Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 13/4-2018
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan Hald
Teamleder

Metrologisk Forskning og Udvikling understøtter industriens metrologibehov. Forslaget videreudvikler DFM’s grundlæggende kompetencer og sikrer etablering af nye ydelser inden for kalibrering, referencematerialer og måleteknisk rådgivning.

Dansk industris fortsatte teknologiske udvikling og konkurrenceevne forudsætter adgang til nye måletekniske ydelser for at sikre korrekt specifikation af nye innovative produkter samt for at kvalitetssikre og optimere produktion. Idébeskrivelsen giver forslag til videreudvikling af DFM’s grundlæggende metrologikompetencer med henblik på at etablere nye efterspurgte metrologiydelser.

Nøgleord

100 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ya Min Jørgensen (Lead Engineer, LM Windpower)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 16:31

Wrinkle is one of the biggest defects for wind turbine blade manufacture. It will really benefit the wind industry if DFM can develop wrinkle detection system.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:21

Dear Ya Min,

Thanks for your input to our proposal. We hope that our proposed activities towards large-scale metrology may be of help to you and the wind industry. Let’s get in touch and discuss your challenges in more detail.

Best regards,
Jan

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 09:37

Den foreslåede kompetence og ydelse til udmåling af komponenter med små tolerancer på svært tilgængelige områder baseret på optisk mikroskopi gennem mikrolinser er spændende og meget relevant for Inmold. Inmold's service ShapeAid (belægning af fx støbeforme med ultra-tyndt kvarts-lag, efterfulgt af perfekt slip-lag i fluor) kan have svært svært ved at kontrollere form og overflade i små konkave former og her vil den foreslåede kompetence og ydelse kunne hjælpe afgørende. Som en lille SME, er Inmold ikke i stand til selv at udvikle disse teknologier, så DFM's aktiviteter på dette område kan give vores service et stort løft.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 09:27

Kære Guggi,

Tak for din positive kommentar til vores idé om måling på svært tilgængelige områder. Det lyder bestemt til, at vores planlagte aktiviteter vil kunne hjælpe Inmold A/S. Vi tager kontakt til jer for en nærmere snak om netop jeres udfordringer.

Venlig hilsen
Jan

Morten Hannibal Madsen (Projektleder, Topsil GlobalWafers)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:25

Topsil GlobalWafers fremstiller ultra-rent silicium til brug for energi effektive elektronik komponenter. Komponenterne bruges blandt andet til vindmøller og høj-hastigheds elektriske tog. Topsil fremstiller store krystaller der først saves op i mindre stykker (ingots) med en længde på omkring 30-40 cm og en diameter på op til 20 cm. Efterfølgende bliver disse ingots skåret ud i skiver, som er de produkter vores kunder modtager.

Udvikling af en hurtig og omkostningseffektiv målemetode til karakterisering af omtalte ingots baseret på brug af digitalkameraer (fx fotogrammetri) vil være interessant for Topsil, da præcis og nøjagtig karakterisering vil bidrage til et bedre produkt for vores kunder og reducere antallet af kasserede ingots. Såfremt målesystemet kan monteres in-line i vores slibemaskine vil det have endnu større værdi, da vi derved løbende kan monitorere vores proces, og fremstille krystaller efter helt specielle kundeønsker.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Søndag d. 29/4-18 kl. 17:09

Kære Morten,

Mange tak for din kommentar. Det er en udfordrende måleteknisk problemstilling du beskriver, og det kunne bestemt være interessant at se, om ikke vores ideer omkring fotogrammetri på "store" emner kan hjælpe med en løsning. Jeg kan se potentialet i en in-line måleteknik, men der er oplagt også en række forhold, som skal adresseres få at nå et tilfredsstillende resultat. Lad os tales ved om mulighederne for et samarbejde.

Venlig hilsen,
Jan

Hans D. Jensen (Ledende assessor, DANAK)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:40

Som ledende assessor i DANAK, hvor vi bedømmer akkrediterede kalibreringslaboratoriers tekniske kompetence, er det værdifuldt at kunne trække på DFM’s medarbejdere som tekniske assessorer. Netop den videnskabeligt funderede metrologiske baggrund kan give det kvalificerende modspil til laboratorierne, som både løfter bedømmelsens kvalitet og kan give laboratorierne værdifuld inspiration, særligt ved nye og udfordrende teknologiske områder.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:51

Kære Hans,

Det er godt at høre, at DANAK værdsætter den tekniske kompetence hos de DFM medarbejdere, der fungerer som tekniske assessorer. Vi er glade for samarbejdet med DANAK og de akkrediterede kalibreringslaboratoriet, som blandt andet bidrager til vores generelle viden om, hvor fremtidens metrologibehov på højeste niveau kan forventes at opstå. Denne viden indgår naturligt i vores forslag til en ny resultatkontrakt omkring ’Metrologisk Forskning og Udvikling’.

Venlig hilsen,
Jan

Poul Jessen (Founder, BACALERT)
Mandag d. 30/4-18 kl. 13:11

I produkter som vi har behov for at kunne integrere i morgendagens kommende slutprodukter, er læren om målemetoder og brug afmåleinstrumenter som referencer afgørende for at få certificeret vore innovative produkter hos akkrediteret organer ’world wide’, som Lloyd, DNV/GL etc., for at kunne eksportere til verdensmarkedet.
For et mekatronisk firma som BACALERT, der behersker markedsanalyser, mekanisk konstruktion, elektronisk hardware, software udvikling
og produktion med kalibrering og test, er det nødvendigt at have adgang til akkrediteret metrologi kompetencer som DFM behersker.

Founder af BACALERT og PAJ GROUP

Poul Jessen

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:57

Kære Poul,

Tak for din positive kommentar. Vi er helt enige i din vurdering af metrologikompetencernes betydning for eksport af innovative produkter på verdensmarkedet. Vi ser frem til fortsat at kunne hjælpe BACALERT med kalibrering og test af jeres nye produkter.

Venlig hilsen,
Jan

Beniamino Iandolo (Post-doctoral fellow, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:17

Characterization of surfaces and interfaces with nanometric resolution and high accuracy is crucial to the development of novel materials that can push the efficiency of solar cells beyond state-of-the-art. The properties of such surfaces may differ from those of 'standard' materials to the extent that routinely used methods to measure e.g. roughness or contact potential simply cannot be relied on. Equipment and techniques being used and improved at DFM (e.g. Kelvin probe force microscopy) are required to deepen our understanding of novel materials at the nanoscale and therefore unlock their full potential.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 21:38

Dear Beniamino,

Thanks a lot for your support to our new ideas. We share your interest in new nano-materials and their applications in e.g. more efficient solar cells. Kelvin probe force microscopy is indeed a new promising measurement technique at the nanoscale, which we look forward to develop further into a fully traceable measurement service. I hope we get a chance to collaborate on this topic in the future.

Best regards,
Jan

Theodor Nielsen (CEO, NIL Technology ApS)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:30

NIL Technology ApS er specialiseret i prægning af nanometerskala mønstre og nanoimprint litografi (NIL). NIL Technology har erfaring med at opfylde komplekse krav til kunder i alle ydelser fra mønsterdesign til højvolumen produktion af sprøjtestøbte emner med mikro- og nanostrukturerede overflader. Karakterisering af nanostrukturer med høj aspekt ratio på svært tilgængelige overflader som konkave eller konvekse støbeforme er en stor udfordring hvor NIL Technology vil få behov for DFMs kompetencer.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 21:45

Kære Theodor,

Tak for din positive kommentar. Det er interessant at høre om jeres konkrete problemstillinger omkring karakterisering af nanostrukturer på svært tilgængelige steder. DFM har hidtil fokuseret mest på karakterisering af nanostrukturer og ruhed på plane overflader, men jeg er overbevist om at vores nye idéer til karakterisering på mere komplekse former vil kunne imødekomme nogle af jeres behov.

