Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan Hald
Teamleder

Udbuddet af metrologiske kompetencer og ydelser er afgørende for at sikre industriens adgang til globale markeder, understøtte udvikling af nye innovative produkter og implementere avanceret produktion. Behovet vokser i takt med den teknologiske udvikling, hvor produktoptimering, produktspecifikation og kvalitetssikring stiller stigende krav til målekompetencer.
Idébeskrivelsen angiver forslag til udvikling af de metrologiydelser, som efterspørges af danske virksomheder.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danske højteknologiske SMV’er har normalt ikke ressourcer til selv at løse måletekniske udfordringer, og selv større virksomheder har ofte ikke de nødvendige specialiserede kompetencer. DFM vil i perioden bidrage til at løse virksomhedernes måletekniske udfordringer ved at udvikle en række nye ydelser inden for DFM’s kompetenceområder.

Idébeskrivelsen adresserer teknologiområderne fotonik, avancerede materialer,  nanoteknologi og sensorer. De tre første er udpeget til Key Enabling Technologies i Horizon 2020 og alle er ifølge FORSK 2020 væsentlige for fremtidens produktionssystemer. De udviklede ydelser vil primært være rettet mod følgende Horizon 2020 Grand Challenges: sundhed, energi og klima.

Der har de senere år været stigende efterspørgsel på avancerede metrologiydelser. Som følge heraf har DFM’s afsætning af metrologiydelser og kontraktforskningsopgaver til danske virksomheder været kraftigt stigende, og udviklingen forventes at fortsætte de kommende år. Ydelserne efterspørges af kalibreringsvirksomheder og i stigende grad direkte af danske højteknologiske virksomheder.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DFM’s metrologiforskning inden for kompetenceområderne nanometrologi, fotonik, elektrokemi og akustik giver store muligheder for at inddrage tværdisciplinær forskning som anbefalet i FORSK2020.

Nanometrologi:

DFM vil udvide ydelser inden for partikeltælling til at inkludere information om partiklernes kemiske sammensætning, herunder biologisk levedygtige partikler via UV fluorescens, af særlig betydning for lægemiddelindustrien.

Skatterometri er velegnet til hurtig karakterisering af nano-strukturerede overflader, og der er stor kommerciel interesse fra flere produktionsvirksomheder i bl.a. plastindustrien. DFM vil udvikle en prototype til brugervenlig skatterometri baseret på en DFM patentansøgning indsendt i 2014. Endvidere etableres sporbar måling af materialeparametre, hvilket er en forudsætning for anvendelse af skatterometri på nye typer materialer.

Kvantificering af adhæsionskræfter på nanometer-skala er væsentlig for karakterisering af avancerede materialer og overfladebelægninger med anvendelser inden for bl.a. sundhed og miljø. Højteknologiske virksomheder er begyndt at efterspørge måling af adhæsionskræfter på nanometer-skala, og DFM vil udvikle målemetoder hertil. Sammen med Bioneer etableres desuden metoder til karakterisering af celledyrkningsoverflader, hvilket efterspørges i forbindelse med masseproduktion af bio-funktionaliserede overflader.

Fotonik:

Teknikker til optisk måling af objekter i 3 dimensioner er under hastig udvikling, og efterspørgslen fra danske kunder er stigende. DFM vil etablere udmåling af 3D objekter med nominel størrelse på op til 1 cm ved brug af fokus stacking og stereografi. Området komplementeres med udvikling af absolut interferometrisk afstandsmåling baseret på DFM’s eksisterende kompetencer indenfor frekvensstabile lasere og gasfyldte hulkernefibre.

DFM vil videreudvikle spektroskopiske teknologier, som kan bestemme mængden af materiale uden brug af referencematerialer og adressere molekyler af interesse for klima, miljø, sundhed og industri. Dette inkluderer fotoakustiske sensorer til kvantitative sub-ppb målinger og sensorer til måling på væsker. Dispersive Fourier transformation spektroskopi introduceres til hurtig enkelt-puls målinger i forbindelse med optisk sensing, spektroskopi and billeddannelse. DFM har allerede i dag opgaver for flere danske højteknologiske virksomheder, som vil introducere kommercielle sensorer baseret på teknologien, og potentialet øges væsentligt med de nye aktiviteter.

DFM vil udnytte nye energieffektive UV LED’er til at udvikle ydelser inden for dermatologi og desinficering, to områder der afhænger af kendskab til lyskildens intensitet og bølgelængde. DFM vil desuden udvikle modelleringsværktøj og måleteknikker til bestemmelse af fysiologisk respons fra LED’er.

Ovennævnte aktiviteter indenfor spektroskopi og UV radiometri er afhængige af lyskilder med høj effekt og tunbarhed over et bredt spektralområde. Hertil vil DFM videreudvikle lyskilder baseret på Optiske Parametriske Oscillatorer .

DFM vil udvikle ydelser inden for fotoakustisk billeddannelse, der kombinerer høj-kontrast billeddannelse og høj rumlig opløsning ved brug af laser spektroskopiske teknikker. Anvendelserne inkluderer in vivo tumor monitering og melanoma detektion, og er rettet mod virksomheder i medicosegmentet.

Elektrokemi:

DFM vil udvikle metrologiske metoder til karakterisering af ladnings- og sundhedstilstand af Li-ion batterier til el-biler og andre anvendelser. Måling af ledningsevne og pH udvides med måling i bioethanol og ethanolbaserede buffere. Desuden undersøges elektrokemiske fænomener af betydning for tolkning af ledningsevnemålinger med henblik på at forbedre forståelsen og derigennem målingerne. Der udvikles en metode for kalibrering af ledningsevnesensorer, som søges implementeret i skrevne standarder på området. De udviklede ydelser vil finde anvendelse bredt i industrien, men vil være af størst betydning for farma-, fødevare- og energisektorerne.

Akustik:

Inden for akustik udvikles metoder til karakterisering af infra- og ultralyd til anvendelse på arbejdspladser og i beboelsesområder. Deltagelse i standardiseringsarbejde vil være en væsentlig aktivitet for at sikre overensstemmelse mellem krav og målemetoder. Desuden planlægges at DFM’s generelle akusto-optiske metode implementeres i løsningen af opgaver for danske virksomheder, fx inden for måling af lydtryk i vindtunneler eller karakterisering af støjkilder.

