Luftbaseret overvågning for patogener i gartneribranchen

Senest opdateret d. 10/10-2016
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Julia Skov
Afdelingschef, Point of Care

Gennem en række pilotforsøg i de forskellige segmenter i gartneribranchen er det formålet at afdække behovet og potentialet for luftprøvebaseret overvågning af smittetrykket i gartneribranchen. I dag kæmper branchen med en lang række af luftbårne patogener såsom forskellige typer af skimmel, meldug, skurv, osv. Igennem denne tillægskontrakt ønsker vi at afdække behovet i gartneribranchen for en serviceydelse baseret på patogen screening ved hjælp af AeroCollect™. Det er intentionen at denne afdækning skal munde ud i en større GUDP-ansøgning med henblik på en egentlig validering af udstyret til de mest relevante segmenter.

Nøgleord

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Thomas Lund (Rådgivningsleder, GartneriRådgivningen A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:03

En række alvorlige svampesygdomme i væksthusproduktion spredes gennem luften. I formeringsafdelinger bliver planterne håndteret mere end i den øvrige produktion. Derfor er formeringsarealet ofte en smittekilde til den øvrige produktion. I GartneriRådgivningen ser vi frem til at få bedre mulighed for at diagnosticere smittetryk af luftbårne patogener. Det vil være afgørende for en bedre sygdomskontrol at have gode og nemme løsninger til denne diagnosticering. Vi håber således af FORCE Technology får mulighed for at teste og afprøve deres metode i vores erhverv.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:44

Kære Thomas

Tak for kommentaren. Jeg syntes det lyder som et oplagt område at overvåge med vores AeroCollect udstyr. Vi ser frem til et givende samarbejde omkring afdækningen af potentialet for denne nye teknologi. I netop dette arbejde er erhvervets involvering helt afgørende for at sikre udviklingen af meningsfyldte service ydelser.

MVH
Julia Skov