Metrologi - forskning og udvikling

Senest opdateret d. 23/6-2010
DFM
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi, Produktionsteknologi og Energi og energieffektivitet

DFM vil i perioden 2010 til 2012 udvikle selskabets kompetencer inden-for de nuværende styrkeområder elektrokemi, akustik, optik og nano-teknologi med særlig fokus på de samfundsrelevante områder sundhed, energi og klima. Der er et stort og voksende behov for ny metrologiinfrastruktur indenfor disse fokusområder, som også udgør et stort kom-mercielt potentiale for danske virksomheder.

DFM vil i perioden 2010 til 2012 udvikle selskabets kompetencer inden-for de nuværende styrkeområder elektrokemi, akustik, optik og nano-teknologi med særlig fokus på de samfundsrelevante områder sundhed, energi og klima. Der er et stort og voksende behov for ny metrologiinfrastruktur indenfor disse fokusområder, som også udgør et stort kom-mercielt potentiale for danske virksomheder.
De sundhedsrelaterede tiltag inkluderer udbygning af DFM’s elektro-kemiske målefaciliteter, så der opnås større fleksibilitet med hensyn til sporbare målinger af ledningsevne og pH-værdier af forskellige typer af biologiske væsker. Laser-baserede spektroskopiske metoder vil blive anvendt til monitering af udåndingsluft til diagnosticering af sygdomme. Metoderne vil blive anvendt til fremstilling af certificerede referencematerialer og udvikling af kalibreringsfri metoder så kvantitative målinger opnås. Cellers og biomaterialers overfladeegenskaber vil blive undersøgt ved hjælp af Atomic Force mikroskoper. Akustiske metoder til etablering sporbare målinger ved meget lave frekvenser vil blive udviklet blandt andet til anvendelse ved måling af lydgener fra for eksempel tung industri.
Ledningsevnemålinger anvendes indenfor energiområdet som kvalitets-indikator for flydende biobrændsler. DFM vil arbejde med at opnå spor-barhed i disse målinger samt undersøge begrænsningerne i metoderne. Atomic Force og ellipsometriske metoder anvendes blandt andet til un-dersøgelse af vindmøllevinge overflader.
Omkring klimarelaterede målinger anvendes ligeledes ledningsevnemålinger til bestemmelse af salintet, som er et mål for vands saltindhold og spektroskopiske metoder til fremstilling af referencematerialer og metoder så kvantitative oplysningen kan opnås om tilstedeværelsen af atmo-sfæremolekyler. DFM etablerer i perioden en dansk primærnormal til bestemmelse af (nano)partiklers størrelse og antal. Denne facilitet kan blandt andet anvendes til kalibrering af partikeltællere, som i stor udstrækning anvendes til monitering af luftkvalitet.
DFM har som mål, i forbindelse med de fleste af sine forsknings- og udviklingsprojekter, at samarbejde med såvel nationale som internationale institutter og virksomheder, således at de senest udviklede metoder og den bedst egnede instrumentering anvendes i forbindelse med projekterne.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 7.2 M
2011: 7.2 M
2012: 7.2 M
Totalt: 21.6 M

Kontaktinformation
Jan C Petersen for "Metrologi - forskning og udvikling"
tel: 45 25 58 64
jcp@dfm.dtu.dk