Måleteknisk infrastruktur til et digitalt og bæredygtigt samfund - Legal metrologi

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Produktionsteknologi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

En stærk måleteknisk infrastruktur skal understøtte industriens og samfundets behov for korrekte målinger nu og i fremtiden. FORCE Technology vil med aktivitetsplanen udvikle nye metrologiske services knyttet til digitalisering og grøn omstilling.
Aktiviteten samler tre af de tidligere fremsatte aktivitetsforslag:
• Metrologisk Infrastruktur – Legal metrologi
• Smart meters i fremtidens forsyningssystem (SmartMet)
• Flowcenter Danmark – Nordisk Flow Hub

FORCE er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til referencelaboratorium (DI) *) på en række områder indenfor den fundamentale metrologi og til notificeret organ (NB) på områder for legal metrologi. Vi servicerer desuden dansk industri og det danske samfund med en bred vifte af måletekniske serviceydelser inden for de metrologiske områder.

Tilpasningen af måletekniske ydelser til markedets behov er i disse år særligt aktuelt i forhold til hhv. digitalisering og den ’grønne omstilling’. Med aktiviteten ønsker FORCE Technology at udvikle en række nye metrologiske services inden for de to områder med særlig fokus på det krydsfelt, hvor digitalisering kan understøtte den grønne omstilling. Aktivitetsplanen omfatter følgende to hovedaktiviteter:

1. At opretholde og udvikle vores nationale referencelaboratorier og metrologiske services, så de understøtter industriens nuværende og fremtidige behov.
2. At udvikle den måletekniske infrastruktur, så den understøtter digitalisering og grøn omstilling med fokus på udvikling af ydelser inden for:
• Software download til opdatering af målere i stedet for at udskifte disse
• Virtuelle tests som erstatning for tests på fysiske prøvestande
• Godkendelse af målere til afregning af ikke-fossil energi (brint og el)
• Real-life målinger baseret på dynamiske kalibreringsmetoder
• Digital integration af metrologiske data i sporbarhedskæden

De to hovedaktiviteter skaber, som påpeget af bl.a. SAXE Hansen A/S, på Bedreinnovation.dk: ”en sund kombination af fastholdelse af kerneområder kombineret med nytænkning og innovation”.

Målgruppen er bred og omfatter virksomheder ´downstream´ i sporbarhedskæden. Den primære målgruppe er fremstillingsindustrien, herunder SMV’er, der har behov for adgang til måletekniske ydelser af høj kvalitet og målerproducenter, herunder deres store net af underleverandører, der leverer dele og
komponenter til producenterne. Dertil kommer virksomhedernes interne test- og kalibreringsafdelinger, myndigheder, offentlige virksomheder m.fl.

*) Et Designated Institute (DI) er udpeget til at opretholde det højeste metrologiske niveau i landet ift. sporbarhed til SI-enheden. FORCE Technology er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som nationalt referencelaboratorium inden for felterne: Kraft, tryk, gas flow, flow i andre væsker, luftfugtighed, volumen og densitet.

Budget:
2019: 4.887.500 kr.
2020: 4.887.500 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk Infrastruktur - legal metrologi

Nøgleord