3. Centrale aktiviteter

I forlængelse af forskning og udvikling af metrologiydelserne beskrevet ovenfor, vil videnspredning i form af kalibreringer med sporbarhed til SI enhedssystemet, kontraktforskningsopgaver for danske virksomheder, projektdeltagelse med danske SMV’er og universiteter, publikationer og konferencedeltagelse være et væsentligt element. Nærværende idébeskrivelse hænger tæt sammen med DFM’s deltagelse i igangværende EU og danske projekter, samt aktivitetsforslagene ”Metrologisk Infrastruktur” og ”Undervisning i Metrologi”.  Tiltagene bygger på DFM’s eksisterende aktiviteter, faciliteter og kompetencer.

4. Mulige samarbejdspartnere

Som Danmarks nationale metrologiinstitut (NMI) er det et krav, at DFM bidrager aktivt til udviklingen af den globale metrologi og SI systemet gennem relevante forskningsaktiviteter. Ovenstående ydelser vil i størst muligt omfang blive udviklet i samarbejde med andre NMI’er og inddrage videnhjemtagning herfra, bl.a. gennem EU forskningsprojekter (DFM deltog i 16 EU forskningsprojekter i 2014). DFM vil videreudvikle strategiske samarbejder med udvalgte NMI’er som fx NPL, PTB og NIST samt arbejde for øget arbejdsdeling blandt Europas NMI’er. Herudover har DFM et tæt samarbejde med danske universiteter og danske højteknologiske virksomheder via nationalt støttede forskningsprojekter (7 projekter i 2014).

Nøgleord

53 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kristian Buchwald
Fredag d. 10/4-15 kl. 12:17

Som en lille, højteknologisk virksomhed står vi - Ibsen Photonics - ofte med måleopgaver og -udfrodringer som vi ikke selv har kompetencerne ikke resourcerne til at adressere. DFM er en værdsat partner som i flere tilfælde har kunnet hjælpe os med disse opgaver. En fortsat udbygning af kompetencerne hos DFM vil gavne Ibsen's muligheder for at udvikle nye produkter og effektivisere vores produktion.

Klaus Dyhr (LAP-Sikkerhed ApS)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 08:40

LAP-Sikkerhed er en lille virksomhed der beskæftiger sig med branddetektering, specielt de mere avancerede former såsom aspiration, videodetektering mv. Som lille virksomhed har vi hverken evnerne eller ressourcerne til at gennemføre større og krævende projekter. Vi har allerede et lovende samarbejde med DFM, så en fortsat udbygning af DFM's kompetencer ser vi klart som en fordel i såvel det eksisterende som eventuelle kommende projekter.

Jens Engholm Pedersen (Sr Scientist, NKT Photonics)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 10:27

NKT Photonics udvikler og sælger produkter baseret på fiber optiske teknologier: lav-støjs lasere til fiberoptiske sensorer, superkontinuum kilder til bl.a. spektroskopiske anvendelser og OCT, og mikro-strukturerede optiske fibre. DFM har gennem årene været en særdeles værdifuld partner for NKT Photonics, både i nationale og internationale forskningssamarbejder, i forbindelse med kontraktforskning/udvikling, og som leverandør af måleteknisk ekspertise. DFM har således bidraget til udviklingen af Koheras X15 laseren, som er markedsledende indenfor lav fasestøj, og NKT Photonics og DFM samarbejder i det Europæiske projekt QTea omkring anvendelse af hollow core optiske fibre til frekvensstandarder. Samarbejdet omkring lav-støjs lasere fortsætter med udviklingen af en ny absolut optisk reference til kalibrering af frekvenskamme. For NKT Photonics har DFM’s kompetencer og positive tilgang til samarbejde været betydende i vores udvikling som virksomhed, og vi kan således kun støtte en fortsat satsning indenfor fotonik som foreslået ovenfor.

Klaus Bonde Ørskov (CEO, DAMRC)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 22:33

I den spåntagende industri ser vi, at tolerancekravene er stigende i takt med, at danske virksomheder påtager sig mere og mere komplekse opgaver i svært bearbejdelige materialer. Vi ser således også et stigende krav til de måleteknologier, der skal understøtte den spåntagende industri.
Øget fokus på udvikling af nye teknologier til imødegåelse af industriens fremtidige måletekniske behov har vores store opbakning, da vi ser det som en meget væsentlig indsats i relation til at fastholde og udvikle den spåntagende industri i Danmark

Klaus Bonde Ørskov
Direktør / CEO
DAMRC

Mikkel Wilmann (Technical Engineer, Bavarian Nordic A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 08:34

Bavarian Nordic A/S udvikler og producerer vacciner til bl.a. USA og det europæiske marked, i den forbindelse har DFM været med værdsat partner, der har tilbudt akkrediteret kalibreringsydelser inden for nanometrologi som de første i DK. Udviklingen af partikeltælling er af stor betydning i vores aseptiske miljø, hvor nye partikeltællere der vil kunne detektere levende organismer vil have stor betydning for vores produktion. Derfor vil DFM's muligheder for at udvikle sig endnu mere i dette område have stor betydning for Bavarian Nordic A/S.

Peter M. W. Skovgaard (CEO, Norlase ApS)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:03

Norlase ApS er en ny spiller på lasermarkedet. Vi producerer synlige lasere med høj effect og banebrydende performance. Den patenterede teknologi er resultat af forskning på Fotonik/DTU/Risø. Vi finder løbende nye anvendelser for vores lasere, og planlægger et tæt samarbejde med DFM omkring udvikling og anvendelser af OPO systemer. Dette ser vi meget frem til, og har store forventninger til.

Mads Rytter (Managing Mould Designer, Winther Mould Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 16:13

Winther Mould Technology ser frem til at forsætte det samarbejde med udvikling af Hurtig og præcise optiske metoder til undersøgelse af ruheder, topografi og materialeegenskaber, som giver os (Winther Mould Technology) ny viden som danne basis for forbedringer i vores produktion.

