtigt projekt, der netop ser på, hvordan SMV'er kan styrke deres serviceforretning. Vi ser i vores arbejde et stort potentiale i serviceudvikling, men mangler konkrete initiativer, hvor man kan se og afprøve nye løsninger. Ideen om en mobil demo-platform og modelleringsværktøjer vil være en stor hjælp og inspiration for SMV'er, og derfor kan vi kun støtte forslaget.

Henrik Blach (Innovationsrådgiver, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:09

Hej Dorte
Tak for din uvurderlige støtte til ServiceLab, hviket i høj grad er med til at sikre projektets relevans og validitet.