Materialer i barske miljøer (MIBAM)

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Troels Mathiesen
Specialist

Materialer sætter grænsen for de næste danske erhvervssucceser inden for offshore og energisektoren. Udvinding af gas og olie foregår på stadigt større dybder i en undergrund med hidtil uset aggressiv kemi.
FORCE Technology vil understøtte energisektoren og dens mange underleverandører i udviklingen af innovative løsninger. Dette sker bl.a. gennem udvikling af målrettet teknologisk service og etablering af fleksible testfaciliteter inden for materialevalg og overfladebehandling.

Konstruktionsmaterialer sætter grænsen for de næste danske erhvervssucceser inden for offshore og energisektoren, hvor ekstreme betingelser i højere grad indgår i fremtidige applikationer. Eksempelvis går vindenergien mod større møller i et aggressivt havvandsmiljø mens olie- og gasproduktion vil foregå på stadigt større dybder i en undergrund med hidtil uset aggressiv kemi. Det er en fælles udfordring for brancherne at finde nye løsninger blandt højbestandige materialer, der på tilfreds¬stillende vis kan modstå høje tryk, temperaturer og andre belastninger i barske miljøer, hvad enten det er procesudstyr, marine strukturer, samlinger eller andre kritiske komponenter. Standarder og retningslinjer er samtidig mangelfulde og ofte begrænsende for introduktion af de nye løsninger. Forkert valg eller anvendelse af materialer kan have katastrofale konsekvenser, både miljømæssigt og økonomisk. Metaller kan tære bort i løbet af få timer eller revne pga. komplicerede skade¬mekanismer, som det kræver indgående viden at forstå og forebygge.
Formålet med aktivitetsplanen er at understøtte energisektoren og dens mange underleverandører i at udvikle innovative løsninger. Dette sker ved målrettet udvikling af teknologiske services, herunder etablering af nye fleksible testfaciliteter for materialevalg til barske miljøer. Samtidig følger vi udviklingen inden for norm- og standardiserings¬arbejde, og prøver at præge den gennem vores veletablerede netværk af inter¬nationale eksperter på området. Parallelt med dette vil der være fokus på at inddrage hele branchen og synliggøre potentialet ved nye materialeløsninger gennem demon¬strations¬projekter, netværksaktiviteter og formidling af hjemtaget viden. Aktivitets¬planen vil hjælpe SMV’ere over barrierer de møder ved implementering af ny materialeteknologi via de nye services, som der er behov for at udbygge i Danmark.

Budget:
2016: 2.800.000 kr.
2017: 2.800.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Materialer i helvede

Nøgleord