Venlig hilsen,
Jan

Frank B. Rasmussen (Direktør , TechRas Miljø ApS)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:45

Det er uhyre positivt DFM vil udvide med ydelser til partikelmåling i indeklima og luftforurening fra transportsektoren. En af de største forureningsproblematikker er det moderne samfund er nano partikel forurening fra afbrænding af fossile brændstoffer (med additiver). Disse ydelser vil være af største vigtighed omkring forbedring af indeklimaet i bl.a. lufthavnes terminaler, hvor ventilationsluften indeholder mange partikler stammende fra jetmotorerne. Der vil partikelmåling af indeklimaet være vigtig ift. valg af den rette luftfiltreringsteknologi, som vil sikre de rejsende og ansatte væsentligt renere luft end i dag og dermed et ordentligt arbejdsmiljø. Desuden vil (real time) partikelmåling også være vigtigt for at sikre en optimal styring af filtreringsenhedernes, således energiforbruget til luftrensningen minimeres mest muligt.

janhald
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:56

Kære Frank,

Mange tak for din positive kommentar og for uddybningen af, hvorfor det er vigtigt at styrke partikelmetrologi i indeklima og fra transportsektoren. DFM har de senere år haft stor fokus på partikelmåling i relation til renrumsproduktion. Vores kompetencer hertil er udviklet under kontrollerede forhold, hvilket har givet stor viden omkring måleteknologiernes begrænsninger og nøjagtig estimering af måleusikkerheder. Vi ser frem til at videreudvikle kompetencerne og etablere nøjagtige metrologiske løsninger til partikelmetrologi i nye miljøer.

Venlig hilsen,
Jan

Martijn Heck (Associate Professor, Aarhus University)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 21:46

At the Department of Engineering, Aarhus University, we specialize in photonic integration, i.e., building robust photonic systems on a chip, for low size, weight and power (low SWaP) applications. The eco-system of chip foundries, design software and packaging facilities has matured significantly over the last decade, and integrated photonics is a commercial reality for telecom and datacom, and is now hitting the market for, e.g., massively deployed fiber sensing and Lidar.
The small scale also enables highly accurate operation, and, at Aarhus University, we work on applications of photonic integrated circuits for sensitive (environmental) gas sensing, low-linewidth lasers, and ultra-low noise microwave oscillators. We currently see an intensive global effort, led by, a.o., NIST in the USA, to use photonic integrated circuits as a platform to transfer advanced metrology techniques out of the laboratory into the real-world, for potentially large volume and low cost implementation.
There is a large potential synergy between the DFM proposed roadmap, especially in fields like molecular spectroscopy, and the novel photonic integration technologies. This would create opportunities for implementing technologies and techniques, developed by DFM into the Danish and global industry.

janhald
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:05

Dear Martijn,

Thanks a lot for your positive response. Integrated photonics is indeed an interesting and rapidly developing technology, which could be a perfect match for DFM’s initiatives towards robust and small gas sensors based on molecular spectroscopy. I see a great potential for collaboration on this topic, so let’s discuss the possibilities.

Best regards,
Jan

Bente Liisberg (Chefkonsulent, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:55

Sikkerhedsstyrelsen har følgende kommentar til forslaget:
Danmark er forpligtet til at have et nationalt metrologiinstitut. Vi bifalder, at DFM som Danmarks Nationale Metrologiinstitut er på forkant med udviklingen. DFM ønsker at udvikle de metrologikompetencer og – ydelser, der opfylder danske virksomheders primære metrologibehov.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud DFM’s forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at DFM deltager i det europæiske forskningssamarbejde. DFM kan med dette forslag blive endnu bedre i stand til at bidrage med forskningsbaseret viden.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, at DFM som Danmarks Nationale Metrologiinstitut fortsat er velfungerende og kan udføre sine centrale aktiviteter på et højt niveau og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

janhald
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:26

Kære Bente,

Mange tak for din støtte til vores planlagte aktiviteter. Din kommentarer adresserer de helt grundlæggende rammebetingelser for at opretholde en metrologiinfrastruktur til understøttelse af konkurrenceevne og velfærd.

International samhandel kræver international anerkendelse af måleresultater. Dette kan kun opnås ved at deltage i Meterkonventionen og opretholde af et nationalt metrologiinstitut. Deltagelse i det internationale metrologisamarbejde forudsætter desuden en aktiv forskningsindsats på metrologiområdet.
Europa har gennem forskningsprogrammet EMPIR igangsat aktiviteter for at styrke samarbejde, arbejdsdeling og sikre kritisk masse i udvikling af nye metrologikompetencer. DFM finder det ligeledes essentielt, at vi deltager i dette forskningssamarbejde for at hjemtage viden, som kan styrke udviklingen af de nye metrologiske ydelser og kompetencer, der efterspørges i Danmark.

Venlig hilsen,
Jan

Dennis (Quality Engineer, Ah-Industries A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:38

Den teknologi som anvendes i forbindelse med fotogrammetri og optisk scanning er på vej til at revolutionere området for geometrisk opmåling for store og små komponenter. Nogle af de usikkerhedskomponenter vi kæmper med i dag, og altid har gjort i et produktionsmiljø i forbindelse med 3D måling, minimeres ved anvendelse af disse teknologier.

Nye usikkerheder kommer dog til, men disse nye usikkerheder knytter sig mere til begrænsninger på udstyret, altså på hardware og software siden. Hvis teknologien skal have en fremtid er det nødvendigt at der sættes ind her.

Fordele:
Automatisering. Enkelt system som ikke kræver berøring under måling og som alle, med interesse, vil kunne lære at anvende. Da udstyret er relativt billigt er skaden på udstyret begrænset hvis det fejlbetjenes. Robotter uden stor præcision vil kunne håndtere måleopgaver på store som små emner.
Hurtigere opmåling (berøringsfri kontra måling med berøring).
Forholdsvis enkelt og forståelig teknologi.
Hurtig vidensopbygning via. grafiske resultatet = grafik kontra store mængder tal.
Indkøbspris, samt pris for kalibrering = fx sendes referencer til kalibrering ikke udstyret.
Fleksibilitet, samme udstyr vil kunne anvendes på store og små emner.
Usikkerheder, som er omkostningstunge at gøre noget ved i industrien, deres indflydelse på resultatet minimeres.
Scanning, meget komplekse geometrier kan måles og vurderes hurtigt.

Udfordringer:
Manglende viden omkring usikkerheder ved målingen.
Ny teknologi kræver tid at acceptere. Kunderne (oftest uden måleteknisk viden) forventer også at geometrier måles med et kendt og bestemt udstyr med en kendt måleusikkerhed.
Fotogrammetrisk præcisionsmåling er delvist berøringsmåling, da man klistrer punkter på emnet beregnet for kamerapositioner og på geometrierne der skal måles. Så fotogrammetri i dag er = XYZ punkt måling med delvist berøring.
For at opnå høj præcision kombinerer man scanning og fotogrammetri på store emner .

Overblik over usikkerheder og opnåelige nøjagtigheder, vil hjælpe.

Venlig Hilsen Dennis

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:48

Kære Dennis,

Mange tak for den konstruktive og specifikke kommentar. Det lyder til, der er nogle reelle måletekniske udfordringer, som vi kan bidrage til at løse. Vi vil især arbejde med at opsætte præcise kvalitetskriterier for det opsamlede billedmateriale, som kan bruges til at vurdere usikkerheden på de endelige måleresultater. Det er intentionen, at data indsamlet automatisk med fra store emner med kompleks geometri kan indgå i en reel kvalitetskontrol af emnerne. Det er klart, at en måling aldrig bliver bedre end de underliggende data. Men med optimal udnyttelse af rådata og veldefinerede kvalitetskriterier er det mulig at designe en opstilling, som netop møder specifikke kundekrav.

Venlig hilsen,
Jan

Claus BV Christensen (COO, Acarix)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:47

Høj akustisk expertise hos DFM har været essentiel i Acarix udvikling af et nyt medicinsk udstyr til diagnosticering af koronar arterie sygdom. Udvikling af specifikt måleudstyr og referencemålinger er en uundværlig kompetence at kunne trække på for en relativt ny virksomhed.

Bedste hilsner
Claus

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 18:41

Kære Claus,

Tak for din kommentar. Det er godt at høre, at vores kompetencer inden for akustik bliver værdsat. Vi planlægger at videreudvikle akustikområdet i en kommende resultatkontrakt. Vi er overbeviste om, at den viden vi opnår herved kan bidrage til at løse fremtidige udfordringer hos Acarix.