Karsten Rottwitt (Professor, DTU Fotonik)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 19:23

DTU Fotonik, fokuserer på forskning, undervisning og innovation indenfor optik og fotonik. Igennem de seneste år har vores forskning haft tiltagende berøring og overlab med forskningsaktiviteter hos DFM. Dette gælder indenfor anvendelse af optiske målemetoder som spektroskopi, men også udvikling af eksisterende og nye fiberteknologier som for eksempel gas-fyldte fibre. I alle henseender har vi oplevet DFM som en særdeles attraktiv samarbejds partner, med stærke kompetencer til at adressere vanskelige forskningsopgaver, både med en solid, stærk faglig baggrund kombineret med en logisk og systematisk fremgangsmåde. Samarbejde med DFM har været en klar gevinst for os, og vi håber at DFM opnår støtte til gennemførelse af de forskningsaktiviteter der er foreslået. Vi vil fremover være meget interesserede i fælles forskningsaktiviteter og samarbejde med DFM omkring emner indenfor Fotonik.

Theodor Nielsen (CEO, NIL Technology ApS)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:32

NIL Technology ApS har gennem de seneste 5 år deltaget i flere forskellige nationale og internationale udviklingsprojekter (samlet budget på mere end 100 mio. kr.) hvor der er udviklet teknologi til at skabe nye banebrydende produkter der bygger på nano-strukturerede overflader. Disse produkter vil være langt mere miljøvenlige end deres alternativer i dag (mindre energiforbrug i produktionen, større grad af genanvendelse af materialer og mere sikre i form af mindre anvendelse af kemi). DFM’s kompetencer er af stor vigtighed for udbredelsen af disse produkter, da der er behov for at kunne måle og kvalificere nanostrukturerne i produktionen. Skatterometri er en metode der er under udvikling hos DFM og som NIL Technology ser store fremtidige anvendelser for. Et eksempel på en konkret funktion der kan skabes via nanostrukturer er slip-let overflader, og inden for dette område er der et stort behov for at kunne måle adhesionkræfterne.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 09:51

Inmold A/S har i kraft af flere projektsamarbejder draget stor nytte af DFM's kompetencer på det metrologiske område. Inmold beskæftiger sig med nano- og mikro-fabrikation inden for plast-produkter, hvor nøjagtig kalibrering og den direkte reference til kompetent vedligehold af metrologiske standarder er essentiel ift. hurtigt og sikkert at verificere resultater. I oplægget er vi specielt interesseret i aktiviteten inden for måling af adhæsionskræfter, som vil støtte godt op om vores produkt til sprøjtestøbeværktøjer. Dette produkt består af en meget holdbar nanostruktureret glas-belægning, som skal have en høj adhæsion til underlaget for at bevare sin funktion, selv efter mange produktionscykler. Inmold ser med stor interesse på DFM's planlagte aktiviteter, specielt indenfor måling af adhæsionskræfter.

Christian Holme (Department director, Kaleido Technology)
Mandag d. 27/4-15 kl. 13:05

Kaleido Technology, arbejder med udvikling af optik baseret på støbt glas. Præcis bestemmelse af brydningsindekset er meget vigtigt for fremstilling af vores højkvalitetets linser. Kalido Technology ser frem til at forsætte det gode samarbejde med DFM indenfor området.

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 15:54

COPAC ApS er et nyt selskab i Photoacoustic forretning. Vi vil fortsætte innovationen for medicinsk udstyr og miljø, og søger et tæt samarbejde med DFM om udvikling og anvendelse af Solid State laser baserede PA-systemer. Ser frem til samarbejdet.
Venlig Hilsen,
Paul

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 15:57

Vi vil fremover være meget interesserede i fælles forskningsaktiviteter og samarbejde med DFM omkring emner indenfor kvantitativ måling. Mvh, Paul

Peter Samuelsen (Co-founder, Acarix A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:53

I Acarix arbejder vi med karakterisering af flow i kranspulsårer i hjertet ved hjælp af lyd. Kravene til mikrofon og optagelse er meget store, og vi har i den forbindelse haft en betydelig udfordring med at få udviklet en egnet akustisk målemetode i form af en kalibrator, som kan dække et frekvensspektrum helt ned til ½-1 Hz. Vi har fundet kompetencen til både design og udvikling af dette vitale udstyr hos Dansk Fundamental Metrologi, og samarbejdet har nu resulteret i et pålideligt og kvalificeret udstyr.

Niels Fiil Broennum
Lørdag d. 2/5-15 kl. 07:24

PowerCurve er en 'born global' SME der fremstiller produkter specielt designet til at øge ydeevnen på ældre vindmølle vinger hvor specielt forkants slitage er et problem ifht at opretholde møllernes energiproduktion. DFMs kompetencer indenfor ruhedsmåling og internationale renomme vil være med til at give essentielle udmålinger af vinge forkanter et kvalitetsstempel der mindsker den barriere vi har som lille virksomhed i f.eks. at tiltrække udenlandske ordre. Med de konkrete værktøjer og måleprocesser som DFM bidrager med, vil Power Curve kunne kvantificere omfanget af tabt energiproduktion og derigennem kunne synligøre behovet for udbedring og power upgrade hvilket vil give Power Curve en markant konkurrencefordel I markedet

Lars Barkler (Direktør, Lithium Balance A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 11:42

Lithium Balance er en SMV, som arbejder med styresystemer til batterier, som typisk anvendes i f.eks. elektriske køretøjer. Måling er derfor en kernekompetence i vores virksomhed og vores produkter. Vores produkter anvendes ofte i danske og især udenlandske kunders elkøretøjer og elbiler, som har en stor gavnlig klima effekt. Vi har derfor særligt interesse i bakke op om DFM's stigende fokus på energi og klima området, hvor vi som lille virksomhed ikke selv kan løfte alle metrologiske kompetencer selv. Det er af uvurderlig nytte for en virksomhed som vores at vi kan trække på kompetencerne hos DFM, og sammen med dem indgå i forskningsprojekter i dansk og EU regi.

