On-line teknologier til kvalitetsoptimering

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Kvalitet vil være en afgørende konkurrenceparameter i fremtidens fremstillingsindustri og on-line teknologier til opnåelse og kontrol af dette er derfor nødvendige.

Den foreslåede indsats kunne omfatte sensorer og sensorsystemer baseret på en række fysiske principper, generiske sensorteknologiske discipliner og sensorapplikationer.

Det foreslås at GTS-nettet sikrer opretholdelse af faglige kompetencer indenfor de centrale fysiske principper der blandt andet omfatter røntgen, ultralyd, hvirvelstrøm og optik.

Aktiviteterne kunne også omfatte udvikling af måleprocedurer, systemkomponenter, og nye applikationer med anvendelse af bl.a. modellering og simulering som udviklingsværktøj.

Det foreslås at aktiviteterne også fokuserer på generiske teknologier indenfor for eksempel embedded software, trådløs teknologier samt billedanalyse og datapræsentation (vision).

Videre kunne aktiviteterne fokuseres på proceskontrol til industriel automation og monitering, herunder sensorintegration, styringskoncepter, on-line regulering af robotter med dedikeret sensorteknologi og automatisk evaluering. Dertil kommer produktkontrol til kvalitetsdokumentation, herunder on-line NDT og automatisk evaluering.

Eksempler på detaljerede elementer kunne være sensorinformation til industriel automation inkluderende tilpasning af dataformater og robotstyring, sensorbaseret styring af spåntagende bearbejdning og on-line ikke destruktiv prøvning.