Venlig hilsen,
Jan

Flemming Bo Pedersen (Direktør, ASW Technology ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:44

Vi arbejder med airside safety på lufthavne og har længe søgt medarbejderbeskyttelse mod forurening med ultrafine partikler. De fleste lufthavne kender ikke problematikken og gør de det, er der ingen retningslinjer eller standarder.

Da vi derfor er bekendt med det møde DFM deltog i i Berlin juni 2017 for første gang at arbejde hen mod fastsættelsen af standarder for måling af nano partikler er det vores vurdering at dette vil udløse et krav fra både trafikstyrelser og lufthavnsmyndigheder om regulering af forureningen.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 18:50

Kære Flemming,

Tak for din kommentar. Udvikling af bedre metoder til kvantificering af skadelige partikler er uhyre vigtigt af hensyn til miljø og sundhed. Det er en vanskelig problemstilling i et miljø som lufthavne, hvor der er stor variation i partiklernes størrelse, mængde og kemisk sammensætning. Vi er dog overbeviste om, at vi med en systematiske metrologibaggrund kan bidrage til at udvikle de efterspurgte måleteknikker og hermed understøtte dokumentation for opfyldelse af de forventede fremtidige legale krav på området.

Venlig hilsen,
Jan

Christian Holme (Department director, Kaleido Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:20

Kaleido Technology er specialiseret i fremstilling af ultra præcisions støbeforme.
Det kan være vanskeligt at kontrollere overflader i dybe vanskeligt tilgængelige områder.
Den foreslåede kompetence og ydelse til udmåling af komponenter på svært tilgængelige områder baseret
på optisk mikroskopi gennem mikrolinser er derfor spændende og meget relevant for Kaleido Technology.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 18:57

Kære Christian,

Din kommentar identificerer en af de konkrete udfordringer, som vi forventer kan adresseres med vores idé til udmåling på svært tilgængelige områder. Det vil være yderst relevant for vores arbejde at få kvantificeret typiske dimensioner og tolerancer for jeres støbeforme. Lad os tales ved herom, så vi så vidt muligt sikrer, at vores udviklede kompetencer og ydelser også kan adressere jeres udfordringer.

Venlig hilsen,
Jan

Anders Rand Andersen (Ejer/Direktør, EmaZys ApS)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 10:31

DFM vil udvikle metoder til at kvantificere overfladers elektriske og fotokatalytiske egenskaber pånanoskala med anvendelser inden for fx solcelleteknologi. Dette suppleres af optisk karakterisering af korrosion og solceller.
Som stifter af EmaZys ApS hvor vi udelukkende beskæftiger os med teknologier til at fejlsøge og teste kommercielle solcelleanlæg, så kan jeg kun understrege hvor positivt det er, at der nu kommer forslag om forskning og udvikling indenfor området igen. Det store opsving indenfor solenergi, som vi kun lige har set begyndelsen på, følges op af et ligeså stort behov for viden og teknik til drift/vedligehold solcelleanlæg og relaterede installationer. I Danmark har vi potentiale og evner til tage del i de kæmpemæssige forretningmuligheder, der ligger indenfor solenergi i bred forstand. Det handler om meget mere end blot produktion af solpaneler til billig pris. Forståelsen af life-time cycles, solenergi-materialer, og energioptimering "på den lange bane" er noget vi kan og bør tage del i. DFM´s forslag bakker op om dette. I EmaZys ApS ser vi frem til at bidrage med viden ude fra "felten", så der kan skabes synergi på tværs af indsutri, forskning og udvikling.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 09:16

Kære Anders,

Mange tak for din kommentar, som understøtter vores forslag om en styrket indsats inden for teknikker til elektrisk og fotokatalytisk karakterisering på nanometerskala. En af de mulige anvendelsesområder er netop solcelleteknologi. Det vil være interessant at prøve at inddrage jeres praktiske erfaringer med solcelleanlæg, så lad os tage en snak og prøve at følge op på denne idé.

Venlig hilsen,
Jan

Anne Kühnel (Operations Manager, Leapcraft)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:54

Leapcraft beskæftiger sig med måling af luftkvalitet både indendørs og udendørs. I den forbindelse har kalibrering af både gassensorer og partikelmålere stor betydning for kvalitetssikringen af vores produkter og ydelser til kunderne. DFM's forslåede udvikling på området understøtter i stor grad de aktiviteter der er vigtige for Leapcraft, men som vi som SME ikke nødvendigvis har ressourcer til selv at tilbyde.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:47

Kære Anne,

Tak for din positive kommentar. Troværdig bestemmelse af gasmængde og partikelindhold i vores miljø er faktisk en stor udfordring, og yderligere forskning på området er nødvendig både af hensyn til vores helbred og til en bedre forståelse af klimaforandringer. Vi ser frem til at kunne imødekomme jeres konkrete behov inden for området.

Venlig hilsen,
Jan

Anne Bay (Direktør, Dansk Center for Lys)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:38

Det fotoniske områder udvikler sig kraftigt i disse år inden for spændende applikationer såsom telekommunikation og avancerede måleinstrumenter. Det virker som dette forslag virkelig kan støtte op om en god portion danske virksomheders behov inden for specielt måleapparater, medicinske instrumenter .m.v.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:42

Kære Anne,

Tak for din støtte til vores idebeskrivelse. Vi deler dit synspunkt omkring de optiske teknikkers potentiale inden for nye typer af måleinstrumenter. DFM har specielt fokus på spektroskopiske metoder med en lang række anvendelsesmuligheder, fx detektion af giftige gasser eller eksplosive gasser, miljøovervågning, og kvalitetskontrol i industriel produktion. DFM’s optiske kompetencer anvendes ofte af industrien i forbindelse med udvikling eller forbedring af måleinstrumenter.

Venlig hilsen,
Jan

Bodil Holst (Professor, Universitetet i Bergen, Norge)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:47

Jeg støtter varmt dette forslag. Overfladen af mange emner bliver pållagt en hærdende belægning for at forbedre de tribiologiske egenskaber. Men vi kan kun kontrollere belægningen i svært tilgængelige områder som f.eks. dybe huller og riller ved at ødelægge emnet, som ofte er meget kostbar. Den foreslåede kompetence og ydelse til udmåling af svært tilgængelige områder baseret på optisk mikroskopi gennem mikrolinser er derfor en spændende og meget relevant måde at undersøge kostbare emner på.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:50

Kære Bodil,

Tak for din positive kommentar, som uddyber behovet for udmåling af emner på svært tilgængelige områder. På billige produkter produceret med stor repeterbarhed er det naturligvis et mindre problem at verificere overholdelse af tolerancekrav på svært tilgængelige områder – man skærer blot på passende vis produktet i stykker før udmålingen. I mange tilfælde er det dog ikke en ønskværdig løsning; specielt ikke ved højteknologisk produktion, hvor emnerne oftest er ganske kostbare.

Venlig hilsen,
Jan

Sønnik Clausen (Senior forsker, DTU)
Fredag d. 18/5-18 kl. 17:09

Molekylær spektroskopi har et stort potentiale til temperaturmåling (berøringsfri termometri). DTU har indtil videre anvendt spektroskopiske metoder med stor succes på energiområdet. Det er vigtigt, at dette arbejde forankres og videreudvikles på DFM med sigte på større nøjagtighed af berøringsløs temperaturmåling ved såvel lav og høj temperatur. Særlig interessant vil være at kunne lave hurtige 2D temperaturmålinger mht. f.eks procesoptimering og reduktion af forurening. Et andet vigtigt aspekt er hurtig berøringsløs temperaturmåling af gas og luft ud fra f.eks. CO2 og H2O varmebånd uden de målefejl der ses med traditionelt kontakt temperaturføler pga termisk varmestråling, sollys, etc.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:01

Kære Sønnik,

Tak for din uddybende kommentar med relevante anvendelsesmuligheder for berøringsfri temperaturmåling. DFM har i en lang periode arbejdet med molekylær spektroskopi, hvor de primære anvendelser hidtil har været inden for bl.a. gasmonitering og lasere anvendt som frekvens- og bølgelængdereferencer. De molekylære spektre indeholder dog også information om gassernes temperatur, og det er derfor nærliggende at anvende denne information til berøringsfri termometri.

