Metrologisk FoU - Grøn omstilling

Senest opdateret d. 1/12-2021
Aktiv
DFM
Indsatsområdet Metrologisk Forskning og Udvikling under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Jan C. Petersen
Seniorforsker

Den grønne omstilling skaber behov for nye måletekniske ydelser bl.a. når klima- og miljøparametre skal sammenholdes med tærskelværdier i regulativer og til udvikling og implementering af nye bæredygtige energi- og ressourcesystemer.

Det overordnede mål for aktiviteten er at dække samfundets vigtigste behov for nye avancerede måletekniske ydelser, der understøtter det nationale strategiske fokusområde for grøn omstilling ved at tilvejebringe nye målemetoder og forbedre eksisterende metoder, således at virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for nøjagtige standardiserede sporbare målinger sikres.

Aktiviteten adresserer metrologi til følge områderne

  1. miljøforurening
  2. klimamonitering
  3. børedygtige ressourcer
  4. energiproduktion og konvertering fx ifm. PEM brændselsceller og elektrolysøer
  5. Energitransport og opbevaring fx katalyseteknologier ifm. Power2X
  6. Energiforbrug

For grøn omstilling skal nye måletekniske ydelser blandt andet anvendes når klima- og miljøparametre skal sammenholdes med tærskelværdier i regulativer. I forbindelse med Power2X skal der udvikles målemetoder til energikonvertering og energiopbevaring som bidrager til effektivisering inden for vedvarende energi. Som eksempler kan nævnes udvikling af effektive katalyseteknologier og monitering af CO2 i forbindelse med CCS (Carbon Capture and Storage). I forbindelse med bæredygtige ressourcer er der behov for måling af renhed af biogas, og kvantificering af strukturen på vindmøllevingers overflade for at optimere driften over møllens levetid.