Metrologi – til industri og samfund

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi, Service og offentlig innovation, Sundhed og medicoteknologi og Transport
Jan Nielsen
Sektionsleder

”Kan man ikke måle det, kan man ikke forbedre det”. Måling og måleteknik spiller en stor rolle inden for de fleste områder, der påvirker vores dagligdag: Fra industrielle processer og produkter til energi-, sundhed- og miljøsektorerne. Ønsket om bedre kvalitet og reduceret spild stiller større krav til måling og måleusikkerhed. Metrologi er en vigtig del af den danske teknologiinfrastruktur og har stor betydning, når ny teknologi skal udvikles og forfines.

Teknologisk Instituts metrologilaboratorier for vandflow, temperatur, lufthastighed og geometri er nationalt og internationalt anerkendt som ”Metrologiinstitut” (MI), og sikrer dansk indflydelse på de internationale standarder på områderne. Yderligere et laboratorium for måling af materialefugt er på vej til MI-status. Faciliteterne indgår i det danske DANIAmet-samarbejde og i ’Flowcenter-Danmark’, et samarbejde med FORCE Technology, der er anerkendt som dansk ”Centre of Excellence”.

Gennem aktiviteterne tilvejebringes ny viden om måleteknik på højeste niveau og nye praksisnære ydelser udvikles. Særlige fokusområder er måling af materialefugt, kalibrering af medikoteknisk udstyr, nye anvendelser af koordinatmålemaskiner og CT-scanning. samt undersøgelser af flowmåleres målenøjagtighed under praksisnære forhold. Sidstnævnte adresseres for at kunne forbedre måleusikkerhed og reproducerbarhed ved afregning og i industrielle processer.

Måleteknisk viden formidles gennem et omfattende kursusprogram, konferencer og erfagrupper samt rådgivning rettet mod laboratorier, virksomheder, forsyninger, myndigheder m.fl.

Budget:
2016: 3.120.000 kr.
2017: 3.120.000 kr.
2018: 3.120.000 kr.

Nøgleord