Palle Gjelstrup (Manager of product management and application support, Dantec Dynamics A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 16:08

Dantec Dynamics A/S fremstiller en række optiske målesystemer bl.a. Micro Particle Image Velocimetry (micro PIV) til måling af strømningsfelter i mikro-kanaler ("lab on a chip"), og Phase Doppler Anemometers (PDA) og til måling af dråbestørrelse og -hastighed i sprays.
For at kunne dokumentere målenøjagtigheden af disse målesystemer vil DFM's ekspertise indenfor kalibrering og aerosol partikler være særdeles nyttig for os.

Søren Knudsen Kær (Professor, Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:13

Aalborg Universitet er involveret i en række forskningsaktiviteter inden for batteriteknologi. Set i lyset af den fortsatte udvikling og udbredelse af lithium batterier er der klart et voksende behov for metrologiske målemetoder på området.

René Hansen (Projektleder, Michael lundbech A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:23

TOOLpartners (SME) er et kompetence, kapacitets- og teknologisamarbejde mellem 3 værktøjsfabrikker, der hver især er specialister indenfor højteknologisk værktøjsfremstilling. Toolpartners har deltaget i flere internationale og nationale udviklingsprojekter sammen med DFM, og har i disse haft DFM som en meget attraktiv samarbejdspartner. Vi har i vores arbejde med at optimere arbejdsprocessor haft brug for en hurtig karakterisering af overfladeruheden, og her har DFM kunne bidrage i stor stil.
Toolpartners vil i fremtiden få brug for yderligere kvantificering af overfladeegenskaber og hurtig karakterisering af bearbejdede og nano-strukturerede overflader.
Det vil hjælpe til nye og innovative værktøjer og produkter fra Toolpartners.

Flemming Ingerslev (Kemiingeniør, Ph.D., Miljøstyrelsen)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:05

Nanomaterialers miljø- og sundhedsegenskaber vækker bekymring hos forbrugere og beslutningstagere. Det er myndighedernes opgave at sikre at denne bekymring bliver afklaret. En vigtigt element i en sådan afklaring er præcise målinger og korrekte tolkninger af måleresultater som indgår i vurderinger af nanomaterialers miljø- og sundhedsrisici. Her er DFM's måletekniske ekspertise værdifuld og i visse tilfælde helt afgørende for at der kan opnås sikre afgørelser i konkrete spørgsmål vedrørende nanorisici.

Sønnik Clausen (Senior forsker, DTU)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 18:37

DTU Kemiteknik har et fint samarbejde med DFM vedrørende vore metrologiaktivitet indenfor berøringsløs temperaturmåling, hvor vi som en lille spiller har stor nytte af at DFM har en koordinerende rolle, f.eks. har de ydet god hjælp mht. vor deltagelse i metrologiprojekter i EU regi. Der er ingen tvivl om at vi i fremtiden kunne drage mere nytte af DFM's ekspertise end vi gør brug af i dag.

Mirza Karamehmedovic (Lektor, Institut for Matematik og Computer Science, DTU)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 22:38

Jeg forsker indenfor PDE og invers spredning, og har under flerårigt samarbejde med DFM udviklet, valideret og publiceret numeriske metoder til hurtig og præcis karakterisering af nano-strukturerede overflader baseret på skatterometriske måledata. Jeg har haft stor glæde af DFMs kompetencer, engagement og teknologiske muligheder indenfor skatterometri. Udover at selve målearbejdet er pålideligt og af høj kvalitet, yder DFMs medarbejdere højt kvalificeret sparring ved valget af udfordrende og relevante problemstillinger, modellering af måleopstillinger, materialer og overflader, og databehandling. De udviser også en imødekommenhed og professionalisme som gør samarbejdet til en fornøjelse. Der er eksplosiv vækst i forskningen af materialers nanoskala-egenskaber, og i de realiserede såvel som foreslåede anvendelser, og jeg finder det afgørende af DFM fortsætter deres kompetenceudvikling i skatterometrisk karakterisering af nano-strukturerede overflader.

Ole Kring (CEO, SMB)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:18

Som en mindre højteknologisk virksomhed har SMB ofte måle- og karakteriseringsopgaver som vi ikke selv har kompetencerne og der instrumentelle ressourcer til at adressere. DFM er derfor en værdifuld partner for en SME som SMB. SMB er som virksomhed fokuseret på produkter der inddrager rigtigt mange forskellige fagområder inden for metrologi, idet vores produkter er en kombination af funktionalitet ved basis materialet, nano-overflader, mikroteknologi med sprøjtestøbning af strukturer ned til 2-5µ samt biokemi. Det er derfor afgørende for en virksomhed som SMB at der sker en fortsat udbygning af kompetencerne hos DFM, idet dette vil være en væsentlig forudsætning for vores fortsatte muligheder for at udvikle nye produkter og effektivisere vores produktion. Særligt satsningen på nanometrologi og fotonik er af interesse for SMB og vil være centralt for SMB og andre danske virksomheder indenfor vores område.

Torben Skov Hansen (Innovations- og kvalitetschef, Chromaviso ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:27

Chromaviso er en mindre virksomhed, der fokuserer på vidensbaseret innovation indenfor belysning til sundhedssektoren. For os I Chromaviso er DFM en af de få meget kompetente partnere indenfor krydsfeltet mellem det chronobiologiske og fotometrien. Deres solide kompetence indenfor optik og fotometri kombineret med den viden, de planlægger at udvikle om lysets vekselvirken med mennesket gør, at de er særligt attraktive at samarbejde med for os. Det er derfor afgørende, at der prioriteres en øget indsats indenfor dette område, der samfundsmæssigt er blevet højrelevant med udbredelsen af LED som lyskilde samt udbredelsen af fladskærmsprodukter, som folk i stigende grad og i længere perioder af dagen, har tæt på øjnene.