Venlig hilsen,
Jan

Thomas Blunier (Prof, University of Copenhagen, Centre for Ice and Climate)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 01:36

The Centre for Ice and Climate is one of the leading institutes analyzing old air from ice cores. This research is international and links directly to observations of the current atmosphere. It is crucial to base interpretation of changes of the gas composition (e.g. CO2, methane, nitrous oxide to name a few) on internationally recognized standards. So far there are only very few institutes able to deliver such standards. When it comes to isotopes, even in major greenhouse gases such standards may not even exist. The initiative of DFM for calibrating gas standards is highly appreciated and crucial for our research.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:11

Dear Thomas,

This is an excellent comment, which illustrates one of the important applications for the planned facility for calibration of gas sensors and reference gasses. You require very high accuracy in order to determine minute changes in concentrations and isotope ratios, which is definitely not trivial to achieve. Such needs cannot be met by the standard gas calibration services provided by the existing commercial calibration laboratories.

Best regards,
Jan

Erling Sandermann Olsen (M.Sc.E.E., Research & development, Microphones, Department Manager, BKSV-DPLA Microphones, Brüel & Kjær Sound & Vibration A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:46

Metrologisk forsknings betydning for akustikområdet

BKSV-DPLA varetager primærkalibrering af trykfølsomhed af mikrofoner og ladnings-og spændingsfølsomhed af accelerometre, udpeget som Designated Institute af Sikkerhedsstyrelsen. Omsætningen af primærkalibreringer i BKSV-DPLA er unikt høj på verdensplan, og måleusikkerhederne er blandt de laveste der udbydes. BKSV-DPLA arbejder løbende med forskning i og udvikling af kalibreringsmetoderne, og en del af forsknings- udviklings- og standardiseringsarbejdet sker i samarbejde med DFM, bl.a. i EMPIR forskningsprogrammet. BKSV-DPLA finder DFMs forskning inden for området af vital betydning for Danmarks førende position inden for akustisk metrologi og akustik generelt. Det gælder ikke mindst arbejdet med måling af infra- og ultralyd og udvikling af kalibreringsmetoder til audiologisk udstyr. National Physical Laboratory i Storbritannien nedlagde i 2016 deres aktiviteter inden for luftlyd, og dermed forsvandt en væsentlig nordeuropæisk bidragyder inden for kalibrering af audiologisk udstyr og mikrofoner i frit og diffust felt. Det har yderligere øget betydningen af at DFM bidrager markant inden for disse felter. Vi finder DFMs deltagelse i det internationale metrologiarbejde i EURAMET og BIPM samt deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde af stor betydning for dansk metrologis placering i det internationale metrologisamarbejde og for mange, både danske og udenlandske, aftagere af akustiske kalibreringsydelser.

Med venlig hilsen

Erling Sandermann Olsen og Jacob Holm Winther
BKSV-DPLA, Dansk primærlaboratorium for Akustik, Brüel & Kjær afdeling

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:38

Kære Erling & Jacob,

Mange tak for jeres kommentar, som understreger vigtigheden af DFM’s aktiviteter på akustikområdet. Det er korrekt, at vi har set en nedprioritering af området ved andre europæiske NMI’er, hvilket har øget efterspørgslen på DFM’s serviceydelser inden for akustik. Det er derfor væsentligt, at DFM får mulighed for at styrke udviklingen af ny ydelser for at imødekomme fremtidige behov inden for bl.a. infralyd og ultralyd – behov som nu i mindre grad kan imødekommes ved samarbejde med udenlandske NMI’er.

Venlig hilsen,
Jan

Morten Kirkelund (Senior Manager - Vibration Transducers, Operational manager BKSV-DPLA, Brüel and Kjær S&V A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:06

DFM's forskning inden for det akustiske metrologifelt er en essentiel aktivitet som bidrager til at styrke Danmarks position som et af de førende lande i verden inden for akustik og lydteknologi som bl.a. omfatter høreapparater, audiologisk udstyr, måleinstrumenter, telekommunikation, konsulentvirksomhed samt forskning ved universiteterne. Metrologiforskningen spiller en stadig vigtigere rolle i at kunne sikre målinger og resultater baseret på indgående viden, når det drejer sig om krav til støjreduktion, god lyd og livskvalitet. Brüel & Kjær Sound & Vibration støtter DFM's aktiviteter og forskning inden for metrologien vedrørende akustik. De danner fundamentet for præcise og pålidelige målesystemer der opfylder stadig større krav fra myndigheder og kunder, hvad enten de arbejder med lyd i miljøet eller lyden fra deres egne produkter. DFM skaber samtidigt grundlag for at udvikle nye løsninger og metoder inden for Brüel & Kjærs fagområder.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:45

Kære Morten,

Tak for din støtte til vores idébeskrivelse omkring Metrologisk Forskning og Udvikling. Vi værdsætter samarbejdet med Brüel & Kjær, og vi ser frem til fortsat at kunne udvikle teknologiske løsninger, der kan understøtte Brüel & Kjær’s måletekniske behov på akustikområdet.

Venlig hilsen,
Jan

Toni Torras (R&D Engineer, DPA Microphones)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 22:09

Mikrofon kalibrering i infralyd område er en særlig måleteknisk problemstilling der kræver unikke videnskabelige og metrologiske kompentencer, da det udfordrer mikrofonens grunlæggende principper (i hvert faldt for kondensatormikrofoner, som er de meste nøjagtige og stabile målemikrofoner brugt i industrien). Løsning af problemer/konflikter der stammer fra bl.a. vindmøller, hjertesygdomme og seismiske bølger kræver enten nye sensorer eller bedre forståelse for de eksisterende mikrofoner i infralyd område. DFMs aktiviteter kunne virkelig kaste lys over dette emne.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:51

Kære Toni,

Tak for din positive kommentar, som viser at DFM’s planlagte aktiviteter inden for infralyd ikke alene imødekommer behov hos dansk industri, men også adresserer væsentlige samfundsmæssige udfordringer inden for bl.a. energi, klima og sundhed.

Venlig hilsen,
Jan

Mads Rytter (Managing Mould Designer, Winther Mould Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:00

Winther Mould Technology har altid haft fokus på nødvendigheden af anvendelse af den sidste nye viden, inden for fremstillings plast teknologi, til Medico produktion.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:10

Kære Mads,

Tak for kommentaren. DFM’s grundlæggende aktiviteter inden for nanometrologi og fotonik adresserer flere af fremstillingindustriens måletekniske behov. Dette inkluderer som eksempel karakterisering af nanostrukturer, udmåling af form og samt bestemmelse af overfladers ruhed i 1 og 2 dimensioner.
Vi ser frem til at snakke om mulighederne for fremtidigt samarbejde.

Venlig hilsen,
Jan

Mikkel Juul Larsen (Forskningsingeniør, EWII Fuel Cells A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:52

EWII Fuel Cells A/S udvikler og fremstiller komponenter til polymerbrændselsceller, primært membran-elektrode-samlinger (MEA'er) og grafitbaserede bipolarplader. Som oftest fremstilles produkterne efter et kundespecifikt design, og kunderne har store krav til vore komponenters kvalitet og ensartethed. For bipolarpladerne omfatter parametrene bl.a. ledningsevne (både overflade og bulk), mekanisk styrke og bestandighed (termisk, kemisk og elektrokemisk). Nogle af disse parametre, særlig de forskellige typer ledningsevne, er ikke helt trivielle at måle med stor sikkerhed og sammenlignelighed, bl.a. pga. variationer i pladernes beskaffenhed, herunder forskellig støbehud dannet ved trykstøbningen, hvilket komplicerer overfladeforholdene og vanskeliggør ensartet måling. Hvad angår MEA'er skal der foretages en kvalitetskontrol med stikprøvevis test i en enkeltcelle, hvor strøm-spændings-karakteristikken undersøges. Mange faktorer influerer resultatet af sådanne elektrokemiske målinger, bl.a. kontaktmodstand i testcellen og øvrig modstand eller overgang i opstilling og måleapparater. Øget standardisering af målemetoder, kalibreringer og referencegrundlag er i høj grad ønsket ved karakteriseringen af både MEA'er og bipolarplader, og til udviklingen af dette vil DFM med sine kompetencer efter vor mening kunne bidrage. DFM's udvikling på området vil således kunne understøtte aktiviteter, der er essentielle for en producent af elektrokemiske komponenter som EWII Fuel Cells, men som virksomheden for nuværende ikke selv har mulighed for selv at løfte tilfredsstillende.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 17:59

Kære Mikkel,

Tak for din positive kommentar. Med grundlag i vores metrologiske infrastruktur og kompetencer er jeg sikker på, at vi vil kunne bidrage til arbejdet med udvikling af standardiserede tests for PEM brændselscellekomponenter. Vores initiativer inden for elektrisk karakterisering af overflader ned på nm-skala samt vores generelle viden om elektrokemiske målinger som fx ledningsevne vil kunne bidrage til kvalitetssikring af jeres produkter. Vi ser frem til at diskutere jeres behov mere i dybden, og er sikker på at vi kan hjælpe med jeres måletekniske udfordringer.

