Metrologisamarbejde og opretholdelse af nationale normaler

Senest opdateret d. 1/12-2021
Aktiv
DFM
Indsatsområdet Metrologisk Infrastruktur under temaerne Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Aktiviteten vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger.

Aktiviteten har som overordnet mål at sikre danske virksomheders adgang til sporbare og pålidelige målinger, hvilket er en forudsætning for, at de kan afsætte deres produkter på det globale marked. Indsatsen omfatter etablering og vedligehold af danske primærnormaler, dansk deltagelse i det globale metrologisamarbejde og internationale sammenligninger, videnhjemtagning fra andre Nationale Metrologiinstitutter, udvikling af nye akkrediterede ydelser, deltagelse i standardiseringsarbejde, koordinering af den øvrige danske metrologi infrastruktur, opretholdelse af et kvalitetssystem, der er i overensstemmelse med ISO 17025 samt videnspredningsaktiviteter herom. Disse aktiviteter er centrale for international anerkendelse af danske måletekniske kompetencer og bidrager til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydelser.

Kalibreringsydelser