Metrologi Infrastruktur - Flow, volumen, densitet, krat, tryk, moment

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Aktiviteten ”Metrologisk infrastruktur” sikrer fastholdelse og udbygning af eksisterende ydelser og services indenfor metrologiområdet. Dette omfatter vedligeholdelse, videreførelse af de nationale metrologi-laboratorier (NMI) indenfor Gasflow, Flow - andre væsker end vand, Volumen og Densitet, Kraft, Tryk og Moment. Opretholdelse af en god og effektiv metrologisk infrastruktur er afgørende vigtig for dansk industris overlevelse på det globale marked med højteknologiske produkter og ydelser.Aktiviteten ”Metrologisk infrastruktur” er opdelt i fire dele: Drift, Udvikling, Strategiske netværk og organer, Videnformidling og Norm og standardiseringsarbejde.De centrale aktiviteter i driften af de nationale metrologi institutter omfatter opretholdelsen af de eksisterende målekompetencer, samt udvidelse af målekompetencer eksempelvis gennem forbedring af målenøjagtigheder.De væsentligste udviklingspor i aktivitet omhandler udvikling af prøvningsfaciliteter til høj volumen flowmåling inklusiv kalibrering af flowmålere, og udvikling af det tekniske grundlag for etablering af en standardiserede testfacilitet for kølemåling.Et væsentligt element i at kunne opretholde status som nationalt metrologi institut er at deltage i nationale og internationale strategiske netværk og organer for at følge og præge udviklingstendenser indenfor metrologien. FORCE Technology vil inden for aktiviteten deltage i det europæiske samarbejde EUROmet, Flowcenter Danmark, DaniaMet-samarbejdet og Center for Legal Metrologi.Videnformidling varetages primært gennem ERFA-grupper, DaniaMet og Flowcenter Danmarks hjemmesider, artikler i relevante fagblade og indlæg i nyhedsmedierne, konferencer, CLM-nyt, temadage, deltagelse i messer samt den årlige metrologidag.Et væsentligt element i at kunne varetage opgaverne som nationalt metrologi laboratorie er deltagelse i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde.