Metrologisk Forskning og Udvikling

Senest opdateret d. 13/1-2021
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan C. Petersen
Seniorforsker

Indsatsområdet understøtter danske virksomheders og det offentliges nuværende og fremtidige behov for avancerede metrologiydelser med fokus på grøn omstilling, sundhed og avanceret produktion. Ydelserne udmøntes i akkrediterede kalibreringer, nye målemetoder, metrologisk rådgivning og kurser.

Indsatsområdets formål er at dække samfundets vigtigste behov for nye avancerede måletekniske ydelser. Indsatsområdet understøtter de nationale strategiske fokusområder for grøn omstilling, sundhed og avanceret produktion ved at tilvejebringe nye målemetoder og forbedre eksisterende metoder, således at virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for nøjagtige standardiserede sporbare målinger sikres.

Forsknings- og udviklingsindsatsen vil medvirke til, at danske virksomheder udvikler nye grønne løsninger til både det nationale og det internationale marked, samt understøtte en effektivisering af virksomhedernes ressourceforbrug. Indsatsen vil bidrage til dokumentation af en mere bæredygtig og klima- og miljøvenlig udvikling i samfundet, således at danske reduktionsmål for udledning af drivhusgasser nås. Aktiviteten støtter kvantificering, lokalisering og reducering af gasudslip samt udvikling af sensorer til klimaovervågning.

Metrologi inden for life science, som især henvender sig til lægemiddel-, biotek- og medico-virksomheder, vil understøtte udviklingen af kvantitative diagnosticeringsmetoder, metoder til hurtig identifikation af bakterier og vira, og specifikation af tabletters homogenitet og overfladestruktur.
Nye måletekniske ydelser til avanceret produktion medvirker til, at virksomhederne kan opretholde og udbygge deres konkurrencedygtighed. Ydelserne vil i væsentlig omfang gøre brug af digitalisering i form af automatiserede eller semiautomatiserede metoder.

Budget:
2021: 7.300.000 kr.
2022: 7.300.000 kr.
2023: 7.300.000 kr.
2024: 7.300.000 kr.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Metrologisk FoU - Sundhed

Aktiviteten adresserer kompetencer med henblik på at afhjælpe metrologiske udfordringer inden for imaging, kvantitativ diagnostik, udviklingsprocesser for lægemidler og sundhedsbeskyttelse.

Under temaerne Sundhed og medicoteknologi
DFM
Aktiv

Metrologisk FoU - Grøn omstilling

Den grønne omstilling skaber behov for nye måletekniske ydelser bl.a. når klima- og miljøparametre skal sammenholdes med tærskelværdier i regulativer og til udvikling og implementering af nye bæredygtige energi- og ressourcesystemer.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
DFM
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.