Søren Laungaard
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:30

PAJ Group er en mindre højteknologisk virksomhed med fokus på udvikling af avanceret og førende mekatronik, eksempelvis avancerede sensorer. Vi har hverken kompetencerne eller ressourcerne til at løfte udviklingen af disse produkter alene, og ser derfor DFM som en højt værdsat og meget afgørende samarbejdspartner, for at kunne udvikle verdens-førende sensorer i Danmark. En yderligere styrkelse af kompetencerne hos DFM har derfor vores fulde støtte, og vi mener at dette vil være til gavn for både PAJ Group, for andre højteknologiske virksomheder og for samfundsøkonomien generelt.
Søren Laungaard, Bestyrelsesformand i PAJ Group

Yueqiang Shen (CEO, Accelink Denmark A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 17:36

Accelink Danmark udvikler, producerer og sælger optiske komponenter. En fortsat udvikling af teknologi og metoder til måling af mikrometerstrukturer i glas vil åbne mulighed for us i at verificere den nøjagtige fysisk deminsioner i vores PLC componenter, samt metoder til at kontrollere kvelitet af vores produkter.

Henrik Pranov (CEO, Heliac)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:05

Heliac udvikler folier der ved hjælp af nano og mikrostrukturer kan fokusere sollys med henblik på at skabe billig energi, et bedre klima og bedre folkesundhed i områder uden strøm, hvor solvarme kan erstatte åben ild som opvarmningskilde. I denne forbindelse er det altafgørende at der findes specialiserede nanometrologiske kompetencer der kan støtte opstartsvirksomheder, da det ofte er for dyrt og tidskrævende at oparbejde de samme kompetencer selv. DFM tager med dette initiativ fat på at hjælpe SMV'er med at løse nogle af de store udfordringer som verden står over for, hvilket vi i Heliac støtter fuldt op om.

Thomas Blunier (Professor, University of Copenhagen, Niels Bohr Institute)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:01

We have been collaborating with DFM on innovative new measurement techniques for trace gases over the past few years. Having DFM’s expertise is key for the success of the new system based on cavity enhanced laser technology. In the future it would be great to involve DFM even more potentially through the industrial PhD program.

Peter Tøttrup (Direktør, IRSee ApS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:40

IRSee udvikler en ny type IR kamerasensor. Et såkaldt kemisk kamera som kan se spektret for gasser og materialer.

Introduktionen af en ny type sensor skal måleteknisk dokumenteres for at kunne blive accepteret på markedet. Som SMV har vi ikke sådanne måletekniske ressourcer. Vi støtter klart op om DFM aktivitetsforslag om Metrologisk Forskning og Udvikling, som vil styrke deres kompetencer inden for vores område.

Ole Bang (Professor, DTU Fotonik)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:15

Jeg Leder Fiber Sensor & Supercontinuum gruppen med 17 mand på DTU Fotonik og er yderligere konsulent på NKT Photonics A/S siden 2009. Vi har over de sidste 2 år haft et samarbejde med DFM inden for EU projektet QTEA, som er et Initial Training Network med 13 PhD studerende i en række førende Europæiske firmaer (IBM Research Zurich, ARKeX Limited, TOPTICA Photonics AG, NKT Photonics A/S) og forskningsinstitutioner, samt en lang række associerede partnere. QTEA går ud på at lave meget følsomme optiske sensorer og præcise optiske frekvensstandarder. Desuden er vi sammen i Innovationskonsortiet BIOFORS, ledet af DFM og med mig i styregruppen, hvor en række virksomheder (OFS Fitel Denmark A/S, U-Vivo ApS, Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS, Primasil Silicones Ltd., Gambro AB) og DTU, Rigshospitalet og Teknologisk Institut sammen skal udvikle UV sterilisede katetre til gavn for folkesundheden.

Jeg har i begge projekter været meget imponerede over DFMs målekompetencer og nydt godt af deres erfaring i forbindelse med at bruge dem som censorer for vores M.Sc. projektstuderende.

Vi har en stor international aktivitet med udvikling af supercontinuum bredbånds lasere i både det synlige, nær-infrarøde og midt-infrarøde bølgelængde område fra 400nm til 13um. Vi har specielt store aktiviteter inden for nær-infrarøde og midt-infrarøde lyskilder til spektroskopi og billeddannende analyseapparater til ultrahurtigt detektion af kræft, kontrol af fødevarer og analyse af gasser. Endvidere udvikler vi plastikfiber sensorer og lyskilder til fotoakustisk billeddannelse. Disse emner er helt centrale inden for Inno+, Forsk2020 og EU’s Horizon2020 og der er et stort gabende hul inden for specielt støjsvage lyskilder med tilstrækkelig høj average power, såsom Optiske Parametriske Oscillatorer og supercontinuum kilder i specielt det midt-infrarøde område. Med udviklingen af sådanne kilder kommer endnu et problem i af få adgang til tilpas følsomme og fleksible kameraer og måleapparater, såsom spektrometre.

Det ville være af vital betydning for en stærk dansk førerposition inden for dette område, både industrielt og forskningsmæssigt, at DFM får mulighed for at etablere og opretholde målekompetencer og en park af måleapparater. Udviklingen inden for fotonikken går meget hurtigt internationalt, så for at Danmark skal være med kræver det flere stærke spillere med forskellige spidskompetencer. Det er ikke nok med kun firmaer og universiteter, et uafhængigt metrologi institut er helt afgørende.

Mvh Ole Bang,
Professor på DTU Fotonik
Konsulent på NKT Photonics
Co-founder af SHUTE Sensing Technologies

Michael Døssing (CEO, Flusens APS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:06

For producenter af nanostrukturerede overflader er det mandatory at der finds enkle metoder til at måle overflader I nanoskala I produktionsomgivelser. Udstyret der er behov for skal kunne betjenes af værktøjsmagere / maskinarbejdere og produktionsmedarbejdere indenfor plastindustrien. Måleresultaterne skal være præcise og enkle at fortolke.
Det er vores opfattelse atDFM kan medvirke til at udvikle et sådan udstyr, og samtidig sikre at der opbygges stærke kompetancer på området.

mvh
Michael Døssing

Ole Moesmann (R&D Manager, DPA Microphones)
Søndag d. 10/5-15 kl. 17:47

DPA Microphones udvikler produkter, der udfordrer de almindelig kendte akustiske måleteknikker. For at dokumentere at vores opstilling og metode lever op til vores høje forventninger, drager vi nytte af DFMs optoakustiske målemetode.

