Metodiske innovationsprocesser

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Innovation i det offentlige kan medvirke til en optimering af processer og arbejdsgange. Processerne kan for nogle ansatte virke omfangsrige og ikke tilgængelige. Der er behov for at skabe metoder, der systematiserer innovationen og gør processerne tilgængelige for ansatte i den offentlige sektor.
I samspil med offentlige forvaltninger at introducere nye innovationsmetoder. Med udgangspunkt i innovationsprocesser fra andre dele af samfundet opstilles nye processer tilpasset de offentlige forvaltninger. Sætte processerne ind i systemer og arbejdsgange, der svarer til de offentlige forvaltningers måde at arbejde på.

Opstillet metoder, der videreudbygger innovationen i den offentlige sektor. Case studium med udvalgte offentlige forvaltninger, der kan danne grundlag for dybere rækkende innovation og opstilling af forvaltningsspecifikke innovationsprocesser.