Massive data – processering, visualisering og fortolkning

Senest opdateret d. 4/4-2011
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi

Det overordnede formål med Massive data – processering, visualisering og fortolkninger er at udvikle nye ydelser og software-værktøjer til dansk erhvervsliv.

Det overordnede formål med Massive data – processering, visualisering og fortolkninger er at udvikle nye ydelser og software-værktøjer så
1. Dansk erhvervsliv bliver i stand til at udnytte de massive mængder data de ligger inde med – som i dag kun i neddroslede versioner kan processeres, visualiseres og fortolkes.
2. At skabe nye anvendelser af data til processering, visualisering og fortolkning ved til fulde at udnytte multi-core processorer tilgængelige i moderne pc’ere.
Disse to formål kommer af tilsvarende to aktuelle og alvorlige barrierer for den videre udvikling af pervasive computing og dets anvendelser indenfor næsten alle områder af det danske samfund og industri såsom; energi, finans, grøn-it, industri, Internet, new media, oplevelser, produktion, sundhed, service, telekommunikation, transport, o.a. De to barrierer er:
a) Mængden af information og data stiger så kraftigt i takt med udbredelsen af pervasive computing at den ikke kan udnyttes med traditionel software udvikling.
b) Den enkelte processor-kerne som størstedelen af softwaren i den danske industri er udviklet til, er ikke blevet hurtigere siden årtusindeskiftet.

Alexandra instituttet vil udvikle relevante teknologiske services til afhjælpning af disse barrierer igennem konkrete anvendelses cases i tæt samspil med dansk erhvervsliv. Resultaterne af aktiviteterne vil blive formidlet bredt igennem Alexandra Instituttets store SMV kontaktnet, vores forskellige netværk, via nettet, fagpressen og konferencetidsskrifter. Formidlingsaktiviteterne vil bl.a. inkludere etablering af interessegrupper af bl.a. SMV’er, workshops, foredrag, pressemeddelelser, samt både popuplærvidenskabelige og akademiske artikler.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.63 M
2011: 2.63 M
2012: 2.63 M
Totalt: 7.90 M

Kontaktinformation
Jesper Mosegård
Forsknings- og innovationschef
Computer Graphics Lab
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Mobil: +45 21 66 53 65
jesper.mosegaard@alexandra.dk