Medicinsk visualisering via billedsystemer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Den stigende mængde af medicinske data bl.a. igennem nye sensorer og scanningsudstyr, skaber et behov for nye former for visualisering og interaktion af data mhp. hjælp til diagnosticering og undervisning. Bl.a. et behov for nye avancerede 3D computer grafiske modeller af kroppens forskellige organer kombineret med nye interaktionsformer til kirurgisk simulation.

Blandt aktivitetstemaerne er:

  • Medicinsk visualisering, simulering og interaktion
    Generering af avancerede 3D modeller ud fra medicinske data, samt udvikling af industrielle prototyper bl.a. til understøttelse af simulering af operationer og diagnosticering.
  • Avanceret billedbaseret diagnostik (videreudvikling af biometri)
  • Videreudvikle biometri til anvendelse i diagnose formål. Udvikle database, der kan anvendes i forbindelse med diagnostik, som kan anvendes i screeningsfasen og bistå i forbindelse med diagnosen. Opbygge platform, hvor patienter kan oploade billeder eller video, som sundhedspersonalet foretager diagnosen ud fra.

IKT teknologi til understøttelse af udvikling af avancerede medicinsk visualisering og interaktion vil kunne anvendes i et væld af medicinske områder; eksempelvis til oplæring af kirurger (kirurgisk simulation), i diagnostisk øjemed, samt til kvalificeret vurdering af cellers udvikling. Potentialet er globalt og Danmark har både store kompetencer indenfor udnyttelse af IKT i sundhedssektoren, brugerdreven innovation samt 3D computer grafik, bl.a. indenfor computerspil industrien. En kombination af disse kompetencer kan bringe Danmark i front.

I samarbejde med brugere, virksomheder og andre interessenter, vil der blive gennemført forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil blive udviklet konkrete industrielle prototyper. Prototyperne vil blive afprøvet og demonstreret indenfor forskellige anvendelser og vil kunne fungere som referenceramme for virksomheders udvikling af nye produkter og services.