Det er vores ambition fortsat flytte på de måletekniske grænser, hvilket DFM vil kunne bidrage til.

Med venlig hilsen
Ole Moesmann

O A H Adebusuyi (Mr, D2PConsult)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:40

Elecktrokemi - Investigating Li ion battery health and charge status using measurement methods. This is a challenging but essential activity that is best suited to a research or educational institution.
The growing usage of large capacity Li ion batteries in transport, materials handling and domestic energy storage means that there is strong growth in the volume of "high value" batteries in use. By the term high value we wish to distinguish from the huge number of Li ion batteries found in personal electronics which have a low individual cost. High value Li ion cells constitute a substantial part of the value of the vehicle or device they are used in, which makes knowing the condition of the batteries economically significant.
There is a range of techniques to be explored and quantified and it may prove most effective to combine several techniques.
Key areas of interest - condition of the electrodes, both in terms of active material deterioration and lithium plating. This is very important as it also adds a safety aspect to it. This type of research can hopefully provide useful insights to the battery life that can be realistically expected from these larger packs and might even be able to provide technologies that can be incorporated into the battery electronics to provide onboard, indepth battery status information.

OAH Adebusuyi
Freelance engineering consultant

Morten Ohm (Catalyst Specialist, Haldor Topsøe A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:01

Siden vi kontaktede DFM omkring udvikling af en ny analysatortype, har de været lydhøre overfor vores specifikke behov og udfordringer. Ved at samarbejde med DFM og derved benytte deres metrologiske kompetencer til udvikling af et innovativt produkt, håber vi at øge Haldor Topsøes globale konkurrenceevne og sikre vores kunder korrekte, essentielle målinger. DFM er gået til opgaven med en stor basisviden indenfor diverse metrologiydelser og har samtidig også tænkt ud af den berømte boks for at imødekomme vores behov. Dette er med til at gøre DFM til en interessant samarbejdspartner - også fremadrettet i forbindelse med andre projekter.

Morten Ohm (Catalyst Specialist, Haldor Topsøe A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:01

Siden vi kontaktede DFM omkring udvikling af en ny analysatortype, har de været lydhøre overfor vores specifikke behov og udfordringer. Ved at samarbejde med DFM og derved benytte deres metrologiske kompetencer til udvikling af et innovativt produkt, håber vi at øge Haldor Topsøes globale konkurrenceevne og sikre vores kunder korrekte, essentielle målinger. DFM er gået til opgaven med en stor basisviden indenfor diverse metrologiydelser og har samtidig også tænkt ud af den berømte boks for at imødekomme vores behov. Dette er med til at gøre DFM til en interessant samarbejdspartner - også fremadrettet i forbindelse med andre projekter.

Carsten Dam-Hansen (Senior forsker, DTU Fotonik)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:56

DTU Fotonik har igennem arbejde med LED teknologi igennem de sidste 10 år etableret et state-of-the-art fotometrisk laboratorium til test og karakterisering af alt fra LED chip til store armaturer. Vi har et godt samarbejde med DFM igennem innovationskonsortiet ”LEDMET, Center for LED Metrologi”, omkring kalibrering og usikkerhedsanalyse på de optiske målinger af LED lys. Det er vigtigt at DFM er aktive indenfor Fotonik og vi ser frem imod nye samarbejder.

Carsten Dam-Hansen (Senior forsker, DTU Fotonik)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:56

DTU Fotonik har igennem arbejde med LED teknologi igennem de sidste 10 år etableret et state-of-the-art fotometrisk laboratorium til test og karakterisering af alt fra LED chip til store armaturer. Vi har et godt samarbejde med DFM igennem innovationskonsortiet ”LEDMET, Center for LED Metrologi”, omkring kalibrering og usikkerhedsanalyse på de optiske målinger af LED lys. Det er vigtigt at DFM er aktive indenfor Fotonik og vi ser frem imod nye samarbejder.

Carsten Dam-Hansen (Senior forsker, DTU Fotonik)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:56

DTU Fotonik har igennem arbejde med LED teknologi igennem de sidste 10 år etableret et state-of-the-art fotometrisk laboratorium til test og karakterisering af alt fra LED chip til store armaturer. Vi har et godt samarbejde med DFM igennem innovationskonsortiet ”LEDMET, Center for LED Metrologi”, omkring kalibrering og usikkerhedsanalyse på de optiske målinger af LED lys. Det er vigtigt at DFM er aktive indenfor Fotonik og vi ser frem imod nye samarbejder.

Peter Uhd Jepsen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Mandag d. 11/5-15 kl. 19:21

En meget stor del af forskningen på DTU Fotonik er dybt afhængig af laserlys i mange afskygninger. DFM's aktiviteter indenfor kalibreringsstandarder, powermålinger, spektroskopiske målemetoder, og 3D imaging er meget interessante for os. Specielt udenfor de traditionelt benyttede bølgelængdeområder (for eksempel det fjerne infrarøde), hvor der på trods af megen aktivitet på verdensplan endnu ikke findes udbredte, sporbare standarder for målemetoder ser jeg mange muligheder for godt og vigtigt samarbejde i fremtiden.

Anders Baun (Professor, DTU Miljø)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:16

Området "kvantificering af adhæsionskræfter på nanometer-skala" er af stor vigtighed for at forstå de specifikke forhold, der kan have betydning for nanomaterialers miljø effekter. Det er et område, der inden for økotoksikologien er stort set uudforsket, og DFM's måletekniske ekspertiser kan bidrage kraftigt til at rykke på den forskningsmæssige dagsorden. På DTU Miljø hilser vi videreudvikling og anvendelse af målemetoder til bestemmelse af adhæsionskræfter i nanoområdet velkommen, og vi vil meget gerne forsat samarbejde med DFM herom.

