metrologi.dk - infocenter for undervisning i metrologi

Senest opdateret d. 11/4-2018
DFM
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Seniorforsker

Virksomheder efterspørger måletekniske kompetencer, men udbud på uddannelse og undervisningsmateriale er utilstrækkelig. Aktiviteten styrker kompetencer på de tekniske uddannelser samt den faglige interaktion mellem virksomheder, uddannelser og GTS.

Det foreslås at etablere et virtuelt informationscenter for undervisning i metrologi, der skal samle og videreformidle viden om metrologi til de tekniske uddannelser i Danmark. Dette skal medvirke til et styrket udbud af kvalificeret måleteknisk arbejdskraft, der er uddannet til at opfylde fremtidens behov fra danske virksomheder.

Infocentret formidler måleteknisk viden i form af undervisningsmateriale og vejledninger udviklet af GTS institutterne DFM og FORCE Technology. Et netværk med repræsentanter fra virksomheder, uddannelsessteder og eksperter fra GTS institutterne sikrer, at undervisningen er i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Herved bidrager forslaget også til at imødekomme ministeriets Teknologipagterklæring[1] mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og FORSK2025 i omsætning af forskning til videnspredning og innovation i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Nøgleord

70 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kim H. Esbensen (konsulent, professor, KHE Consulting)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 15:37

Glimrende initiativ, det rigtige svar på tidens krav på dette område. Dog, her gælder det om ikke at glemme den kritisk vigtige forbindelse mellem målefejl (MU) og PRØVETAGNINGSFEJL (TSE) og den samlede effekt på den effetive måleusikkerhed: TSE effekter er typisk 10-25(+) gange STØRRE end vores allerede vel-kontrollerede MU, hvis prøvetagningen ikke også er under kontrol. Her regerer the Theory of Sampling (TOS) med hård hånd, desværre ... der findes i dag massevis af relevant videnskabelig dokumentation og dedikeret undervisningsmateriale, klart til brug! KHE Consulting stiller meget gerne op til samarbejde: www.khe.consult.com

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:41

Hej Kim - Tak for dine positive tilkendegivelse.
Materiale angående, problematikken i god og repræsentativ sampling, er også blevet efterspurgt af mange undervisere, som vi har været i kontakt med. De generelle betragtninger KHE Consulting arbejder med er oplagt at inddrage, og er et vigtigt supplement til god forståelse af målinger, fx er det essentielt i optimal udnyttelse af ens måleudstyr. Vurdering af spredning/støj i måledata er også relevant mht. valg af usikkerhed til en kalibrering, hvilket vi allerede kommer lidt ind på i det udarbejde materiale. Vi vil meget gerne indgå i et samarbejde med KHE Consulting og drage nytte af dine mangeårige erfaringer. mvh. David

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:03

Som kalibreringsvirksomhed har Trescal A/S oplevet et stigende behov og ønske hos vores kunder om kurser/uddannelse i metrologi i takt med at måletekniske aspekter i industrien har fået øget betydning og bevågenhed. Vi hilser derfor dette fremragende initiativ yderst velkommen.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:24

Kære Torsten
Tak for din positive tilbagemelding. Vi er glade for at Trescal A/S også ser et potentiale i metrologi.dk, som en brik i at indfri det stigende behov for metrologi-kompetencer hos industrien. Vi håber i øvrigt, at der bliver lejlighed til at inddrage jer i projektet.
mvh. David Balslev-Harder

Erik Larsen (Projektleder, konsulent, IPU)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:50

Et rigtigt godt initiativ, som jeg helt klart støtter.
Som projektleder og konsulent ved IPU, samt en mangeårig del af DTU´s metrologimiljø har jeg gennem tiden oplevet et stort behov i dansk industri, som mangler dækning i den nuværende uddannelsesstruktur. Dette gælder specielt indenfor geometrisk metrologi.
Den teknologiske udvikling inden for metrologien må nødvendigvis følges op af de uddannelsesmæssige muligheder som dette projekt understøtter.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 14:38

Kære Erik
Tak for din positive støtteerklæring. Som det fremgår af aktivitetsforslaget vil Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) fra sommer 2018 udbyde en ny deltidsuddannelse til måleteknolog. Vi indgår allerede i en tæt dialog med EAAA, omkring behovene til deres uddannelse samt udvikling af materiale der kan bruges i uddannelsen især mht. til den geometriske metrologi. Du har en god pointe mht. den teknologiske udvikling, som vi efterstræber løbende at følge op på. Dette er dog en process, hvor vi også ser dialogen med virksomhederne som højest relevant.
mvh.
David Balslev-Harder

Leif Elsborg (Afdelingschef, EUC Syd)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 18:57

Et rigtigt godt initiativ, som vi som skole helt klart støtter. Jeg repræsenter EUC Syd, som er en teknisk skole, der dækker det Sønderjyske område. vi underviser i en række forskellige måleteknologier i forbindelse med en række forskellige faglige uddannelser. Jeg har størst kendskab til industriens uddannelser, hvor mit primære arbejdsområde er industritekniker, automatiktekniker og elektronikfagtekniker. Vi er som skole altid interesseret i opdaterede undervisningsmaterialer med tilhørende opgaver/øvelser, endvidere vil der være behov for en løbende efteruddannelse af undervisere. Foruden de faglige uddannelser har vi undervisning i det mere naturfaglige fag, som fx fysik og naturfag, disse fag undervises der i både på den erhvervsfaglige grunduddannelse samt det tekniske gymnasium, her kunne der også være et naturlig interessefelt i måletekniske begreber, kalibrering, sporbarhed osv.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:43

Kære Leif
Tusind tak for din positive tilbagemelding. Det er spændende at høre at EUC Syd også ser et bredere behov der både dækker de tekniske skoler og gymnasier. Jeg tænker også, at der er et stort potentiale i at introducere de metrologiske begreber tidligt i uddannelsessystemet, da det giver en vigtig fundament til at forstå teknik og videnskab generelt. Vi er i øvrigt glade for det samarbejdet vi har haft med underviserne fra EUC Syd, i den igangværende resultatkontakt og håber at få mulighed for at udbygge dette i de kommende år.

Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:24

Jeg bakker 100 % op om en tidelig introduktion til metrologiområdet - jo før jo bedre !
Prøv og hør en elev f.eks. i 8. klasse, gerne en med gode matematik og fysikkundskaber, om hvad han/hun siger til at den lineal der findes i penalhuset ikke nødvendigvis er 20 cm og se hvad reaktionen er....
At svaret er ikke et eksakt tal med 2 streger under er noget man skal vende sig til.... og mange når aldrig at forstå det.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:34

Helt enig - der er en fundamental forståelsesbarriere der skal overvindes fra, den tyrkertro man er opdraget til at have mht. instrumentelle visninger og over til at forstå at disse værdier kun er så gode som instrumentet tillade med sin indstillinger og tilhørende kalibreringer. Det kræver en god portion arbejde og erfaring at opbygge denne forståelse og til endvidere at lære at tildele retvisende tal på usikkerheden af målingerne. Til gengæld opnås færdigheder der bidrager til en dybere forståelse og kritisk sans over for måleemner og målesystem. En forståelse, som er en forudsætning, for at kunne forbedre systemerne. Så, jo tidligere denne forståelse indarbejdes, jo bedre vil det kunne bidrage til kompetente medarbejder der har den nødvendige tekniske forståelse til at skabe kvalitetsfyldte produkter og en effektiv produktion.

Eva Trudsø (Civilingeniør, Adjunkt, Erhvervsakademi Sjælland)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:35

Super godt initiativ - noget som vil gavne studerende og lærere på mange niveauer.
Jeg har med glæde fulgt udviklingen på metrologi-området. For mange har metrologi været omgivet med en del mystik - måske har det været et helt ukendt begreb for nogen - men det nye tiltag gør metrologi anvendeligt og praksisnært, og som sådan vil det udvikle studerendes viden om det at måle - og det at måle på et oplyst grundlag.
For os, som underviser praktikere, er det afgørende at metrologien forankres i virkeligheden - med virkelige eksempler. Det er en forudsætning for at vores studerende kan lære om måleteknik. Derfor ser jeg med forventning frem til at der bliver udviklet virkelighedsnære måletekniske øvelser og undervisningsmateriale, der støtter op om vores undervisning i måleteknik. Jeg ser også frem imod at kunne vise film om måletekniske situationer og lignende - specielt når der lægges op til at disse laves med udgangspunkt i den industri, som mine studerende skal ud og fungere i som teknikere. Et billede siger mere end 1000 ord - hvad kan en film så ikke sige? Det er også i tråd med tiden - vi skal bruge de redskaber, som vores studerende bruger, og her hører video naturligt hjemme. Med tiden vil platformen/infocenteret være en stærk vidensdatabase, og på sigt kan man tænke sig at brugerne ude i industrien også vil få glæde af den og mere aktivt bidrage til den.
Som underviser er jeg rigtig glad for muligheden for at netværke omkring måleteknik, for vores viden skulle gerne blive større og omhandle flere brancher end lige vores egne. Og udsigten til 1-2 seminarer om året lyder tillokkende.
Med andre ord: jeg støtter initiativet 100% og håber at andre gør det samme.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:30

Kære Eva
Tak for din entusiastiske kommentar, og de mange gode tanker du har delt. Vi har haft stor glæde af samarbejdet med jer ved EASJ især mht. at jeres situation der tager udgangspunkt i de praktiske situationer, hvor vi fra ekspertsiden typisk er kommet med en mere akademiske vinkel. Men netop til undervisning i måleteknik, giver det særdeles god mening at starte i de instrumentelle udgangspunkt også løbende tilføje flere og flere tekniske detaljer og nuancer. En fremgang jeg håber er blevet tydlig i materialet. Vi er også helt enige i at film og tilsvarende medier er ekstremt effektive til at formidle de tekniske emner. Vi er helt aktuelt i gang med at lægge sidste hånd på en video, som vi har lavet hos klinisk laboratorium i Næstved. Vi prøver også i stor udstrækning at skabe tilgængelige og let forståelige udregnings- og simuleringsværktøjer (primært i Excel) for at databehandling, statistik og usikkerhedsberegninger kan indlæres mere gnidningsfrit.
Det glæder mig også at du støtter op om afholdelsen af 1-2 seminarer om året. Med seminarerne håber jeg at skabe en faglig koordinering af forventninger, ønsker til materiale samt planlægning af samarbejder i den mellemliggende perioder. Helst på tværs af både uddannelsesinstitutioner, virksomheder og GTS'er.
Med venligste hilsner
David

Berit Mikkelsen (Quality Improvement Engineer, AH Industries A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:20

Det er et godt og tiltrængt initiativ, som kan afhjælpe de udfordringer, vi har med at finde medarbejdere med tilstrækkelige måletekniske kompetencer. Hos AH Industries bearbejder vi store komponenter til bl.a. vindindustrien og da jeg startede indenfor industrien i midten af '90'erne, var der en kvalitets- og måletekniker uddannelse, som kunne bruges bredt og være afsæt for videre udvikling indenfor metrologien. I takt med at vindindustrien har udviklet sig, er kravene til det, vi bearbejder og måler, blevet skærpet. Måling er i dag en kompleks størrelse, hvor valg af udstyr, metodevalg, rumlig forståelse og formidling er nøgleelementer. Specialisering indenfor den metrologiske er blevet en nødvendig for os og det kræver, at der er potentielle medarbejdere med et metrologisk fundament, som vi kan tiltrække og udfordre. Dette har igennem de senere år været vanskeligt, da der ikke har været uddannelser, som har understøttet. Derfor hilser vi initiativet velkommen.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:45

Kære Berit
Mange tak for jeres støtte til projektet. Vi har stor forståelse for jeres særlige behov i vindindustrien, og håber at vi kan være med til at imødekomme nogle af disse undervisningsbehov. Jeg håber at i har mulighed for at kunne deltage i de foreslåede seminarer men vil også vil kontakte jer for at følge op på hvad der er relevant indhold for jer og input til interessante cases.
Mvh.
David Balslev-Harder

Jesper Høy (Adm. direktør, DANAK)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:20

Som medlem af det tidligere metrologiudvalg har jeg længe været opmærksom på et stort udækket behov for undervisning og efteruddannelse på metrologiområdet. Dette initiativ kan være med til at dække dette behov.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:38

