Mennesker og maskiner i fremtidens fødevare- og jordbrugsproduktion

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

På trods af omfattende mekanisering indenfor fødevareproduktionen og jordbrugserhvervene har arbejdskraft været et problem gennem adskillige år. Alle prognoser tyder på, at problemerne ikke vil blive mindre i fremtiden.

Følgende forhold har især betydning for adgangen til arbejdskraft indenfor primærproduktionen:

  • En stor del af arbejdet kræver særlig træning og objektivitet, f.eks. sortering, udvælgelse og behandling af produkter, detektering af sygdomme og skadedyr m.m. Kvalifikationer, der koster tid og som ikke er konsistente.
  • Arbejdet er ofte ensformigt og kan være fysisk belastende
  • Arbejdet foregår udendørs og/eller under forhold, der opleves som belastende, herunder støv, kulde og træk, støj, vibrationer m.m.
  • Arbejdet involverer ofte tunge maskiner.

Udvikling og demonstration af anlæg og systemer der, gennem mekanisering og automatisering, kan eliminere processer i fødevare- og jordbrugsproduktionen som er forbundet med særlige risikomomenter, opleves som fysisk belastende, eller hvor menneskets subjektivitet er et problem i relation til kvaliteten af arbejdet.

Der vil blive skabt viden og erfaringer, der kan gøre maskiner i stand til at emulere menneskers evner til at detektere og klassificere, samt at udføre komplicerede bevægemønstre, baseret på observationer. Endvidere udvikling af ”man-machine-interface”, samt individuel tilpasning af teknologi til de varierende opgaver som dikteres af det biologiske materiale der arbejdes med.

De indsamlede kompetencer vil blive udbudt til primærproducenterne med henblik på at hjælpe dem med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. Implementeringen af den indsamlede viden vil også medvirke til at give forbrugerne sikrere produkter, af mere ensartet – eller tilpasset – kvalitet.