Anders Baun
Professor i Risikovurdering af Nanomaterialer
DTU Miljø

Finn Agerkvist (Lektor, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:08

En stor del af DTU Elektros forskning indenfor akustik har stærk kobling til DFMs aktiviteter. Vi ser udvidelsen af frekvensområdet til infra- og ultra-lyd som meget relevant og ser store potentielle fordele ved den akusto-optiske metode, bl.a. på grund af den høje rumlige sampling af lydfeltet som metoden muliggør.

Finn Agerkvist
Lektor, Gruppeleder Akustisk Teknologi
DTU Elektro

Jan Friis Jørgensen (CEO, Image Metrology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:33

Image Metrology A/S har i mange år haft glæde af DFM som sparingspartner og rådgiver i forbindelse med produktudvikling. Dette har været essentielt for at kunne udvikle specialiserede niche produkter, der kan klare sig på verdensmarkedet med en eksport andel på 98%. Indenfor billedanalyse og AFM ser vi gerne at ”kvantificering af adhæsionskræfter på nanometer-skala” og lignende specialiserede overfladeanalyser omkring kalibrering og ruhedsanalyse bliver opprioriteret.
Skaterometri ser vi som et nyt lovende indsats-område som muliggør hidtil uset hurtige og præcise målinger af nano-strukturer. Denne aktivitet kan kun lade sig gøre takket været samarbejdet med DFM og adgang til deres enestående ekspertise og patent på området.
DFM’s internationale renommé er med til at give os et kvalitetsstempel, der mindsker en lille virksomheds barriere for at tiltrække ordrer fra udlandet.

Finn Kryger Nielsen (R&D manager Transducers, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:39

DFM's forskning indenfor akustik

Af FKNielsen (Brüel & Kjær Sound & Vibration)

DFM's forskning inden for det akustiske metrologifelt er en essentiel aktivitet som bidrager til at styrke Danmarks position som et af de førende lande i verden inden for akustik og lydteknologi som bl.a. omfatter høreapparater, måleinstrumenter, anden underholdningsindustri, konsulentvirksomhed og forskning ved universiteterne. Metrologiforskningen spiller en stadig vigtigere rolle i at kunne sikre at målinger og resultater er baseret på solid viden, når det drejer sig om krav til støjreduktion og god lyd. Brüel & Kjær Sound & Vibration støtter fuldt ud DFM's aktiviteter og forskning inden for akustikområdet. De danner fundamentet for at lave præcise og akkurate målesystemer der opfylder stadig større krav fra myndigheder og vores kunder, hvad enten de arbejder med lyd i miljøet eller lyden fra deres egne produkter, lige som de skaber grundlag for at udvikle nye løsninger og metoder inden for Brüel & Kjærs fagområder.

mvh.

Finn Kryger Nielsen
Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S

Finn Kryger Nielsen (R&D manager Transducers, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:39

DFM's forskning indenfor akustik

Af FKNielsen (Brüel & Kjær Sound & Vibration)

DFM's forskning inden for det akustiske metrologifelt er en essentiel aktivitet som bidrager til at styrke Danmarks position som et af de førende lande i verden inden for akustik og lydteknologi som bl.a. omfatter høreapparater, måleinstrumenter, anden underholdningsindustri, konsulentvirksomhed og forskning ved universiteterne. Metrologiforskningen spiller en stadig vigtigere rolle i at kunne sikre at målinger og resultater er baseret på solid viden, når det drejer sig om krav til støjreduktion og god lyd. Brüel & Kjær Sound & Vibration støtter fuldt ud DFM's aktiviteter og forskning inden for akustikområdet. De danner fundamentet for at lave præcise og akkurate målesystemer der opfylder stadig større krav fra myndigheder og vores kunder, hvad enten de arbejder med lyd i miljøet eller lyden fra deres egne produkter, lige som de skaber grundlag for at udvikle nye løsninger og metoder inden for Brüel & Kjærs fagområder.

mvh.

Finn Kryger Nielsen
Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S

Jakob S. Jensen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:01

Jeg er leder af et nyt center for akustisk-mekaniske mikrosystemer (CAMM) - et center på tværs af DTU Elektro og DTU Mekanik.

Vores kerneudviklingsområde består i at udvikle nye avancerede beregningsværktøjer og fremstillingsplatforme til små mekaniske komponenter der udsender lyd.

For at validere nye metoder og afklare komponenters akustiske egenskaber, er det for os af essentiel betydning at kunne opbygge et tæt samarbejde med DFM og aktivt støtte en videreudvikling af avancerede målemetoder der kan anvendes til karakterisering af lydustråling på mikroniveau.

Mvh

Jakob Søndergaard Jensen
Professor, Centerleder
DTU Elektro

Jan W. Thomsen (Lektor, Niels Bohr institutet )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:57

Metrologisk Forskning og Udvikling

Anvendelse af avanceret optisk teknologi til at fremme sporbare målinger indenfor klima, miljø og sundhed må betragtes som kerneopgaver i et moderne samfund.

Dansk Fundamental Metrologi er drivkraften i vigtige projekter af international karakter, hvor danske universiteter, højteknologiske virksomheder og DFM er gået sammen om at løfte aktuelle opgaver for bl.a. European Space Agency, der sigter mod monitorering af simple molekyler i forbindelse med klima og miljø.

I et sammenarbejde mellem Niels Bohr institutet, NKT photonics og DFM er der for eksempel udviklet et laser system på DFM stabiliseret til en optisk overgang i CO2, med henblik på opmåling af CO2 koncentrationer i atmosfæren. Ved brug af moderne metoder, der involvere dansk producerede hulkerne fibre, er det muligt at få en robust apparat-enhed ned på størrelse med en skotøjsæske. Opmåling af CO2 koncentrationen i atmosfæren har stor bevågenhed og en afgørende faktor for realistiske klimamodeller. Samtidigt har det nyudviklede instrument anvendelser i forbindelse med opmåling af CO2 generelt, for eksempel gasudslip fra produktioner etc.

Denne udvikling er med til at bringe højteknologi i spil på dansk jord, en udvikling der gavner dansk industri og teknologisk udvikling. DFM har her vist sig som en afgørende katalysator for at drive en vigtig udvikling i Danmark indenfor den optiske fysik og dens anvendelser.