Kære Jesper
Vi takker for DANAK’s opbakning til projektideen, og jeres bekræftelse af behovet et løft på undervisningsindsatsen inden for metrologiområdet. Vi håber at det på sigt også må blive til gavn på akkrediteringssiden.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Morten Røn Andersen (SQE - Supplier Quality Engeneer, FOSS Analytical A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:13

Jeg ser dette tiltag som et krav. Industrien kan konstruere og producere meget komplekse geometrier - som uden den rette uddannelse og træning, vil gøre usikkerheden ved kontrol uoverskuelig - som i dag giver anledning til mange 'konflikter', kunder/leverandører imellem. I min verden, som primært er inden for geometrisk kontrol, men også kemi og optik, ser vi dette tiltag om en bred styrkelse af de måletekniske kompetencer i de tekniske uddannelser som et kærkomment initiativ.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:02

Kære Morten
Tak for din skarpslebne støtte til vore forslag, og for din understregning af hvor vigtig den rette uddannelse er for at i kan undgå ’konflikter’ med jeres kunder og leverandører. At behovet også dækker andre områder end det geometriske område er også godt at få bekræftet og står fint i tråd med den behovsanalyse vi har udført. Vi har allerede i en hvis udstrækning dækket de kemiske målinger, men er også bevågen på behovene indenfor det optiske område. Jeg håber at i har mulighed for at kunne deltage i de foreslåede seminarer og vil gerne kontakte jer for at følge op på hvad i ser som relevant indhold og interessante cases.
Mvh. David

Torben Würtz (Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:29

I mit arbejde med undervisning – både som underviser i 20 år og som leder i 6 år er der én ting jeg har lært: vigtigheden af netværk i forbindelse med at dygtiggøre sig. Mine undervisere er altid på jagt efter viden, og det er ikke altid lige nemt at komme til den. Derfor hilser jeg tanken om et infocenter – eller en platform for metrologi – velkommen. I dag kan man finde snart sagt alt ”på nettet”, men sand faglig viden – bakket op af solide, veldokumenterede kompetencer – er ikke altid lige sådan at finde. Og specielt omkring måleteknik er materialet spredt. Vi har brug for et sted hvor viden koncentreres, vi har brug for at få adgang til de bedste kompetencer – og netop derfor hilser jeg dette initiativ velkomment. Mit håb er at mine undervisere får materiale til at videreudvikle en undervisning, som kan ruste vores studerende til deres fremtidige virke. Noget materiale, som er forankret i den virkelighed, de som færdige laboranter eller procesteknologer skal ud i.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:34

Kære Torben
Tak for din positive respons til vores forslag og din beskrivelse af undervisernes udfordringerne mht. materiale. Vi ser det som relevant at materialet et tilgængeligt og relevant både mht. undervisningsbrug og det faglige indhold som efterspørges. Netop derfor er en essentiel del af forslaget, opbygningen af et stærkt netværk, som har fokus på dette og dermed kan være med til at dygtiggøre undervisere og øvrige aktører. Vi sætter pris på den interesse og engagement i har vist over for metrologi.dk og ser frem til at fortsætte dette fremover.
Med venlig hilsen
David

Katrine Laubjerg (Uddannelseskonsulent, Industriens Uddannelser)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:17

Hos Industriens Uddannelser finder vi projektforslaget yderst relevant, da metrologiundervisningen indgår på flere af vores erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, herunder industritekniker, industrioperatør, plastmager, procesoperatører og værktøjsmager.

Derudover har Industriens Uddannelser stort fokus på at styrke de måltekniske kompetencer hos industriens medarbejdere, da et stigende antal af virksomheder i høj grad efterspørger medarbejdere, som besidder viden om målemetoder, kalibrering, usikkerhedsvurdering og fejlfinding.
DFM og Industriens Uddannelser har på nuværende tidspunkt etableret et samarbejde vedrørende udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser på området, hvor et infocenter vil kunne understøtte en større synlighed samt vidensdeling mellem de forskellige aktører.

Endvidere vil erhvervsskolerne kunne drage nytte af infocentrets undervisningsmaterialer og leksika, da de ligeledes oplever en stigende interesse for området.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:57

Kære Katrine
Tak for din positive kommentar. Vi ser potentialet for en stor værdiskabelse for Danmark i vores samarbejde om arbejdsmarkedsuddannelserne og værdsætter det meget. Vi håber i vil være med i det foreslåede netværk og vil hjælpe med at udbrede kendskaben om dette.
Med venlig hilsen
David

Steen Ulsøe Hansen (Formand for FVM, FVM)
Fredag d. 25/5-18 kl. 17:27

Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi (FVM) blev stiftet i 1982. FVMs primære fokusområde er sammenhængen mellem specifikationer, måleteknik og kalibrering samt anvendt måleteknik. Gennem tiltag som temadage, netværk, udgivelse af fagbøger, messerejser og virksomhedsbesøg har vi skabt et forum for udveksling af viden og erfaring for foreningens medlemmer. FVM har udgivet en hel række publikationer indenfor geometrisk måleteknik (GPS) der er vidt udbredt i danske virksomheder og bruges i stor udstrækning når der skal samarbejdes med udenlandske virksomheder.
FVM har i mange år været den eneste interesseforening i Danmark som dækker dette område.
Vores seneste tiltag er Aukom uddannelsen der sikrer måletekniske operatører forståelse for GPS og anvendelsen af koordinat målemaskiner.
FVM har igennem mange år været en aktiv medspiller for at højne det måletekniske niveau og har gentagne gange påpeget, at der mangler uddannelsesmuligheder for måleteknikere, senest har vi givet input til den nye uddannelse, der formentlig sættes i søen efter sommerferien på EAAA.
FVM hilser det nye tiltag fra metrologi.dk velkommen, men vil samtidig gøre opmærksom på:
• at der i oplægget ikke er særlig stort fokus på geometrisk måleteknik set i forhold til at den udgør to tredjedele af de målinger der foretages i dansk industri
• at der mangler fokus på samspillet mellem specifikationer og måleteknik
• at deltagergruppen i den foreslåede forening ikke rammer særlig bredt idet det primære fokus er lagt på undervisere
• at det allerede udviklede undervisningsmateriale virker meget spændende og gennemarbejdet
• at muligheden for videosekvenser hilser vi meget velkommen og FVM ser mange spændende muligheder heri
FVM ser frem til det fremtidige samarbejde og stiller os gerne til rådighed for sparring, ideer og at kunne udbyde de nye tiltag til vores mere end 300 medlemsvirksomheder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:55

