Laboratoriet for plantesundhed

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (AgroTech)
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Sundhed & fødevarer og Særlige Indsatser
Mikael Poulsen
Direktør

Dansk planteproduktion inden for både gartneri, frugtavl og landbrug er en international forretning, hvor mange planteprodukter forædles i Danmark, produceres (delvist) under varmere himmelstrøg, færdigproduceres i Danmark og efterfølgende eksporteres til det meste af verden. For at sikre en fortsat stor eksport fra Danmark er det derfor vigtigt at have laboratorier, der kan sikre sunde produktionskulturer.

Med sundhed forstås sikkerhed for, at plantematerialet ikke blot er fri for velkendte specifikke patogener, men generelt fri for alle hæmmende organismer. Indtil nu har man testet for velkendte patogener, men med den moderne DNA-teknologi er det blevet muligt at analysere meget bredere. I forbindelse med aktivitetsplanen ’I4 Det Dyrkningstekniske Servicelaboratorium’ (2016-2018) er dette arbejde igangsat inden for nogle få kulturer.

Aktiviteten tager således udgangspunkt i AgroTechs erfaring med og infrastruktur til DNA- baserede analyser af patogener og almen plantepatologi, og sigter mod at øge betydningen af dette arbejde markant, ved at skabe et øget samarbejde i innovationssystemet.

Det skal ske ved, at Teknologisk Institut – nærmere betegnet divisionen AgroTech – sammen med universiteter, erhvervsakademier, produktionshøjskoler, producenter m.m. danner en ”Analyse-faggruppe” med det formål at udbygge de DNA-baserede analyser af plantesygdomme og dokumentere sundhedstilstanden. Gruppen skal arbejde med at identificere og prioritere de vigtigste indsatsområder. Studerende skal tiltrækkes, så de sammen med Instituttet og vores unikke infrastruktur kan arbejde med DNA-baserede analyser og diagnostik. Herved sikres et større flow af viden fra universiteternes forskning til egentlige ydelser, som laboratoriet kan udbyde til gavn for danske planteproducenter.
Som resultat af arbejdet bliver Instituttet i stand til at udbyde flere DNA-baserede analyser tilpasset de danske planteproducenter, ligesom undervisningssystemet bliver i stand til at formidle mulighederne for deres studerende. Den afledte effekt er, at planteproducenter får endnu flere muligheder for DNA-baserede analyser samt at forskningen inden for området øges.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 350.000 kr.
2018: 150.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Laboratoriet for plantesundhed

Nøgleord