Laboratoriet for Planteinnovation II

Senest opdateret d. 27/2-2013
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Signe Værbak

Der er de seneste år kommet en helt ny generation af bio- og planteteknologier, der har potentiale til at løfte den danske bioindustri op på et kvalitativt nyt plan. Det kræver dog avanceret udstyr, specielle faciliteter og et højt videnniveau at opbygge og drive disse faciliteter.Formålet med denne aktivitetsplan er gennem en videre udvikling af Laboratoriet for planteinnovation, at give den danske biobaserede industri en nem adgang til avancerede analyser og metoder ved videreudvikling af et eksisterende succesfuldt forskningssamarbejde med Københavns Universitet. Samarbejdet sikrer, at de bio- og planteteknologiske serviceydelser, der udvikles, er baseret på den nyeste forskning.Aktiviteten udvikler ydelser som fænotyping, genomisk selektion og mikroalge produktionsoptimering. Alle analyser og metoder er baseret på dyrt og avanceret laboratorieudstyr, som SMV’ere hermed får en unik adgang til, hvorved de får mulighed for kvalitetsforbedring og produktudvikling.Aktiviteten omfatter seks områder:

 1. High throughput genotyping
 2. Kromosomfordobling
 3. High throughput fænotyping
 4. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier
 5. Mikroalge produktionsoptimering
 6. AnalysePlatform til biologiske data

 Ved aktivitetens afslutning vil følgende milepæle være opnået:

 • Procedurer for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer er udarbejdet
 • Demoprojekter er igangsat løbende
 • Bioinformatiske metoder er tilpasset og videreudviklet i biostatistiske modeller
 • Metode til måling af kromosomantal ved flowcytometri er udviklet
 • Alge testcenteret er udvidet
 • Algeforsøgsreaktorer er etableret og der er gennemført forsøg
 • Moduler til effektiv styring af logistikken omkring prøvehåndtering er implementeret
 • System til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata er udviklet
 • Protokol til kromosomfordobling er udviklet
 • Kravsspecifikationer til et system for automatisering af fænotypisk monitorering i et online flow er udarbejdet
 • Høstsystemer til alger er udviklet
 • Forskningssamarbejde med KU om high throughput fænotyping er etableret

Det vil løbende blive formidlet resultater via temadage, workshops, demonstrationer, nyhedsbreve og artikler.Den primære målgruppe er virksomheder med biologisk baseret produktion, samt medicinalvirksomheder, leverandørvirksomheder til biologisk baseret produktion, virksomheder med optimeret planteproduktion, virksomheder, som har deres primære indtjening via salg af licenser eller forædling, offentlige institutioner og universiteter.