Kære Steen
Tusind tak for din meget konstruktive og betænksomme kommentar. I var fra FVM i høj grad med til at anspore os til at starte initiativet med udarbejdelse af undervisningsmateriale til metrologiområdet. Vi havde også glæde af at kunne præsentere metrologi.dk til jeres spændende temadag forrige år, hvor AUKOM også var repræsenteret. Det er godt at FVM har taget initiativ til at danske medarbejdere nu kan specialisere sig til en internationalt anerkendt titel inden for geometrisk metrologi. Ligeledes håber jeg at materialet fra metrologi.dk kan være med til at anspore at flere kan få denne specialisering. Jeg beklager at vi ikke haft bedre mulighed for at spille sammen med FVM i den forgangne år, hvor vi har været nødt til at fokusere på opbygning af samarbejdet med underviserne. Det er nu veletableret og vi er klar til at tage skridtene mod etablering af den foreslåede netværks-forening for undervisning i metrologi.

Her følger svar til dine fokuspunkter:
• Det er rigtigt at geometriske målinger udgør en dominerende del af de målinger der foretages i industrien, men i udgangspunktet fra underviserne og behovet vi analyserede os frem til hos industrien, fandt vi at det var andre områder der var vigtigere at lægge ud med. Vi har dog allerede taget hul på de geometriske målinger med to kompendier der er lagt op på vores hjemmeside her i foråret og endnu to i støbeskeen.
• Ja vi ønsker helt klart at samspillet mellem specifikationer og målinger løbende bliver tydeligere, efterhånden som materialets detaljeringsgrad avancerer.
• Det er bestemt intentionen at virksomhederne skal være en aktiv del af netværks-foreningen, da vi ser det som højest relevant at virksomhederne deltager med at prioritere behovene samt bidrager med eksempler på cases fra den virkelige verden. Vi håber således i høj grad at FVM og jeres medlemmer har lyst til at tage del i denne aktivitet, som jeg tænker bedst bliver koordineret via seminarerne.
• Det glæder os at I synes godt om det materiale vi allerede har udarbejdet og jeg tænker at vi fremad har mulighed for at skabe et godt introducerende komplement til jeres specialiserede og gennemarbejde materiale.
• Som nævnt tidligere er videoer også et område vi er kommet godt i gang med, og vi ser frem til at høre mere om FVM’s tænker herom.

Vi takker således for FVM’s imødekommenhed og ser frem til at udvikle samarbejdet fremover.

Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Helle Jeppesen (lektor, Erhvervsakademi Aarhus)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:52

Ang. udvikling af undervisningsmateriale til måleteknik, så har jeg anvendt noget om usikkerhedsberegning, da de almindelige anvendte bøger ikke indeholder noget om alle former for brug af konstanter mm., men kun de 4 almindelige regnearter. Jeg fornemmer at materialet vil være egnet til fremtidens uddannelse til måleteknolog, og jeg ser frem til at materialet bliver færdigt.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:43

Kære Helle
Tak for din kommentar. Det glæder os at du har gavn af usikkerhedsberegningerne, et element som vi haft særlig fokus på at indarbejde i materialet.
Mvh. David

helle matzen (adjunkt, Erhvervsakademi Aarhus)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:54

De studerende på laborantuddannelsen har arbejdet med materialet og finder materialet lettilgængeligt og med en god opbygning af sværhedsgraden. Der er gode eksempler der hjælper til med forståelsen.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:30

Kære Helle
Tak for din kommentar og den positive bedømmelse af det udviklede materiale. Vi takker også for det gode samarbejde om at give indsigt i jeres undervisningsform, tilpasning af materialet og den løbende hjælp med evaluering af materialet.
Med venlig hilsen
David

Ina Andersen Ring (Lektor, Erhvervsakademi Aarhus)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:54

Et godt initiativ hvor særligt fokus på relevant undervisningsmateriale er vigtigt. Jeg vurderer, at der pt mangler relevant og koncentreret undervisningsmateriale til brug ved uddannelse af måleteknologer. Det materiale, som pt er udviklet, vurderes at have en rimelig sværhedsgrad og relevans samt gode eksempler. Tilsvarende ønskes for andre emner.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:47

Kære Ina
Tak for din positive kommentar. Vi er glade for at du synes det udviklede materiale rammer den rigtige tilgang og niveau. Vi arbejder allerede på at udvide materialet til de øvrige emner og håber at det vil blive til gavn i jeres måleteknolog uddannelse.
Mvh. David

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:46

Erhvervsakademi Aarhus blev bedt om at undersøge behovet for en uddannelse inden for måleteknologi. I forbindelse med dette arbejde blev det klart, hvor galt det er fat i danske virksomheder inden for måleteknologiområdet.

Fagområdet er meget abstrakt og kan i nogen grad sammenlignes med den erkendelsesproces, man skal igennem for at indse, at jorden er rund, ikke flad. Samtidigt er fagområdet matematisk tungt og kræver teknisk indsigt i den proces, der skal vurderes. Mange når derfor aldrig til forståelsen for metrologien, dens udfordringer og fordele.

Nogle virksomheder gennemfører store LEAN-projekter men går glip af optimeringen, fordi effekten går tabt i måleusikkerheder. Andre virksomheder kasserer alt for mange emner, fordi processen justeres alt for sent, og nogle ved end ikke, at de har en udfordring, eller at deres udfordring faktisk kan løses med metrologi. En del virksomheder oplever endda direkte at miste ordrer, fordi de ikke har styr på deres usikkerheder eller ikke kan dokumentere dem. De virksomheder, der er klar over problemstillingen, og har metrologiafdelinger, har store udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Siden måletekniker-uddannelsen blev nedlagt, har fokus på metrologiområdet i uddannelsessystemet været meget begrænset. På langt de fleste tekniske uddannelser berøres emnet kun perifert.

På baggrund af ovenstående er det erkendt, at der er behov for en uddannelse direkte inden for metrologi, hvorfor AU i kvalitet og måleteknologi er blevet udviklet og godkendt.