Venlig hilsen,
Jan

Kristian Buchwald
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:40

Ibsen Photonics producerer nano/mikro-strukturer som idag kun kan udmåles præcist ved destruktiv SEM måling. Det vil være af stor produktionsmæssig fordel at kunne udmåle disse strukturer vha AFM eller optisk metrologi. DFM's fortsatte udvikling af disse målemetoder er af stor interesse for os.
Mvh,
Kristian Buchwald, Ibsen Photonics

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:55

Kære Kristian,

Tak for din støtte til vores idébeskrivelse. Jeg tror vores optiske metoder vil kunne videreudvikles til at imødekomme jeres ønske om en ikke-destruktiv metode til kvalitetssikring af jeres produkter. Lad os mødes for en snak om jeres konkrete problemstillinger og de måletekniske behov.

Venlig hilsen,
Jan

Søren Jensen (Adm. direktør, Heveas ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:03

For en lille virksomhed, der lever af at skabe unikke ideer i etablerede brancher med lav innovations-clockfrekvens, er det vigtigt (og undertiden helt essentielt) at have adgang til tekniske og videnskabelige spidskompetencer på højeste niveau. Samarbejdet med DFM, om sensor-teknologi og optisk karakterisering, har givet anledning til udvikling af spændende koncepter i forskellige brancher, hvor vores virksomheds adgang til DFM's højtkvalificerede medarbejdere samt verdensklasse-udstyr både har givet os "face" i markedet ift. store eksterne virksomheder/kunder samt medført reel ny innovation. At DFM er nemme at samarbejde med og forstår den lille virksomheds muligheder og begrænsninger, gør blot samarbejdsprocessen endnu mere givtig. Jeg håber og anbefaler, at DFM får tilført ressourcer til at holde og udbygge niveauet, så vi andre ved, hvor vi skal henvende os, når der skal innoveres.
Med venlig hilsen
Søren S. Jensen
CEO, Heveas ApS

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:17

Kære Søren,

Mange tak for din positive kommentar. Vi er naturligvis glade for at I værdsætter samarbejdet med DFM og at I sætter pris på vores medarbejderes høje kompetenceniveau. Vi tilstræber at være en fleksibel og konstruktiv samarbejdspartner, som kan agere hurtigt uden bureaukratiske forhindringer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Venlig hilsen,
Jan

Rajan Ambat (Professor, Technical University of Denmark)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:07

The detection and understanding of corrosion is important for development of new materials. DFM has recently performed Kelvin Probe studies to support our research. Further investigations under the cooperation will contribute even more to the design of durable surfaces for many different fields of application.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:26

Dear Rajan,

Thanks for your comment. We are looking forward to expanding our activities in electrical characterization of surfaces at the nanoscale. Our initial work on Kelvin Probe microscopy has indeed shown that these techniques have a strong potential for improved understanding of corrosion. As you mention, this is very important for the development of some classes of new materials. The techniques we plan to develop will also have applications in e.g. characterization of photo catalytic effects (e.g. self-cleaning surfaces) and in solar cell technology.
We are looking forward to explore new possibilities for collaboration with you.

Best regards,
Jan

Lene Olesen
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:01

Som formand af det danske standardiseringsudvalg DS/S-438 indenfor renrumsteknologi kan jeg godt bekræfte, at en velfungerende metrologisk infrastruktur er essentiel for globalt sammenlignelige produktionsmetoder og produkter af højt kvalitet, der bidrager til at sikre Danmarks international konkurrenceevne.
Såvel overholdelse af tekniske krav som letforståelig dokumentation er et vigtigt outcome på standardiseringsområdet. Det er derfor vigtigt at DFM kan fortsætte og udvide deres aktiviteter indenfor metrologisk vedligehold på nationalt niveau og videnshjemtagning fra andre NMI’er. Igennem DFM’s virke for de sidste 5 år i et internationalt standardiseringsorgan har en ISO standard kunnet tilpasses således, at dansk industri der producerer in rene rum – primært pharma industrien – kan få gavn af forbedrede kalibreringsprocedurer og krav, hvilket nu effektueres på verdensplan. Hermed styrkes danske interesser blandt de andre store globale spillere.
Ovenstående understreger hvorfor det er yderst relevant at DFM kan fortsætte og intensivere deres opgaver indenfor disse områder. Med venlig hilsen
Lene Blicher Olesen

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:37

Kære Lene,

Mange tak for din positive kommentar. DFM’s fremtidige bidrag til standardiseringsarbejde på et højt fagligt niveau forudsætter, at vi fortsat får mulighed for at opretholde et højt forskningsniveau inden for vores grundlæggende aktivitetsområder. Som eksempel har DFM’s forskningsarbejde inden for partikelmetrologi genereret ny viden, som direkte er indgået i det input, vi har givet i standardiseringsudvalg DS/S-438 omkring renrumsteknologi. Dette link fra DFM’s forskningsaktiviteter til nye og bedre standarder til gavn for dansk industri er et af de væsentlige argumenter for støtte til DFM’s aktivitetsforslag om ”Metrologisk Forskning og Udvikling”.

Venlig hilsen,
Jan

Jørgen Schou (Seniorforsker, dr. scient., gruppeleder , DTU Fotonik)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:48

Samarbejde om forskning i nye solcellematerialer

Vi er meget glade for at se at DFM vil bidrage til udviklingen af solceller og fotokatalytiske materialer, et område hvor en metrologisk tilgang er vigtig. Vi arbejder med deponering af tyndfilms solceller bestående af kobber zink tin sulfid (CZTS). Materialet er vanskeligt at fremstille med høj fotovoltaisk effektivitet, og det har vist sig at mikrostrukturen af materialet er altafgørende for de fotoelektriske egenskaber. Det kan være krystallinske faser af uønskede materialer med en anden støkiometri eller blot for små CZTS mikrokrystaller Derfor er korrekt karakterisering af materialets overfladestruktur på nm skala, samt de optiske og elektriske egenskaber, vigtig for den successive forbedring af vores tyndfilms-materiale, der er nødvendig i vores CZTS-projekt. DFMs kompetencer inden for optisk spektroskopi til karakterisering af både elektriske egenskaber via ellipsometri og strukturelle egenskaber via skatterometri, samt scanning probe metoder, komplementerer vores kompetencer og aktiviteter inden for deponering og karakterisering af tyndfilm. Vi ser derfor frem til at samarbejde med DFM i forbindelse med udviklingen af mere effektive og billigere solceller.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:09

Kære Jørgen,

Tak for din kommentar, som giver et godt eksempel på, hvordan DFM’s planlagte aktiviteter komplementerer og understøtter universiteternes forskningsaktiviteter inden for områder med stor samfundsmæssig betydning. Vi er meget entusiastiske omkring de karakteriseringsmuligheder idebeskrivelsen lægger op til med hensyn til elektriske og strukturelle egenskaber, og vi er overbeviste om, at vi kan indgå i et frugtbart samarbejde med DTU Fotonik omkring udvikling af effektive og billige solceller.

