Medarbejderdreven innovation

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Med færre og færre hænder i den offentlige sektor til at løse stadig voksende opgaver kræves innovation for at kunne gøre tingene på en ny og smartere måde. Medarbejderne kender de nuværende rutiner og besidder mange gode idéer til at gøre tingene endnu smartere, så færre kan løse flere opgaver. Når medarbejder er med i hele processen om innovation, so eksempelvis Skat har gjort de med deres udflytning til Ringkøbing, giver de bedre arbejdsgange og mere tilfredse medarbejder.

Med udgangspunkt i repræsentative forvaltninger igangsættes medarbejderdreven innovation, hvor de pågældende forvaltninger udvikler sig og sine ydelser, så tingene gøres på en for medarbejderne bedre måde. Via udviklingsprojekt inddrages medarbejdernes innovative elementer i måde, hvorpå tingene skal gøres i fremtiden, så deres forståelse og tilfredshed øges samtidig med at de blive klar til at håndtere de fremtidige krav. Opstille systemer, der kan understøtte forvaltningernes medarbejderdreven innovation.

Større involvering af medarbejderne i forbindelse med omlægning af forretnings-, beslutnings- og arbejdsgange. Udvikle tiltag, der understøtter medarbejderdreven innovation. Udvikle systemer, så de gode historier kan deles på tværs af forvaltninger i den offentlige sektor. Medarbejdertilfredsheden er øget i forvaltningerne