Der findes stort set ikke noget dansk undervisningsmateriale på området, og det er derfor altafgørende, at nærværende projekt gennemføres, så Danmark kan få tidssvarende undervisningsmateriale af høj kvalitet til de relevante tekniske uddannelser og særligt AU i kvalitet og måleteknologi. Der ud over er det yderst vigtigt, at der skabes et forum/netværk, hvor både virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan adressere deres måletekniske udfordringer.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:32

Kære Dorte
Tusind tak for jeres støtteerklæring til metrologi.dk fra Erhversakademi Aarhus (EAAA). Jeg kan kun anbefale at man læser din kommentar en gang til, for du udpeger nogle meget vigtige pointer om relevansen af dette tiltag. Jeg vil i øvrigt gerne takke både jer ved EAAA og EASJ for det utrolig gode samarbejde vi har opbygget i løbet af de sidste par år både med hensyn til undervisningsmaterialet, oprettelsen af den nye uddannelse og de fokusgruppeseminarer vi afholdte sammen sidste år. Det vil være en stor prioritet for metrologi.dk at hjælpe med at sikre, at AU i kvalitet og måleteknologi bliver en succes så virksomhederne kan få de anerkendte måleteknisk medarbejdere som de eftertrykkeligt efterspørger.
Med venlig hilsen
David

Benedikte.andersen@3f.dk (Uddannelseskonsulent, 3F)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:58

Som repræsentant for en faglig organisation på lønmodtagersiden, Fagligt Fælles Forbund - 3F - og repræsentant for eksempelvis Udviklingsudvalget for Metalindustriel bearbejdning og køleteknisk (et AMU-udvalg) og udviklingsudvalgene for industrioperatør, procesoperatør, plastmager, elektronikoperatør m.fl. konstaterer jeg, at vi generelt ser et behov for at styrke de måletekniske kompetencer i DK, og at virksomhederne efterspørger medarbejdere med disse kvalifikationer. Jeg ser derfor meget gerne, at der arbejdes på at opdatere undervisningsmaterialer med tilhørende opgaver/øvelser, ligesom der er behov for en efteruddannelse af underviserne både inden for Arbejdsmarkedsuddannelserne - AMU-systemet - og de erhvervsfaglige uddannelser. I de udvalg som jeg sidder i, vil vi gerne samarbejde med projektet for at få kendskabet udbredt. Faktisk har vi allerede etableret et samarbejde med DFM om det. Der skal derfor lyde en stor opbakning herfra til, at projektet opnår den nødvendige økonomiske støtte.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:56

Kære Benedikte
Det glæder os rigtig meget at fra 3F også har konstateret behovet for denne aktivitet, både på uddannelsessiden og kan bekræfte at i også oplever at virksomhederne efterspørger medarbejdere med disse kompetencer. Vi værdsætter meget det samarbejde vi allerede har etableret og jeres engagement i at udbrede kendskabet til metrologi.dk. Vi ser frem til at videreudvikle samarbejdet fremad.
Med venlig hilsen
David

Leonardo De Chiffre (Professor, DTU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:06

Metrologisk viden er en forudsætning for højteknologisk produktion, og metrologi udgør en betydningsfuld kompetence for moderne industrivirksomheder. Der er generelt et stort behov for at styrke de måletekniske kompetencer i Danmark. Metrologi indgår i flere kurser ved DTU Mekanik, og DFM har regelmæssigt givet bidrag i form af enkelte forelæsninger og øvelser, bl.a. i kurset ”Geometrisk metrologi og maskintest”. DFM er Danmarks Nationale Metrologiinstitut og besidder metrologikompetencer på højeste niveau. En større involvering af DFM i udviklingen af undervisningsmateriale samt opgradering af underviseres viden om metrologi vil bidrage til at højne det faglige niveau hos fremtidens virksomheder. Jeg kan således varmest anbefale DFM’s projektforslag og vil være parat til at deltage i et samarbejde omkring geometrisk metrologi.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:19

Kære Leonardo
Mange tak for din positive anbefaling af vores forslag, og din bekræftende vurdering af det bidrag du ser DFM vil kunne give til at løfte kvaliteten hos både uddannelser og virksomheder. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med DTU mekanik på området og ser frem til at fortsætte dette fremover. Jeres deltagelse i det foreslåede netværk vil også blive stærkt værdsat.
Mvh.
David

Steen Kentved (Lektor, Gefion Gymnasium)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:50

Godt initiativ.
Indenfor undervisningen i gymnasiet kan vi godt bruge eksempler på anvendelse af måleteknik fra det virkelige liv.
Det vil være fint for vores naturvidenskabelige studieretninger at se de, at de forskellige formler faktisk har et formål- Og det kan bruges i flere forskellige fag.
Jeg vil gerne støtte op om projektet, og vil glæde til at prøve nogle af tingene af i undervisningen.

mvh.
Steen Kentved, Lektor og Studieretningsleder,
Gefion Gymnasium.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:32

Kære Steen
Tak for din opbakning til projektet, og dit syn på dets relevans for gymnasieuddannelserne. Som nævnt af Dorte Pedersen længere oppe er der en stor værdi ved at disse begreber introduceres så tidligt som muligt. Vi håber således at i også vil få gavn af materialet. Hvis du ser nogle særlige behov er det bestemt noget vi gerne vil følge op på.
Mvh. David

Morten Holm Christensen (CEO/Direktør, Medico Support A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:12

Medico Support støtter DFM's projektforslag. Medico Support A/S tilbyder kalibreringer, validering og salg af udstyr og Medico Support, samt mange af vores kunder arbejder efter regulerede krav, hvor dokumentation og nøjagtighed er en forudsætning nu og med skærpede krav i fremtiden.
Med venlig hilsen
Morten Holm Christensen
CEO
Medico Support A/S

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:42

Kære Morten
Tusind tak fordi du har fundet tid til at give Medico Supports tilsagn til dette aktivitetsforslag. I kender både jeres egne og medico-industriens behov og mangler på kvalificeret arbejdskraft. Jeres tilsagn er således stærkt værdsat og jeg håber at vi kan få glæde af jeres tilslutning til den foreslåede forening så vi også kan tilse at fremtidens skærpede akkrediteringskrav kan imødekommes.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Frank Meistrup (Medico Support A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:29

Meget velkomment initiativ!
Fra 2014/15 har jeg deltaget i en følgegruppe for netop at se hvilke muligheder der var for at relancere Kvalitets- og Måletekniker uddannelsen igen.
Jeg blev inviteret af Birte M. Lundsgaard som på dét tidspunkt arbejdede på Novo Nordisk, da vi begge stod med problemet for at få kvalificerede kollegaer. Det viste sig at vi bestemt ikke var de eneste!
Efter uendelig lang tid har denne følgegruppes arbejde endt med et samarbejde med folkene bag Metrologi.dk.
Medico Support A/S er en DANAK akkrediteret virksomhed som har specialiseret sig indenfor kalibrering/validering af parametre som primært anvendes indenfor den farmaceutiske industri. Vi anvender til dagligt udtryk som: Normalfordeling, rektangulær og U-fordelt! Hvilket er helt normale udtryk indenfor vores område!

