Måling af klimaparametre: Salinitet

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Salinitet er afgørende for beregning af havenes strømme og evne til at optage CO2 samt for eksempel over-vågning af fiskebestandes levevilkår; men der er ikke i dag international sporbarhed til SI (Metersystemet), da der refereres til to producenter af referencehavvand og -måleudstyr. Et brud på dette monopol er nød-vendigt for at åbne for nye måleprincipper, teknologier og producenter af måleudstyr.

Der etableres salinitetsmålinger med international sporbarhed, der muliggør absolut kalibrering af bå-de referencevand og måleudstyr. Det kræver mere præcise normaler for den bagvedliggende målestørrelse, ledningsevne. Dansk havforskning inddrages i arbejdet, som sker i samarbejde med EURAMET og Meter-konventionen.

Der opnås ny viden om måling af vands saltindhold, som også er vigtig i andre sammenhænge, blandt andet inden for sundhedssektoren (bl.a. dialysebehandling), fødevaresektoren og procesindustrien.

Der vil blive tilbudt referencematerialer og kalibreringsfaciliteter. Videnformidlingen vil desuden omfatte erhvervs-ph.d., innovationskonsortier og undervisning.