Master i Toksikologi, et initiativ fra GTS i samarbejde med KU og DTU Food

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Industrien, rådgivningsvirksomheder og statslige institutioner i Danmark og udlandet har brug for personale med ekspertviden inden for toksikologi. Dette behov er blevet tydeliggjort med den nye REACH lovgivning for industrikemikalier. Derudover er der et stigende krav om formelle kvalifikationer og efteruddannelse på det sundhedsrelaterede område inden for fødevarer og lægemiddeludvikling. Der er derfor brug for højtkvalificerede træningskurser inden for toksikologi, der stiller den uddannelse til rådighed, der er brug for, og det sikrer dette samarbejde mellem KU og GTS-nettet. Den tætte kontakt mellem Københavns Universitet, DTU Food og GTS vil sikre, at den nyeste viden i toksikologi bliver formidlet videre til erhvervslivet i Danmark, således at den kan udnyttes i erhvervsøjemed hurtigere, end det er tilfældet i dag.

GTS-nettet skal sammen med to fakulteter på KU samt DTU Food undervise på de forskellige mastermoduler. GTS-nettet er hovedtilrettelægger på et af de obligatoriske moduler og vil sørge for at den ekspertviden, der ligger på KU, vil blive formidlet videre til danske virksomheder via det store netværk GTS-nettet har blandt andet til SMV’er.

En Master i toksikologi i Danmark vil sørge for multi-disciplinær træning i toksikologi, leveret af eksperter fra KU, DTU og GTS. Den vil ligeledes gøre de studerende i stand til kritisk at vurdere problemstillinger i den moderne toksikologi og give dem løsningsorienterede færdigheder. Endelig stiller en Master i Toksikologi et læringsmiljø til rådighed, hvor de studerende har adgang til state-of-the-art viden i form af bøger, artikler, forelæsninger og rådgivning fra eksperter inden for specifikke områder af toksikologien.