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:00

Kære Frank
Tak for din varme anbefaling af vores forslag, og beskrivelsen af de måletekniske kvalifikationsudfordringer danske virksomheder står med. Den farmaceutiske industri har stor betydning for den danske økonomi og akkrediteringskrave dækker en bred vifte af måletekniske områder og som du beskriver med et højt fagligt niveau. Det er dejligt at vi kan være med til at indfri det behov som i så længe har kæmpet for at få i værk. Vi håber i øvrigt at i vil have mulighed for at deltage i de foreslåede seminarer.
Med venlig hilsen
David

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:55

I en tid hvor industrien har mere og mere brug for medarbejdere med måleteknisk baggrund, er udviklingen af undervisningskompendier et rigtigt godt initiativ, som vi støtter fuldt ud.
Metrologien er i bestandig udvikling og specialisering, og bør selvfølgelig følges op af uddannelse.
De udarbejdede kompendier er af stor værdi, som undervisningsmateriale, og må meget gerne følges op med praktiske eksempler.
Vi vil gerne deltage i et samarbejde om det videre forløb

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:02

Kære Hans Peter
Tak for din støtte til projektet. Vi ser frem til at samarbejde med jer ved Lundbeck omkring indhold og praktiske eksempler.
Mvh. David

René Wilche (Development Manager, Exova Metech A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:35

Exova Metech har løbende brug for nye medarbejdere inden for kalibrering, så et tiltag med undervisning i metrologi vil være meget kærkommen. I Danmark findes der ikke mere en specifik uddannelse inden for måleteknik og kalibrering, og der er derfor stor efterspørgsel på teknikere med den gamle måletekniker uddannelse. Etablering af et infocenter for undervisning i metrologi vil derfor være meget værdsat af Exova Metech, så vi kan få flere kvalificerede medarbejdere med en viden inden for kalibrering/metrologi.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:06

Kære René
Tak for din positive kommentar. Vi er glade for at i kan se at det foreslåede infocenter kan blive en facilitator, for at i kan ansætte uddannede medarbejdere med de rette kvalifikationer inden for kalibrering og måleteknik. Vi håber også at i vil have mulighed for at deltage i vores netværk.
Mvh. David

Erik Andersen (Adjunkt, Erhvervsakademiet Lillebælt)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:55

På energiteknologuddannelsen er måleteknik og korrekt forståelse af måleresultater vigtig, ligesom på mange andre tekniske uddannelser. Desværre er det et område som de studerende finder svært, og vi har ikke så meget tid til det, så kvalificeret undervisningsmateriale på relativt grundlæggende niveau vil være en meget stor hjælp for os. Det meste materiale af god kvalitet er for omfattende til den plads/tid vi har til måling på den korte uddannelse som spænder meget bredt. Jeg tænker specielt på den grundlæggende forståelse for usikkerhed, også kombineret usikkerhed med flere målinger da måling af energi altid omfatter flere synkrone målinger. Desuden vil materiale om de forskellige måder at oplyse om instrumenters nøjagtighed, relativt og/eller absolut og hvordan det forholder sig gennem måleområdet, være meget velkomment.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:20

Kære Erik
Tak for din positive kommentar og jeres tilkendegivelse af behovet for det foreslåede materiale. En af de dejlige ting ved måden vi har kunnet drive metrologi.dk er netop at vi kan tilpasse det udviklede materiale i forhold til de eksisterende uddannelser, og omvendt hvis vi ikke gør det vil materialet ikke være anvendeligt for jer. Jeg ved du har været i kontakt med Knud og jeg er sikker på at vi nok skal finde en god løsning til jer på energiteknologuddannelsen. I øvrigt et område hvor fejlagtige målinger kan koste rigtig mange penge. Vi håber selvfølgelig også at EAL ville deltage i det foreslåede netværk.
Mvh. David

Carsten Dam-Hansen (Senior forsker, DTU Fotonik)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:36

Hos DTU Fotonik arbejder vi med forskning, uddannelse og innovation inden for teknologier der involvere lys. Sektionen på Risø campus arbejder med anvendelsesnær forskning fortrinsvist i tæt samarbejde med den del af industrien der arbejder med LED belysning. Belysningsindustrien har i de seneste år taget teknologiske stormskidt, hvor måleteknisk viden ikke altid er fulgt med. Metrologi.dk lyder som et rigtigt godt initiativ og som vi på DTU Fotonik mener der er behov i de tekniske uddannelser og i industrien. Der nævnes ikke specifikt måling af lys i forslaget, men det bør være en del af initiativet og det er vigtigt at inddrage måleusikkerheder. Indenfor måling af LED lyskilder og armaturer er der i 2015 kommet en international og en europæisk standard, der som noget nyt kræver angivelse af måleusikkerheder. Der er behov for uddannelse indenfor dette område. DTU Fotonik råder over state-of-the-art faciliteter til fotometrisk og spektroradiometrisk måling af lys og deltager gerne i samarbejdet omkring metrolgi.dk. Vi håber på i højere grad at kunne tilbyde vores studerende besøg, gæsteforelæsninger og projektarbejde i og omkring DFM´s aktiviter med metrologi inden for lys.

