Målrettet behandling - immunsystemet i lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 1/3-2013
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer
Simon Skjøde Jensen

Blandt danske virksomheder er der en stigende erkendelse af at immunsystemet er en central faktor i udviklingen af lægemidler, herunder også på det lægemiddelsikkerhedsmæssige plan. Danske virksomheder har derfor derfor et stigende behov for adgang til immunologiske ydelser, der kan afdække effektivitetsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter. Inden for immunområdet styrker Bioneer i den kommende periode sine kompetencer, viden og know-how inden for services, der vedrører analyser og håndtering af immunceller, således at Bioneer hurtigere, i større omfang og mere effektivt kan bistå kunder med spørgsmål og teknologi, der vedrører det humane immunsystem.Den nye teknologiske service som tilbydes virksomheder omfatter adgang til

  • sortering og karakterisering af de celletyper, som indgår i immunsystemet.
  • teknikker som kan anvendes til udvælgelse af egnede potentielt immunmodulerende lægemiddelkandidater til klinisk udvikling
  • immuncellemodeller, hvormed den potentielle toksicitet af lægemidler eller andre stoffer kan bestemmes.
  • til partikelbaserede teknologier for aflevering af lægemidler til immunceller

Hovedlinjerne i aktivitetsplanen er udvikling af 

  • nye teknologier og teknikker til isolering af specifikke typer af immunceller.     
  • sygdomsmodeller baseret på primære humane immunceller
  • immuncellemodeller til bestemmelse af lægemidlers immuntoksicitet.
  • målrettede behandlingsteknologier til immunceller.