Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior Project Manager, R&D Coordinator

Den maritime grønne omstilling vil bl.a. omfatte udvikling af nye energieffektive fremdrivningsløsninger. Optimering i forhold til effektivitet og sikkerhed kræver udvikling af nye fysiske og virtuelle tests (CFD og simulering).

Indsatsområdet vil understøtte Regeringens ambitioner for grøn omstilling og i særdeleshed klimapartnerskabet for Det Blå Danmarks høje ambitioner om at reducere udledningen af emissioner. Det Blå Danmarks klimapartnerskab, Danske Rederier og det nye Center for Zero Carbon Shipping har en målsætning om klimaneutralitet i 2050 uden brug af klimakompensation, og desuden skal de første oceangående nul-emissionsskibe være i kommerciel drift allerede i 2030 . Fremtiden vil derfor kræve helt nye skibsdesigns tilpasset nye energi-, miljø- og klimaoptimerede skrogformer og fremdrivningssystemer (fx baseret på el, multi-fuel engines, vind m.m.).

Med afsæt i FORCE Technologys unikke mulighed for at anvende, verificere og kombinere empiriske, fysiske og simulerede data, fuldskala performance data og avancerede beregnings- og simulerings-værktøjer, vil der gennem indsatsområdet blive udviklet en række nye virtuelle services, der understøtter den grønne omstilling i Det Blå Danmark og branchens ønsker om effektive design- og performance-overvågningsprocesser, performance- og operationsoptimering ift. sikkerhed og effektivitet samt træning.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

FT03.09_2023 Videnspredning og økosystem for ”Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services”

Plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services” samt plan for fortsat styrkelse af positioneringen af indsatsområdet i Det Blå Danmark.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Planlagt

FT03.10_2023 Virtuelle hydro- og aerodynamiske designværktøjer

Målet for nærværende aktivitet er, med nye funktionaliteter, at kunne yde beslutningsstøtte omkring sikkerhed og energieffektivitet til målgruppevirksomhederne i den maritime industri gennem hele designforløbet.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Planlagt

FT03.11_2023 Simuleringsværktøjer til Grøn Omstilling og Havvind

Det overordnede mål er at understøtte den maritime branche og havvindmøllebranchen ved at udvikle og tilbyde services indenfor energieffektivisering, minimering af omkostninger forbedret sikkerhed.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT03.08_2022 Simuleringsværktøjer til Grøn Omstilling og Havvind

Den grønne omstilling fordrer udvikling af nødvendige simuleringsværktøjer, der præcist kan estimere vejrmæssige operationsgrænser, skibsstørrelsesbegrænsninger og hastighedsgrænser for energieffektiv og sikker manøvrering i havne og under anløb.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT03.07_2022 Virtuelle hydro- og aerodynamiske designværktøjer

På baggrund af indsatsområdets overordnede formål om at understøtte Det Blå Danmarks ambitioner om grøn omstilling og ønsker om effektive designprocesser, udvikles det virtuelle testlaboratorium til evaluering af skibsdesigns gennem hele designcyklussen.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT03.06_2022 Videnspredning og økosystem for ”Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed – Virtuelle Services”

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services” samt plan for styrkelse af positioneringen af indsatsområdet i Det Blå Danmark.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT03.03 Objektiv risikovurdering af skibsoperationer

Hovedformålet med aktiviteten er at udvikle metoder til objektiv risikovurdering af sejladssikkerhed.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT03.05 Bestemmelse af vindmiljø og vindlaster

Aktivitetsplanens mål er at udvikle værktøjer til tidlig rådgivning om vindmiljø og vindlaster. Disse områder bruges evaluering af sikkerhedsmæssige aspekter for mennesker, der befinder sig omkring f.eks. bygninger eller konstruktioner, eller på skibe.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT03.01 Virtuelle hydro- og aerodynamiske designværktøjer

På baggrund af indsatsområdets overordnede formål om at understøtte Det Blå Danmarks ambitioner i forhold til grøn omstilling og ønsker om effektive designprocesser, udvikles det virtuelle testlaboratorium til evaluering af skibsdesigns.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT03.06 Videnspredning

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Maritim grøn omstilling og sikkerhed - virtuelle services” samt plan for fortsat styrkelse af positioneringen af indsatsområdet.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Afsluttet

FT03.02 Simuleringsværktøjer til designsimulering og træning

Målet med aktiviteterne er at lave nye og forbedrede simuleringsværktøjer til maritim designoptimering og til manøvretræning til havne, rederier og konsulenter.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Aktiv

FT03.04 Simuleringsværktøjer til brug for havvindmølleindustrien

Målet med denne aktivitet er at udvikle simulatormoduler, der kan understøtte installationsoperationer for fundamenter til offshore vindmøller, samt kunne simulere udslæb af andre objekter.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.