Mange hilsner
Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:39

Kære Carsten
Tak for jeres positive tilkendegivelse fra DTU Fotonik. Målinger af lys, har faktisk været oppe at vende i vores kontakt med nogle af uddannelsesstederne, her iblandt mht. måleteknologuddannelsen. Målinger af lys er således på ingen måde frasorteret, selvom det ikke er nævnt i forslaget. I kraft af vores samarbejde i innovationskonsortiet LEDMET er DFM velbekendt med de udfordringerne som virksomhederne står over inden for belysningsområdet. Et samarbejde md jer mht. udvikling af et undervisningsmateriale om målinger af belysning helt sikkert være til gensidig fordel og hilses meget velkommen.
Med venlig hilsen
David

Allan Cedervall (Underviser, EASJ, Slagelse)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:41

Jeg har, for Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse, deltaget i det foregående projekt, og draget stor nytte af udbyttet. Det er et meget spændende område som vi forventer os en del mere udbytte af, og vi støtter op om det kommende projekt, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:44

Kære Allan
Mange tak for din positive kommentar. Vi har sat stor pris på jeres tilknytning til projektet og de evalueringer i har været med til at give især mht. udvikling af materialet om flow-målinger. Vi ser bestemt frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer.
Mvh. David

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:55

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via undervisning, temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:29

Kære Anna
Vi værdsætter meget Sikkerhedsstyrelsens positive tilkendegivelse af den værdi kvalitetsfyldt undervisning i målemetoder og fortolkning har for forbrugersikkerheden i det danske samfund. Vi takker også for jeres anerkendelse af de kvalifikationer DFM A/S og FORCE Technology har til at indfri disse opgave, hvilket vi blandt andet har i kraft af 'metrologisk infrastruktur' og tilknyttede 'legal metrologi'. Vi håber at indeværende aktivitetsforslag også vil være med til at løfte Danmarks forpligtelser samt internationale erkendelse.
Mvh. David

Jens Højmann (Lektor, ing, koordinator for energiteknologuddannelsen på KEA, Københavns Erhvervsakademi, KEA)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:42

På akademiuddannelsen til Energiteknolog ønsker vi at skabe effektive medspillere i Danmarks arbejde med at nå klimamålene, dvs reducere CO2-udslip ved at omstille til vedvarende energi og reducere forbrugene af fossil afbrænding.
Det er uhyre vigtigt for os at lære den studerende at gennemføre komplette, egnede og præcise målinger af eksisterende forhold, for at kunne projektere forbedringer, der rammer plet. Det er nemt at tage et instrument i hånden og aflæse nogle værdier, men det er langt vanskeligere at vurdere dets nøjagtighed og egnethed til at konkludere på.
Vi har savnet godt materiale at undervise efter, så dette forslag falder på et tørt sted. Det vil kunne gøre de studerendes læring mere velfunderet og effektiv.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:41

Kære Jens
Tak for din gode kommentar og for at udvide perspektivet for forslagets og hvilken betydning den har også i det større klima perspektiv. Netop med hensyn til klimaformål (jeg selv en baggrund inden for klimaforskning) er kalibrering og sporbarhed af højeste relevans fordi man næsten altid afhænger af målinger der er taget mange forskellige steder og med forskellige instrumenter. Konklusioner og fremskrivninger er således i særlig grad følsomme for den faktisk opnåede nøjagtighed. Vi ser meget frem til at kunne bidrage jeres uddannelse med velfunderet materiale som kan give jeres studerende en effektiv læring og vil gerne følge op på at sikre dette.
Mvh. David

Evert Håkansson (Metrology and Calibration Specialist, Gambro Lundia AB (part of Baxter International Inc))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:47

This is a very good initiative which most definitely will help the Medical Device Industry in the Öresund region to save and sustain lives.
Metrology skills are essential to engineers working with pharmaceuticals and medical devices. Depending on the assigned responsibility, the personnel's metrology skills can even be the difference between life and death. For that reason international laws require that all personnel working with medical devices shall be appropriately trained.
As responsible for the Metrology and Calibration Process in Gambro Lundia AB (part of Baxter International Inc) I want to point out the lack of "non-branded" metrology trainings. Some instrument manufacturers offer brand-specific trainings related to their products, but finding general metrology trainings that are independently covering a specific field, is almost impossible.
Company-specific internal trainings are necessary and can be good, but according to my experience "looking outside the box" is always more fruitful. A virtual version is a very good start, especially when it is operated and quality ensured by GTS institutes.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:07

Dear Evert
Thank you for your comment. We are glad to hear that Baxter finds this initiative is of value to medical industy in all of the Öresund region. Thank you also for confirming the demand for ”non-branded” training materiale, something which we even experianced at some of parts of the danish education system. Last month I had the pleasure of presenting metrologi.dk at the technical commity for interdisciplinary metrology within EURAMET and there was also a great interest for the initiative even at the boader european level inkluding at RISE. So perhaps in the future this initiative may grow into a broader European framework simplifying the exchange of technical workforce within the EU. "Looking outside the box" is exactly what we find in order to build a "critical mindset toward measurements" which is what the companies inquire.
Sincerely thank you,
David Balslev-Harder.

Brian Schmidt Pedersen (Lektor, Maskinmesterskolen København)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:51

Jeg synes det ville være alletiders hvis projektet kunne forsætte. Formatet og fremgangs metoden kan være mange, til forsættelse af det fine arbejde.
Punkterne i aktivitetforslagne er gode. Personligt ville følgende elementer være interessante:

- Årligt forum for videndeling og udveksling af F&U arbejde, projekter & netværk
- Mulighed for at indkalde en ekstern ekspert til oplæg. Gerne i forbindelse med en workshop.
- Forsat udvidelse og opdatering af materiale samling til brug for undervisere på de respektive uddannelser. Her tænkes ikke i undervisningsmateriale til studerende, men til undervisere.
- Online og quiz materiale til brug i undervisning. (uddannelses niveau inddelt)
- En vinkel til Industri 4.0 og IOT enorme datamængde, som jo er målinger.

Så jo I har min opbakning til at forsætte det gode arbejde!