Venlig hilsen,
Jan

Kristian Buchwald
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:40

Ibsen Photonics fremstiller diffraktionsgitre, som bruges i stigende volumen til flere og flere anvendelser, hvormed vi udfordres på evnen til at foretage hurtige, præcise, in-line diffraktionsfeffektivitetsmålinger over et bredt bølgelængdeområde som spænder fra DUV til NIR. Det ville være ganske værdifuldt om DFM kunne udvikle et sådant målesystem.
Mvh,
Kristian Buchwald, VP Gratings, Ibsen Photonics

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:16

Kære Kristian,

Tak for din kommentar. Vores idébeskrivelse lægger op til en videreudvikling af DFM’s grundlæggende forskningsaktiviteter inden for nanometrologi og fotonik. Vi har en forventning om, at vores planlagte tiltag inden for optisk karakterisering af strukturer på nano- og mikrometerskala vil kunne bidrage til at udvikle en teknologi, som kan imødekomme jeres konkrete behov. Lad os mødes til en snak omkring jeres krav til et instrument for in-line diffraktionseffektivitetsmålinger.

Venlig hilsen,
Jan

Richard Barham (Dr, Acoustic Sensor Networks)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:35

DFM is a key partner in collaborative R&D projects on Acoustics and related technologies (hearing science, environmental sustainability and industrial design). Recent contributions to the development of ear simulators for infants and children has been invaluable, and supports both the instrumentation sector in this sector, and the health of citizens. However, sustained efforts are needed to see the benefits realised, both within the standardisation community and with stakeholders. Contributions to infrasound technology are also being well-recieved by a range of stakeholders, including the CTBTO and IEC TC29 (Electroacoustics), where new developments in calibration and measurement capability are eagerly anticipated and ready for adoption. Emerging concerns about airborne ultrasound are also creating new drivers for the dissemination of measurement standard and for better understanding, for applications in both in public areas and the workplace. These are key topics that can have substantial impact both in commerce and in society.
Richard Barham. Director, Acoustic Sensor Networks

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:39

Dear Richard,

We appreciate your comments, which highlights some of the important metrology developments in acoustics. It is also our impression that the work on ear simulators for infants, which DFM has contributed to, has had a significant impact. We intend to develop this field further. In addition, we will investigate infrasound and ultrasound with the aim of developing new metrics needed for noise measurements.

Best regards,
Jan

Ole Bang (Professor, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:38

Som professor i avancerede materialer på DTU Fotonik, Leder af Fiber Sensor & Supercontinuum Gruppen, og founder af spin-off virksomhederne SHUTE Sensing Solutions ApS og NORBLIS IVS, har jeg stor glæde af DFM’s verdensklasse metrologi faciliteter og erfaring inden for sensor-teknologi, frekvensstandarder og optisk karakterisering af nanostrukturer. Specielt har DFM været en uvurderlig sparingspartner inden for udvikling af fiber-optiske gasceller til frekvensstandarder og udvikling af UV lyskilder til halvleder inspektion af mindre og mindre strukturer. Jeg vil gerne slå et slag for hvor uvurderligt det er for dansk forskning og industri at have adgang til faciliteter og viden der hele tiden er absolut state-of-the-art inden for metrologi på verdensplan. Jeg forventer en fremtidig kraftigt forøget vekselvirkning med DFM og håber på at de bibeholder en state-of-the-art aktivitet inden for bla. udvikling af scatterometri måleudstyr til nanostrukturer.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:47

Kære Ole,

Tak for din pæne omtale af DFM’s faciliteter og kompetencer. Det er vores intention at fortsætte udviklingen af fiber-optiske gasceller med anvendelser inden for både optiske frekvensstandarder og nye typer UV lyskilder. Ulineær vekselvirkning mellem lys og en gasfyldte optisk fiber har et stort potentiale, bl.a. til at skifte det optiske spektrum fra det synlige område og ud i UV området. UV lyskilder efterspørges i stort omfang, bl.a. til karakterisering af nanostrukturer. Den korte idébeskrivelse levnede ikke megen plads til beskrivelse af DFM’s aktiviteter inden for skatterometri til karakterisering af nanostrukturer, men det er et område, hvor DFM har meget stærke kompetencer og som vil blive videreudviklet fremadrettet.

Venlig hilsen,
Jan

Jens Lyngsø (Senior Optical Engineer, NKT Photonics)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:59

Her hos NKT Photonics udvikler, producerer og sælger vi højteknologiske Lasere, lysledere og lyskilder. Vi har i mange år haft et nært samarbejde med DFM bl.a. i EU og ESA projekter, som har været med til at sikre udvikling af vores højt specialiserede lysledere. Det er en god nyhed for os at DFM vil udvide deres ydelser inde for fotonik og avancerede materialer. Videreudvikling af OPO baserede lyskilder er absolut interessant for os men også eksempelvis skatterometri af nano-strukturerede overflader - Kan denne metode bruges til at karakterisere silica overflader?

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:58

Kære Jens,

Tak for din kommentar. Den korte idébeskrivelse levnede ikke megen plads til vores indsats inden for skatterometri på nanostrukturer, men det er bestemt et område vi også fremadrettet vil udvikle. Vi vurderer, at skatterometri sagtens kan anvendes på silica overflader. Specielt kunne en af vores senest udviklede teknologier – imaging scatterometry – komme i spil her. Lad os mødes og snakke yderligere om jeres konkrete behov.

Venlig hilsen,
Jan

Mikkel Wilmann (Engineer, Biogen)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:14

Biogen er en af de tonenangivende Neuroscience aktører på verdensplan og benytter højteknologiske processer, hvor et de forslag DFM frembringer vil være med til at højne niveauet på vores metrologiske afdeling, især inde for partikeltælling hvor industrien længe har ønsket harmoniseret og entydige standarder, hvilket DFM har været med til at udarbejde og udvilke.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:05

Kære Mikkel,

Tak for din kommentar. Vi er glade for, at vores indsats inden for partikelmetrologi med hensyn til udvikling af kalibreringsfaciliteter samt bidrag til harmonisering og standardisering er med til at imødekomme industriens ønsker og behov. Vi forslår i den kommende periode at udvide indsatsen på partikelmetrologi fra et primært fokus på renrumsmiljø til også at inkludere indeklima og luftforurening mere generelt.

Venlig hilsen,
Jan

Harald Simonsen (Department Manager, Fiber Manufacturing, NKT Photonics A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:34

NKT Photonics udvikler og fremstiller avancerede lysledere, og har gennem mange år haft et tæt samarbejde med DFM omkring anvendelsen af disse. Det er afgørende for et sådant samarbejde at DFM kan deltage på det højeste metrologiske niveau. Vi ser derfor positivt på ethvert initiativ der kan støtte op omkring denne position.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:27

Kære Harald,

Tak for støtten til vores idébeskrivelse. Avancerede lysledere indgår i vores planlagte aktiviteter med anvendelser inden for bl.a. monitering af giftige og eksplosive gasser. Vi ser frem til at samarbejde med NKT Photonics om nogle af disse nye tiltag.

Venlig hilsen,
Jan

Finn Agerkvist (Lektor, Leder af Akustik Teknologi Faggruppe, Danmarks Tekniske Universitet)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:38

Udvikling af kalibreringsmetoder til også at omfatte infra og ultralyds området er særdeles relevant, da disse frekvensområder er spiller en større rolle nu og fremover. Som forskningsgruppe i akustik er vi stærk afhængige af at have adgang til kalibrerede transducere og støtter fuldt ud initiativet.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:23

Kære Finn,

Tak for din støtte til vores forslag om nye initiativer inden for vores grundlæggende metrologiforskning. En udvidelse af vores akustiske kalibreringsmetoder til høje frekvenser (ultralyd) og lave frekvenser (infralyd) indgår som konkrete aktiviteter i forslaget. Disse områder er specielt vigtige for korrekt kvantificering af akustisk støj. Vi ser frem til at kunne understøtte jeres akustikforskning ved at udbyde nøjagtige kalibreringer i et udvidet frekvensområde, ligesom vi naturligvis gerne indgår i nye forskningssamarbejder med jer.

