Metrologi Infrastruktur – Emission

Senest opdateret d. 7/3-2013
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

FORCE Technology vil gennem nærværende metrologiske infrastrukturaktivitet adressere to områder med store udfordringer og tilsvarende erhvervsmæssigt potentiale inden for det miljøteknologiske område.De to områder er dels spredning af sundhedsskadelige partikler i miljøet fra f.eks. transport og energiproduktion samt spredning af sundheds- og miljøskadelige gasformige emissioner fra industri og forbrændingsprocesser. Indsatsen omkring partikler er fokuseret omkring måling, dokumentation og karakterisering af nano- og mikropartikler, mens indsatsen omkring gasformige emissioner er fokuseret omkring måling af sporgasser.De to områder og den planlagte metrologiske indsats fra FORCE Technology er på én gang central i forhold til at understøtte den politiske ambition om grøn omstilling og bedre miljø gennem bl.a. regulering og samtidig med til at understøtte danske virksomheders førerposition på miljøområdet og det store potentiale for skabelsen af nye arbejdspladser.Hovedaktiviteterne og deres underaktiviteter er:

  1. Udvikling af nye testfaciliteter og metoder til måling og karakterisering af nano- og mikropartikler. , herunder
  • Validering og videreudvikling af kosteffektivt system til kontrol af industrielle filtres effektivitet over for nanopartikler.
  • Videreudvikling af karakteriseringsteknikker til luftbårne nanopartikler.
  1. Nye og mere nøjagtige metoder til måling og dokumentation af luftbårne gasformige emissioner
  • Mere nøjagtige metoder til analyse af sporstoffer i røggasser.
  • Nye metoder og procedurer for lugtanalyser.

Det erhvervsmæssige rationale for gennemførelsen af aktiviteten er at støtte danske miljøteknologiske virksomheder ved at tilbyde nødvendige metrologiske kompetencer og faciliteter inden for partikel og gasformige emissioner. Dette understreges af, at to af regeringens vækstteams har luftemissioner som et centralt omdrejningspunkt i mulighederne for at skabe erhvervsmæssige udvikling som resultat af den globale grønne omstilling, og stigende international regulering af miljøområdet. Der er tale om vækstteamet for Vand, Bio og Miljøløsninger samt vækstteamet for Det Blå Danmark.