Mvh.
Brian Schmidt Pedersen
Lektor, faggruppeformand Proces Automation
Maskinmesterskolen København

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:16

Kære Brian
Tak for positive kommentar og opbakning til metrologi.dk fra maskinmesterskolernes. Tak også, for dine gode forslag, som vi meget gerne vil gå videre med. Dine tre første punkter rammer fuldstændig inden for nogle af de tanker vi havde med afholdelse af 1-2 seminarer om året. Online quizzer har vi også overvejet, men disse nærmere sig mere undervisningsdelen end vidensformidlingen. Vinklen til IOT og industri 4.0 er også meget relevant. Jeg håber det er i orden at jeg kontakter dig i løbet af juni for at diskutere disse aspekter nærmere.
Med venlig hilsen
David

Freddy Lund Jacobsen (Udviklingsingeniør)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:03

Som udvikler af software til styring af avancerede image cytometre, med tilhørende billedanalyse og resultat præsentation, står det klart for mig at Dansk erhvervsliv har brug for særdeles kompetente udviklere og forskere indenfor alle tekniske discipliner, herunder selvfølgelig fundamental metrologi.
Danske virksomheder er i konkurrence med resten af Verden, og skal være absolut konkurrencedygtige.
Det bliver vi kun ved at sætte ambitionsniveauet højt og investere målrettet på de videregående tekniske uddannelser og de teknologiske virksomheder som arbejder med grundvidenskab.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:28

Kære Freddy
Tak for din støtte til forslaget og din meget præcise formulering af de behov og udfordringer som de danske virksomheder og samfundet som helhed står overfor i den globale konkurrence. Tak for ansporingen om at sætte et højt ambitionsniveau, det stræber vi ligeledes efter med det faglige indhold i materialet til metrologi.dk samtidig med at sikre at materialets progression masser til målgrupperne.
Med venlig hilsen
David

Merete Rasmussen (Adjunkt, Professionshøjskolen Absalon)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:20

Som underviser på en bioanalytikeruddannelse hilser jeg jeres initiativ velkomment. Kvalitetssikring og kvalitetskontrol af målinger er centrale elementer i bioanalytikeruddannelsen, da korrekte målinger i sidste ende har betydning for, om patienten får den rette diagnose og dermed behandling. Imidlertid har jeg her som underviser oplevet en stor mangel på egnet undervisningsmateriale på dansk omkring målinger, måleenheder, måleusikkerheder, præanalytiske parametre, kalibrering, betydende cifre, acceptintervaller, CV% m.v.. Samtidigt møder jeg en generation af unge mennesker, som for størstedelen har det svært med helt basal matematisk forståelse, så der er virkeligt brug for pædagogisk undervisningsmateriale, gerne med konkrete eksempler, de studerende kan relatere sig til. Initiativet med afholdelse af kurser for undervisere er også tiltrængt, - dels for at blive klædt på fagligt, dels for at blive inspireret mht. tilrettelæggelse af gode undervisningsforløb , herunder sjove, illustrative øvelser i metrologi.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:50

Kære Merete
Tusind tak for din gode kommentar og jeres bekræftelsen af mangel på dansk materiale på det måletekniske område inden for jeres uddannelser. Din pointering af de skræntende matematiske færdigheder er sørgeligt at høre om, men med udgangspunkt i måledata og forståelse af disse er der forhåbentlig en ansporing til at løfte de studerendes interesse for matematikken og ikke mindst statistikken som de sikkert frygter endnu mere. Et løft af de matematiske færdigheder, forståelse og tilgang til målinger ser vi som en forudsætning for at de studerende kan opbygge den nødvendige kritiske sans som de har brug for på arbejdsmarkedet. Bekræftelsen af behovet for seminarer underviserne kan inspireres og løftes fagligt på det måletekniske område hilses også varmt velkommen.
Med venlig hilsen
David

P.S. Den 15. august 2018 vil vi faktisk holde et åbent miniseminar for undervisere om usikkerhedsbergning som afholdes ved Erhvervsakademi Lillebælts campus i Odense. Læs mere herom på www.metrologi.dk.

Christine Lehn-Schiøler (Rektor, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:07

Meget velkomment initiativ. Det naturvidenskabelige område på det gymnasielle område vil kunne drage stor gavn af inspiration fra det udviklede materiale. På HTX lægger vi stor vægt på det praksisnære og anvendelsesorienterede og ville med stort udbytte kunne inddrage meget af det beskrevne.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:53

Kære Christine
Tak for din kommentar og tilslutningen til aktivitetens relevans også for HTX uddannelserne.
Mvh. David

Tom Stevns (Adjunkt, Københavns Erhvervs Akademi(KEA-Digital-Computer Science))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:57

Interessant at der er så mange fra Erhvervs akademierne der interesserer sig for metrologi.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:10

Kære Tom
Tak for din kommentar. Ja det er interessant, men også glædeligt er der er så stærk tilslutning, til at der gøres en ekstra indsats inden for undervisning i det måletekniske færdigheder, til gavn for danske virksomheder, en tilskyndelse som iøvrigt også er rodfæstet hos politikerne f.eks. med teknologipagten. Det er klogt at vi teknologisk stræber efter forsat forbedring både i kvalitet og effektivitet, da det styrker konkurrenceevnen af danske produktionsvirksomheder. I en fremtid med kvanteteknologier (som i fx allerede begynder at adresser ved KEA-Digital computer science) vil dette kun blive mere relevant.
Med venlig hilsen
David

Marie Helles (Leder af Inkubatoren, Cphbusiness)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:38

I det danske startup økosystem er både iværksættere og rådgivere ofte på ukendt grund, når det handler om at gennemskue hvilke krav, et produkt/en produktion er underlagt, og hvordan man kan måle tilfredsstillende på, om en ny teknik, et nyt produkt vil leve op til de relevante krav. Derfor ender mange startups med at spilde kostbar tid på at lave noget, som viser sig ikke at leve op til kravene.
Her er jeg sikker på, at infocentrets materialer og info om, hvor man finder bestemt viden, vil være til stor hjælp. Der er behov for en mere pædagogisk tilgang, så ikke kun allerede-eksperter kan danne sig et overblik over måleteknikker, og hvordan man sikrer en korrekt analyse og brug af resultaterne. Selv om iværksætteren ikke nødvendigvis selv kan/vil være ekspert på feltet, er det nødvendigt at kunne danne sig et nogenlunde overblik for så evt. at hente eksperter ind til den dybere behandling.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:17

Kære Marie
Tak for din positive kommentar. Tak for at pointere at også de danske virksomheder (heriblandt start-up virksomhederne) kan have direkte glæde af materialet fra info-centeret. Ved DFM har vi allerede gavn af at henvise enkelte virksomheder til dele af materialet. Som du fremhæver her har den lette tilgængelighed særlig betydning og værdi start-up virksomhederne.
Mvh. David