Måling og karakterisering af nanomaterialer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Nanoteknologien har potentialet til at blive det største teknologiske fremskridt i det 21 århundrede. Med dens mange anvendelsesområder byder nanoteknologien på utallige muligheder for forbedringer og innovation. På både videnskabelig og økonomisk basis er der behov for at fremtidens nanometrologi udvikles parallelt med de nye krav til højt specialiserede nanoprocesser.

Der er således behov for udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer som nanopartikler (frie eller bundne), nanofibre, nanofilm og nanostrukturerede overflader. Aktiviteterne omfatter:

  • Karakterisering af industrielle nanomaterialer med forskellige metodiske tilgange – hvilket giver basis etablering af standarder for måling af nanomaterialer.
  • Opretholdelse af eksisterende såvel som opbygning af nye nationale kalibreringsnormaler samt delta-gelse i nationale og internationale arbejdsgrupper til definition og konkretisering af nye målestørrelser.
  • Udvikling af nye måle- og analysemetoder. Herunder behov for udvikling af standardiserede metoder til måling af fx partikelstørrelse, porestørrelse, fiberlængde mv.

Indenfor ovennævnte områder vil GTS systemet opbygge nye kompetencer og hjemtage viden fra udlandet, et tæt samarbejde med danske universiteter vil blive etableret. Danske virksomheder vil kunne modtage skrædder-syede metrologiske løsninger til den enkelte virksomheds behov og bidrage direkte til udviklingsprocessen ved deltagelse i innovationskonsortier eller udbudte kurser.