Metrologisk FoU - Sundhed

Senest opdateret d. 1/12-2021
Aktiv
DFM
Indsatsområdet Metrologisk Forskning og Udvikling under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Jan C. Petersen
Seniorforsker

Aktiviteten adresserer kompetencer med henblik på at afhjælpe metrologiske udfordringer inden for imaging, kvantitativ diagnostik, udviklingsprocesser for lægemidler og sundhedsbeskyttelse.

Det overordnede mål for aktiviteten er at dække samfundets vigtigste behov for nye avancerede måletekniske ydelser der understøtter det nationale strategiske fokusområde for sundhed ved at tilvejebringe nye målemetoder og forbedre eksisterende metoder, således at virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for nøjagtige standardiserede sporbare målinger sikres. Der udvikles primært kompetencer med henblik på at afhjælpe metrologiske udfordringer inden for imaging, kvantitativ diagnostik, udviklingsprocesser for lægemidler og sundhedsbeskyttelse.

Der fokuseres bl.a. på målinger og ”imaging” på molekylær- og celleniveau herunder fluorescens spektroskopi og monitering af bakterievækst, kvantitativ diagnostik herunder ultrafølsom hyperspektral imaging og raman mikroskopi samt lægemidler og sundhedsbekyttelse herunder nye ledningsevne baserede målinger, kalibrering af miljøpartikeltæller og gassensorer til flygtige kemiske forbindelser (VOC'er).