Venlig hilsen,
Jan

Stephen Robinson (Principal Research Scientist, NPL)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:30

The scientific capabilities of DFM on the field Acoustic Metrology make DFM one of the potential contributors to Collaborative initiatives. Examples of this are the projects EARS, EARS II, and UNAC-LOW in which DFM has contributed in subjects ranging from calibration of acoustic devices, microphones and hydrophones in the Infrasound and Ultrasound regions, to the calibration of ear simulators and other audiological devices. Furthermore, it has been proposed lately, that research in the field of extremely low frequency sound is very relevant to applications that include climate change monitoring, and the surveillance of the treaty for banning nuclear weapons. DFM's contribution in this subject is welcome in the International collaboration.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:34

Dear Stephen,

Thanks a lot for you positive comment. As one of the smallest National Metrology Institutes (NMI), it is very important for DFM to establish collaboration with other NMIs, in particular the larger NMIs in Europe like NPL. It is nice to hear that you appreciate our competences and contributions in international projects. We are looking forward to future collaborations, in particular in the field of extremely low frequency sound, which as you explain has some quite significant applications.

Best regards,
Jan

Anne-Mette Wittekind (farmaceut, Rigshospitalet)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:07

Jeg har haft et godt samarbejde med DFM indenfor partikelovervågning af rene rum i flere år, og har set den høje ekspertise som DFM har opbygget på dette område. Partikelovervågning er i stigende omfang en parameter som anvendes ikke blot indenfor mit eget område, (aseptisk lægemiddelproduktion), men som også finder anvendelse indenfor eksempelvis målinger af indeklima, og i transportsektoren m.m.

Jeg opfatter DFM ,som en god sparingspartner og vigtig aktør på partikelområdet, fordi det er en uvildig instans, med en ekspertise som er videnskabelig funderet og jeg kan derfor kun bifalde at DFM udvider sit forskningsområde.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:43

Kære Anne-Mette,

Tak for din pæne kommentar omkring DFM’s aktiviteter inden for partikelmetrologi. Vi er glade for, at du støtter vores ideer om en videreudvikling af vores kompetencer og ydelser på partikelområdet fra de velkontrollerede forhold i renrumsmiljøer og til mere udfordrende miljøer som indeklima og transportsektorens luftforurening. Du bemærker, at DFM er en vigtig aktør grundet en videnskabeligt funderet ekspertise. Dette er en meget præcis beskrivelse af DFM’s grundlæggende DNA. Når vi udvikler nye metoder og ydelser sker det altid på baggrund af et solidt videnskabeligt arbejde, som typisk gennemgår en grundig peer review proces både via publikationer i internationale anerkendte tidsskrifter samt gennem internationale kalibreringssammenligninger på højeste nøjagtighedsniveau.

Venlig hilsen,
Jan

Christian Koch (Dr, PTB Braunschweig)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:55

DFM is an important partner within the acoustic metrology community in Europe. An excellent quality of microphon reciprocity calibration as the basic primary representation of acoustical units is the basis of various activities. DFM is partner in an ongoing EMPIR project which focuses on the development of novel ear simulators as well as many aspects of measurement and perception of infrasound and airborne ultrasound. In view of the many open questions and the still very limited knowledge in these fields future research activities are required. Various stakeholders define the impact of these work as for example clinics which benefit from better calibration of audiological devices which finaly results in better diagnosis, in particular for newborns and children. The extremely emotional public debate about wind parks and other sustainable energy procucing devices as well as ultrasound in the public shows how important new knowledge is which we still miss about the hearing at the borders of the hearing range. In the infrasound frequency range further need comes from the international network of infrasound sensors which lacks from serious calibration. It is used not only for the monitoring of the nuclear test ban treaty but also for improving experimental date for atmoshperic models to analyse, forcast and manage the climate change.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:18

Dear Christian,

Thanks a lot for your comment, which emphasizes some of the significant impact that will follow from further research in acoustics metrology, in particular at frequencies at the border or even outside the hearing range. The needs you discuss, e.g. measurement of noise from wind turbines, match well with the needs we see in Denmark. We look forward to collaborating with you in future projects.

Best regards,
Jan

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:10

DFM´s arbejde med partikeltælling på højt niveau er meget relevant, og jeg håber at udviklingsarbejdet fortsætter, Det lyder meget interessant at man vil arbejde på at nedbringe antallet af fejlregistrerede 0,5 µm partikler. 0,5 µm partikler er en vigtig parameter i monitorering af rene rum i den farmaceutiske industri.
DFM har jo også været med ved revision af ISO 21501-4, Kalibrering af partikeltællere, det er vigtigt at deltage i dette arbejde.
Det er godt at få præciseret og fastsat standarter for måling af nanopartikler f.eks fra udstødnings gasser.
ERFA grupper/ følgegrupper og møder om partikeltælling kunne også være et indsatsområde.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:26

Kære Hans Peter,

Tak fordi du understreger betydningen af vores arbejde inden for partikelmetrologi. Dit forslag om etablering af en ERFA-/følgegruppe vil vi tage til os og inkludere som en del af aktivitetsplanen. Heri vil vi adressere partikelmetrologi i flere forskellige miljøer, inklusiv renrumsproduktion, indeklima og bymiljø.

Venlig hilsen,
Jan

Peter Folmer Nielsen (CTO & Co-Founder, Capres A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:42

CAPRES udvikler og sælger mikro- og nanoskala multipin prober og udstyr til brug ved direkte elektriske målinger på ultratynde film og lagdelte strukturer. CAPRES' udstyr og probeteknologi anvendes af førende firmaer indenfor halvleder industrien world wide og disse firmaer anvender i stigende grad elektrisk ledende materialer og strukturer på nanometer og subnanometer skala.
CAPRES støtter varmt at DFM skal udvikle metoder til at kvalificere overfladers elektriske egenskaber på nanoskala og vi ser frem til samarbejde omkring dette arbejde og udnyttelse af opnåede resultater.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:33

Kære Peter,

Tak for din støtte til vores idébeskrivelse. I den korte idébeskrivelse har vi alene nævnt solcelleteknologi, fotokatalytisk aktivitet samt kvantificering af korrosion i forbindelse med udmåling af overfladers elektriske egenskaber på nanoskala.
Jeres multipin prober til elektriske målinger på utratynde film har naturligvis også relevans for vores planlagte aktiviteter, og dette anvendelsesområde inkluderes selvfølgelig i den fulde resultatkontraktansøgning.
Lad os mødes til en mere konkret snak om jeres metrologiske ønsker og behov og se på potentielle samarbejdsflader.

Venlig hilsen,
Jan

René Wilche (Development Manager, Exova Metech A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:36

Hos Exova Metech oplever vi en løbende udvikling inden for kalibrering, dvs. nyt og bedre udstyr fra kunder, men også nye områder. Der opstår derfor hele tiden nye behov for nye ydelser fra de danske NMI’ere, så en fortsat udvikling af metrologikompetencer og –ydelser er vigtig for at vi fortsat kan opfylde danske virksomheders kalibreringsbehov.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:26

Kære René

Tak for din kommentar, som understreger, at det ikke er tilstrækkeligt for de akkrediterede kalibreringslaboratorier at DFM blot vedligeholder eksisterende ydelser på højeste nøjagtighedsniveau. Der er et markant behov for fortsat at udføre forskning med henblik på at udvikle nye kalibreringsydelser på højeste niveau for at sikre sporbarhed og imødekomme virksomhedernes kalibreringsbehov også på lavere nøjagtighedsniveauer. DFM ser frem til fortsat at imødekomme Exova Metech’s behov for sporbarhed på relevante metrologiområder.

