Materialer til kroppen

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Polymere, keramiske materialer og ikke mindst bio-kompatible belægninger finder bred anvendelse i hospitals-væsener verden over, da en lang række fordelagtige egenskaber for disse materialer kan udnyttes til reparation, sygdomsbehandling og -forebyggelse. Som eks. kan nævnes materialer, der kan genopbygge og reetablere funktionen af ødelagt væv som følge af cancer og svære betændelsestilstande eller udbredte skader efter f.eks. et trafikuheld. Omkring 10.000 kunstige ledproteser (knæ, hofter) indsættes årligt i Danmark, og alene på bag-grund af den demografiske udvikling med en større ældre-befolkning, kan man forvente en stigning i antallet af primære hoftealloplastikker på ca. 32 % gennem de næste 30 år.

Endvidere er der stor interesse for at anvende biomaterialer og polymérer i forbindelse med indkapsling af læ-gemidler som indgives i blodbanen eller oralt. Samtidigt vil mange af fremtidens behandlinger inkludere implan-tation af små elektroder til registrering af vitale signaler eller depoter til fx afgivelse af lægemidler eller andre ak-tive komponenter, og det er i den forbindelse vigtigt, at styre responset fra det levende væv, så der opnås den ønskede effekt. Minimering af fremmedlegeme infektion i forbindelse implantater er ligeledes et fokus område, da de stadig udgør et alvorligt problem i sygehusvæsenet.

Aktiviteter og opbygning af ny viden vil omfatte:

 • Udvikling af biokompatible materialer, strukturer og overfladebelægninger, hvor der via strukturen, over-fladen og kemien sikres et ønsket respons fra det naturlige væv, herunder kontrolleret celleadhæsion, cellevækst og celle differentiering.
 • Udvikling af aktive implantatmaterialer eller coatninger, der kan aktiveres under forudbestemte eller mil-jøinducerede betingelser.
 • Udvikling af nye diagnosticerende implanter med indbygget sensorik.
 • Udvikling af overflader – micro- og nanoskala – som er velegnede til produktion af celler og organer.
 • Identifikation af de materialespecifikke faktorer, der styrer proteinaflejringer og bakterie adhærence, her-under overflademodifikation ved gasfaseprocesser, PVD-processer og ionimplantering samt molekylære afstøbningsteknikker.
 • Dyrkning af celler, herunder stamceller og væv som skal anvendes i forbindelse med biomaterialer
 • Udvikling og test af nanoskala indkapslingssystemer til lægemidler – herunder liposom og polymersy-stemer.
 • Udvikling af cellulære analyser med henblik på dokumentation af sikkerhed og funktion ved biomaterialer
 • Dyremodeller til test af biomaterialer
 • Udvikling af infektionsinhiberende overflader og materialer.
 • Udvikling og implementering af nye moderne værktøjer til hurtig og mere præcis diagnostik af infektioner med bakterielle biofilm vil betyde hurtigere igangsætning af målrettet behandling.

Aktiviteterne vil omfatte samarbejde med danske og internationale universitetshospitaler inden for en række specifikke områder. Etablerede kompetencer og resultater af ovenstående aktiviteter vil blive udbud som nye GTS services i form af materiale- og teknologirådgivning samt gennemførelse af formelle testforløb til verifikation af nye produkters, materialers og processers egenskaber.