Materialer til en bæredygtig fremtid

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi og Energi

En af de store udfordringer i årene fremover er at udvikle teknologiske løsninger, der kan understøtte en bæredygtig fremtid uafhængig af fossile råstoffer. Der satses internationalt på udvikling af nye energiteknologier til bedre udnyttelse af vedvarende energikilder som fx sol, vind, bølger og biomasse samt på materialer til brintsystemer og brintlagring.

En af de store udfordringer i årene fremover er at udvikle teknologiske løsninger, der kan understøtte en bæredygtig fremtid uafhængig af fossile råstoffer. Der satses internationalt på udvikling af nye energiteknologier til bedre udnyttelse af vedvarende energikilder som fx sol, vind, bølger og biomasse samt på materialer til brintsystemer og brintlagring.
Udvikling af energimaterialer vil betyde en væsentlig udvikling og effektivitetsforbedring af de vedvarende energiteknologier og dermed medvirke til den nødvendige transformation til bæredygtig energiproduktion.
Teknologisk Institut har et højt kompetenceniveau inden for materialer, herunder løbende ph.d.-studier inden for energimaterialer i samarbejde med nogle af de førende videninstitutioner nationalt (Københavns Universitet og Syddansk Universitet)og internationalt (Centre of Excellence in Photovoltaics).

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle og implementere materialer, der kan bevirke et skift til energiproduktion baseret på fornybare ressourcer. Som eksempel kan nævnes materialer til brændselsceller, så disse kan køre mere energieffektivt og på andre brændstoffer. Andre eksempler er separationsmaterialer til oprensning af biobrændstoffer samt elektrokemiske materialer til energikonvertering.

Målgruppe
På energiområdet er der en række store internationale virksomheder i Danmark. Målgruppen for denne aktivitetsbeskrivelse er både rettet mod disse store spillere, men ligeledes mod de mindre udviklingsvirksomheder samt den store gruppe af danske SMV, der fungerer som underleverandører til de vedvarende energiteknologier.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 1,35 M
2010: 1,35 M
2010: 1,35 M
Totalt: 4,05 M

Kontaktinformation
Anne-Lise Høg Lejre
7220 3116
alh@teknologisk.dk