Venlig hilsen,
Jan

Christian Bak (Seniorforsker, Leder af Poul la Cour Tunnelen, DTU Wind Energy)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 18:48

Vindmøller vokser til stadighed til større og større dimensioner og f.eks. kan vingerne blive op til 100m lange i dag. Den aerodynamiske ydeevne afhænger af vingernes form og overfladekvalitet og det viser sig, at den overflade-ruhed, der kommer fra f.eks. erosion degraderer energiproduktionen. F.eks. viser det sig, at for vindmøller med en rotordiameter på omkring 100m, resulterer pludselige forskelle i overfladen på mere end 0.1mm i en dårligere energiproduktion. Det betyder derfor, at der er stor interesse for at kende vingeoverfladernes beskaffenhed med ret god præcision – i meget høj grad i industrien, men også inden for forskningen, hvor det er vigtigt at kvantificere den aerodynamiske degradering som funktion af overflade-ruhed. Tab i energiproduktion på adskillige procent pga degraderede overflader på vindmøller er ikke urealistisk, og da vindmøller leverer over 40% af elektriciteten i Danmark har det stor værdi at undgå dette tab. Denne kvantificering er vanskelig, men DFM vil med sine metoder give mulighed for det.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:35

Kære Christian

Tak for din beskrivelse af en konkret metrologisk udfordring med stor samfundsmæssig betydning. Et af vores nye tiltag adresserer netop opmåling og form af store komponenter, hvilket jo oplagt omfatter vindmøllevinger. Vi har en forventning om, at man kan komme langt med teknikker inden for fotogrammetri, specielt da teknologien bag digitalkameraer udvikles hastigt og analyse af store datamængder (big data) bliver mere overkommelig. Herudover kan vores øvrige taktile og optiske målemetoder naturligvis også komme i spil ved måling af overfladeruhed på vindmøllevinger.

Venlig hilsen,
Jan

Kent Høier Nielsen (Principal Scientist, Coloplast)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:07

I Coloplast har vi et konstant behov for at udvikle og implementere målemetoder i vores udvikling. Her er behovet for metoder til analyse og karakterisering af biologiske væsker og materialer et område vi har et øget behov for at fokusere på. Disse analyser er ofte arbejdskrævende og kræver flere forskellige analytiske værktøjer. vi ser områder som f.eks optisk spektrometri samt elektrokemisk impedans spektrometri som interessante teknikker til at opnå bedre, hurtigere og mere bredspektrede metoder til karakterisering af biologiske væsker samt karakterisering af bakteriel tilstedværelse og sammensætning i biologiske systemer. derfor støtter vi fuldt ud aktiviteter indenfor disse områder.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:47

Kære Kent

Tak for din beskrivelse af nogle af jeres konkrete måletekniske udfordringer. DFM har en stor interesse i en øget metrologiindsats inden for det biologiske område. Nøjagtige målinger på biologiske systemer er en stor udfordring, som skal adresseres for at imødekomme behov inden for biotech branchen. DFM’s teknikker inden for optisk spektroskopi og elektrokemisk impedansspektroskopi har primært været anvendt til gasanalyse og til bestemmelse af elektrolystisk ledningsevne i referencevand. Det vil dog være yderst interessant at se på anvendelsen af disse metoder til karakterisering af jeres biologiske væsker. Lad os mødes og tage en snak om mulighederne.

Venlig hilsen,
Jan

Yacine SID AHMED
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:13

DFM’s potential to make progress in Research and Development in the field of Metrology can be a great benefit for existing applications, or applications to come.
Progress in calibration methods, especially in the field of acoustic in the low frequencies that are not yet covered by the metrology community would open new possibilities for civil and scientific applications. As the CTBTO (www.ctbto.org) such a progress would extend the possibility to calibrate the infrasound sensors deployed in the International Monitoring System.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:09

Dear Yacine,

Thanks a lot for your comment. The CTBTO (preparatory commission for the comprehensive nuclear-test-ban treaty organization) does some very important work and your need for high quality infrasound measurements appears obvious. We expect that DFM’s planned effort in infrasound can help the international acoustics metrology community to focus more on this subject. We need international collaboration on this subject in order to ensure credibility of measurement results. We expect that we will soon be able to supply infrasound calibrations with the quality that you need.

Best regards,
Jan

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:46

DTU Fotonik har igennem mange år, haft et umådelig godt samarbejde med DFM om udvikling af f.eks. nye lyskilder og målemetoder. Det meget høje faglige niveau på DFM har været med til at udfordre vores forskere og gøre vores forskning endnu bedre. DFM's kontakt til virksomheder og deres udfordringer giver os mulighed for at etablere forskningsprojekter, med særligt fokus på konkrete problemstillinger - ofte i tæt samarbejde med DFM. Det er derfor af stor betydning på for universiteter og for virksomheder, at DFM fortsætter sine metrologiske forsknings og udviklingsaktiviteter.

Lars-Ulrik Aaen Andersen, Institutdirektør, DTU Fotonik

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:17

Kære Lars-Ulrik,

Tak for din kommentar omkring samarbejdet mellem DTU Fotonik og DFM. Samarbejdet er også værdsat fra DFM’s side, og vores forskellige tilgange til problemstillingerne har ofte givet meget tilfredsstillende resultater i samarbejde med danske virksomheder. Vi er enige i, at samarbejdet mellem universitet, virksomhed og DFM sædvanligvis er af stor værdi for alle parter. Vi ser frem til at DFM’s optiske metrologikompetencer også fremadrettet kan bidrage positivt i fælles forskningsprojekter i samarbejde med danske virksomheder.

Venlig hilsen,
Jan

Evert Håkansson (Metrology and Calibration Specialist, Gambro Lundia AB (part of Baxter International Inc))
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:35

Together with absolute temperature, pressure and fluid flow, electrolytic conductivity is one of the most important quantities in dialysis. The calibration methods developed by DFM over the last 20 years have resulted in a number of unique CMC's related to that quantity. Continuous access to the calibration services offered by DFM are essential to companies and clinics offering dialysis treatments to patients worldwide.
The cooperation between DFM (as an NMI representing the highest level in the traceability chain for conductivity) and Gambro Lundia AB (part of Baxter International Inc) not only strongly contributes to the quality insurance of dialysis treatments for millions of patients all over the world, but also facilitates the development of new products and calibration methods related to dialysis.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:14

Dear Evert,

Thank you very much for your comment to our research proposal. We appreciate your excellent explanation of the impact of DFM’s activities within electrolytic conductivity. The overall impact of DFM’s activities and services is not always obvious, but in this case we clearly see that our research and services in electrolytic conductivity is not only good for the business of our customers, but in a broader perspective it improves the health of millions of people. In our new research proposal, we plan to develop our certified reference materials (CRMs) to even lower levels of conductivity. This will improve the uncertainty on calibration of sensors for electrolytic conductivity, which will eventually improve dialysis treatments. We assume these activities will also benefit Gambro Lundia AB.

Best regards,
Jan

James Harte (Director, Interacoustics Research Unit, Interacoustics A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:18

DFM's work and collaboration with other European metrology institutes on new age appropriate ear simulators is extrmely important to the hearing healthcare industry. At present, standards for calibrating stimuli for hearing diagnostic investigation are all based on a single adult-like ear simulator or a 2cc coupler. The variation in stimulation levels in current clinical practice in infants can be very large. Developing and refining a new generation of ear simulators has the potential for helping us to improve the clinical tools available for diagnostic audiology. I really hope to see this work and the work on improved methods for calibrating acoutic in-ear probes continued at DFM, as it helps to support the strong hearing healthcare industry we have in DK.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:30

Dear James,

Thank you very much for your support to our new research proposal. It is always appreciated when Danish industry so clearly asks for continued research in specific fields of metrology. It is our intention to continue our research in acoustics in support for the hearing healthcare industry. Research in new ear simulators and new methods for diagnostics are already include the short description of the proposal. We will discuss further details with potential end users in order to ensure that we obtain maximum impact from our research initiatives.

Best regards,
Jan

Alejandra Sanchez (Postdoctoral fellow, DTU)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:48

Molecular spectroscopy is an important tool for identifying the chemical composition of complex materials. DFM proposes to expand their competences within molecular spectroscopy. This is very relevant for our activities, where we use THz and infrared spectroscopy to analyze molecular interactions in order to understand biological systems. We feel that it is very important that DFM ensures correct measurements though services such as calibrations.

Jan Hald (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:53

Dear Alejandra,

Thank you very much for your comment. We share a common interest in molecular spectroscopy, and it is DFM’s intention to develop this field even further in order to detect new types of molecules with increasing sensitivity and accuracy. We are already doing infrared spectroscopy on gas samples, and we are considering implementing THz techniques. We have an interest in doing more work on biological samples, so this is another area of potential collaboration. Let us meet and discuss possibilities for joint projects.

Best regards,
Jan