Jan W. Thomsen
Lektor i Atom, Molekyle og Optisk Fysik
Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet

Morten Hell
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:59

Acoustica, akustikafdelingen i Grontmij A/S, er en af de største rådgivende akustikaktører på det danske marked. En af afdelingens primære beskæftigelsesområder er støj fra skydebaner og øvelsesområder. Acoustica er således rådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på området. Til brug for beregninger af støjbelastningen fra skydebaner skal der foretages kildestyrkemålinger på de våben, der ønskes benyttet på de enkelte skydebaner. Ved introduktion af nye våben skal vi foretage en akkrediteret bestemmelse af kildestyrken.
Til bestemmelse af impulskilder som våbenstøj er, kan den Acousto-optic teknologi som er under udvikling hos DFM være meget relevant. Den vil give mulighed til at forøge målenøjagtigheden af kildestyrken for impulskilder i forhold til de standardiserede metoder, der anvendes i dag. DFM’s forsatte udvikling indenfor Acousto-optic teknologi vil kunne have betydning for Acoustica og føre til en forbedring at de ydelser vi tilbyder til relevante kunder.

mvh
Morten Hell
Afdelingschef
Acoustica, Grontmij A/S

Polerteknik
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:18

Polerteknik (SME) råder over erfaring i alle former for polering af sprøjtestøbeværktøj i stål og aluminium. Kvantificering af overfladeegenskaber vil hjælpe til nye og forbedrede værktøjer og forme fra Polerteknik. Vi har haft et godt samarbejde med DFM om udnyttelsen af nogle specialiserede metoder til karakterisering af overflader. Polerteknik ser et stort behov for at bruge nye teknikker for at vores produkter kan konkurrere med produktionen i lavprislande. Troværdig og specialiseret kvantificering af overfladeegenskaber er et vigtigt element til dokumentation af kvaliteten, der igen er et vigtigt element for at opnå troværdighed og synlighed for os.

Med venlig hilsen
Per Haugaard
Polerteknik

Polerteknik
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:18

Polerteknik (SME) råder over erfaring i alle former for polering af sprøjtestøbeværktøj i stål og aluminium. Kvantificering af overfladeegenskaber vil hjælpe til nye og forbedrede værktøjer og forme fra Polerteknik. Vi har haft et godt samarbejde med DFM om udnyttelsen af nogle specialiserede metoder til karakterisering af overflader. Polerteknik ser et stort behov for at bruge nye teknikker for at vores produkter kan konkurrere med produktionen i lavprislande. Troværdig og specialiseret kvantificering af overfladeegenskaber er et vigtigt element til dokumentation af kvaliteten, der igen er et vigtigt element for at opnå troværdighed og synlighed for os.

Med venlig hilsen
Per Haugaard
Polerteknik

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:02

De mange kommentarer omkring behovet for DFM's ydelser taler deres eget sprog. Den koordinering, der sker via DFM, både inden for Danmarks ellers decentrale organisation og med hensyn til dansk deltagelse i europæisk og internationalt arbejde er helt afgørende for den danske metrologiinfrastruktur og indsats i øvrigt. Danske højteknologiske virksomheder har brug for at kunne trække på DFM's ydelser og generelt set for, at Danmark har viden og kompetencer på højt niveau. Metrologiudvalget støtter DFM's arbejde med opbygning og videreudvikling af Centres of Excellence inden for nano, elektrokemi og akustik. For fotonik er der netop udgivet en behovsanalyse, der klart belyser behovet for vidensopbygning også på dette felt. Den danske metrologidag, der finder sted mandag den 18. maj, fokuserer netop på lysets mangeartede anvendelse inden for metrologi. Danske spidskompetencer på metrologi-området bør prioriteres i de kommende resultatkontraktforhandlinger.

Kim Bager (Principal Process Engineer, Coloplast A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:17

Coloplast fremstiller bl.a. coatede katetre. Coatningen bliver UV hærdet og en vigtig parameter for coatningens friktions egenskaber og vedhæftning er hærdnings graden. Denne kan ikke måles i dag, så det vil være meget interessant for Coloplast hvis der kan udvikles en målemetode. Generelt har også nye UV lampe principper stor interesse.
Derudover har kvantificering af adhæsionskræfter i svejsninger og limninger også stor interesse

Kim Bager
Principal Process Engineer
Coloplast

James Harte
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:57

The fields of acoustics, hearing and audiology have been a significant contributor to the Danish economy for many decades. Looking from the outside, Denmark is seen as a major producer of equipment for hearing healthcare (both diagnostic equipment and hearing devices) and acoustic/vibration metrology. DFM (acoustics) has played a significant role over the years in contributing to the understanding and standardisation of the measurement of sound and vibration, helping to support Danish industry. There are still a number of major metrology problems to overcome. Foremost to my mind is the establishment of a standard coupler for ‘predicting’ sound pressure level in neonate, infant and young children’s ears. DFM has been successful in securing EU seed funding to work on an international project in this area, but more and broader funding is needed. I would like to see a prioritisation and broadening of DFM’s work in acoustics and vibration to support the hearing healthcare industries – a significant employment sector for Denmark.

James M. Harte, Research Manager, Interacoustics A/S

Jesper Madsen (Chief Engineer, Aerodynamics & Acoustics, LM Wind Power)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 10:56

LM Wind Power følger med stor interesse udviklingen indenfor akustiske målemetoder. I forbindelse med udbygningen af vindenergi i både Danmark og Europa er reduktion af støj en væsentlig faktor.
Eksisterende målemetoder har visse begrænsninger i forbindelse med karakterisering og separering af´aero-akustiske støjkilder. DFM's arbejde indenfor dette tegner meget lovende, men mangler videre udvikling og demonstration før industriel anvendelse.
LM Wind Power vil umiddelbart være interesseret i at anvende nye akustiske målemetoder i forbindelse med aerodynamiske måling og optimering i vores egen vindtunnel. På længere sigt vil DFM's målemetode eventuelt også kunne anvendes i forbindelse med detaljeret karakterisering af støjkilder fra vindmøller.