Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 22/8-2016
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Jan Hald
Teamleder

Udbuddet af metrologiske kompetencer og ydelser er afgørende for at sikre industriens adgang til globale markeder, understøtte udvikling af nye innovative produkter og implementere avanceret produktion. Behovet vokser i takt med den teknologiske udvikling, hvor produktoptimering, produktspecifikation og kvalitetssikring stiller stigende krav til målekompetencer.
Idébeskrivelsen angiver forslag til udvikling af de metrologiydelser, som efterspørges af danske virksomheder.

Dokumentation af nye produkters specifikationer og kvalitet er direkte afhængig af, at de tilhørende metrologiydelser er tilgængelige. Virksomhedernes adgang til globale markeder forudsætter oftest, at specifikationer baseres på internationalt anerkendte metrologiydelser. DFM’s status som Danmarks nationale metrologiinstitut (NMI) bidrager til at sikre denne anerkendelse. For at opretholde NMI status stilles fra udlandet krav om bidrag til den internationale metrologiinfrastruktur gennem forskning og udvikling af nye ydelser

Danske højteknologiske SMV’er har normalt ikke ressourcer til selv at løse måletekniske udfordringer, og selv større virksomheder har ofte ikke de nødvendige specialiserede kompetencer. DFM’s har oplevet en markant stigende efterspørgsel på avancerede metrologiydelser og kontraktforskningsopgaver til danske virksomheder, og udviklingen forventes at fortsætte de kommende år.

DFM vil i perioden bidrage til at løse virksomhedernes måletekniske udfordringer ved at udvikle 15 nye ydelser og en række nye kompetencer inden for områderne fotonik, nanometrologi, elektrokemi og akustik. Alle ydelser vil have et højt videnniveau og være unikke i Danmark, og en del ydelser vil også være unikke globalt.

Ydelserne efterspørges særligt af højteknologiske SMV’er og øvrige produktionsvirksomheder inden for bl.a. fremstillingsindustrien, instrumentfremstilling, lægemiddel- og medicoindustrien, samt vedvarende energi og miljø.

Budget:
2016: 6.720.000 kr.
2017: 6.720.000 kr.
2018: 6.720.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk Forskning og Udvikling

Nøgleord