Metrologi i den industrielle infrastruktur

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

I Danmark måler og vejer vi for over 50 mia. kr. om året, og metrologi er traditionelt en essentiel faktor i forbindelse med international handel og kvalitetssikring af virksomhedernes produkter. Men metrologien spiller også en vigtig rolle i forbindelse med virksomheders udvikling af nye produkter. Metrologi er et afgørende element i ’Dansk Innovation’.

I Danmark måler og vejer vi for over 50 mia. kr. om året, og metrologi er traditionelt en essentiel faktor i forbindelse med international handel og kvalitetssikring af virksomhedernes produkter. Men metrologien spiller også en vigtig rolle i forbindelse med virksomheders udvikling af nye produkter. Metrologi er et afgørende element i ’Dansk Innovation’.

Formål
Aktivitetsplanens formål er at kunne dække industriens nuværende og kommende behov for nye måletekniske ydelser generelt. Derudover har aktiviteten til formål at:
• Vedligeholde de nationale normaler og deltage i sammenligninger.
• Udvikle nye metrologiske normaler og services rettet mod support af danske virksomheders innovation.
• Sikre at måleteknisk support og viden er tilgængelig for udviklings- og prøvningsaktiviteter bredt på Instituttet.
• Sikre laboratorieviden og faciliteter er på internationalt niveau og internationalt accepteret, fx ved aktiv deltagelse i EURAMET samt i EMRP-sammenhænge, herunder at inddrage danske virksomheder.
• Bidrage til arbejdet med den danske metrologiinfrastruktur i samarbejde med Dansk Industri, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen samt DANIAmet.
• Videreføre det danske Centre of Excellence Flowcenter Danmark i samarbejde med FORCE Technology.
• Formidle og udbygge Instituttets omfattende udbud af måletekniske kurser, temadage og workshops.
• Adressere tre nye områder inden for kemi og termofysiske egenskaber, hvor dansk industri ønsker en metrologisk indsats, og hvor de efterspurgte ydelser p.t. ikke tilbydes af danske kalibreringslaboratorier.

Målgruppe
Målgruppen for de udviklede ydelser og produkter er et bredt udsnit af industrien, ikke mindst SMV samt forsyningsvirksomhederne.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 5.6 M
2011: 5.6 M
2012: 5.6 M
Totalt: 16.8 M

Kontaktinformation
Jan Nielsen
7220 1236
jnn@teknologisk.dk