Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 23/4-2018
DFM
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Hans D. Jensen
Teamleder

Aktiviteten vil opretholde et nationalt metrologiinstitut. Metrologi er videnskaben om målinger og er centralt for en videnbaseret økonomi. Nationale metrologinstitutter har ansvaret for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur som sikrer samfundet tilgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger. Pålidelige målinger muliggør bedre videnskab, fremstillingsteknologier og måleinstrumenter, og giver industrien værktøjer til at udvikle og producere innovative produkter.

Pålidelige målinger muliggør bedre videnskab, fremstillingsteknologier og måleinstrumenter, og giver industrien værktøjer til at udvikle og producere innovative produkter. Nationale metrologinstitutter har ansvaret for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur som sikrer samfundet tilgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger. Der er tale om en basal og kritisk infrastruktur, som er en grundlæggende forudsætning for et industrielt vidensamfund, som ønsker adgang til det globale marked, effektiv produktion og optimal videnudveksling.

Aktiviteten vil opretholde Danmarks nationale metrologiinstitut med de aktiviteter og kompetencer som udlandet forventer af et sådant. DFM etablerer og opretholder en række nationale målenormaler indenfor områderne masse, længde, elektricitet, elektrokemi, akustik, radiometri, nanogeometri og partikler. Via disse leveres sporbarhed på en række grundlæggende målestørrelser direkte til danske virksomheder og til kalibreringsvirksomheder, som igen videregiver sporbarhed til deres kunder, hvorfra de anvendes i hele samfundet (multiplikatoreffekten). Der søges etableret 6 nye ydelser og 4 udvidelser af eksisterende ydelser.

DFM deltager i de internationale metrologiorganisationer, både i de organisatoriske organer og inden for DFM’s faglige felter, hvorfra viden hjemtages, og varetager Danmarks internationale forpligtelser på det metrologiske område som medlem af Meterkonventionen.

DFM gennemfører en række aktiviteter for at inddrage danske virksomheder og sprede viden til disse om metrologi på højeste niveau. Planen har til formål at forankre forskning- og udviklingsresultater fra såvel RK-aktiviteter som projektaktiviteter i form at måletekniske ydelser, kompetencer og videnformidling til danske virksomheder, på et højt teknisk videnskabeligt niveau

Budget:
2016: 7.520.000 kr.
2017: 7.520.000 kr.
2018: 7.520.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk infrastruktur

Nøgleord