Metrologisk Infrastruktur

Senest opdateret d. 13/1-2021
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Indsatsområdet vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger, som kræves for at kunne afsætte produkter og ydelser på det globale marked.

Indsatsområdet opretholder og udvikler det Nationale Metrologi Institut (NMI) i Danmark med ansvar for at etablere og vedligeholde Danmarks basale og kritiske metrologiske infrastruktur, samt overholde forpligtelserne som deltager i ”Meterkonventionen”. Det overordnede mål er at sikre danske virksomheder adgang til sporbare og pålidelige målinger, som er en forudsætning for at de kan afsætte deres produkter på det globale marked. Dette omfatter etablering og vedligehold af danske primærnormaler, deltagelse i det globale metrologinetværk, videnhjemtagning fra andre NMI’er, udvikling af nye ydelser og videnspredning. Aktiviteterne er centrale for international anerkendelse af Danmarks måletekniske kompetencer og bidrager til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydelser.

Indsatsens aktiviteter rummer opretholdelse og etablering af nye nationale normaler for at sikre viderebringelse af sporbarhed inden for områderne masse, elektricitet, længde, optisk radiometri, kolorimetri, elektrokemi, akustik, nanopartikler, mikro og nanogeometri samt berøringsfri termometri.

Sikrer videnhjemtagning og nationale interesser via samarbejder i de internationale metrologiorganisationer: Meterkonventionen, CIPM, EURAMET og undergrupper heraf, samt de Europæiske Metrologi Netværk (EMN) `Clean Energi´ og `Climate and Ocean Observation´ som relaterer sig til grøn omstilling.

Der videnspredes nationalt gennem: Klynger, faglige netværk, møder i målgruppen (herunder akkrediterede laboratorier, danske produktionsvirksomheder), myndigheder, råd og udvalg (se pkt. 4). Der er planlagt standardiseringsarbejde inden for områderne: Geometriske Produkt Specifikationer (GPS), partikelmålinger og akustiske målinger.

Indsatsområdet viderefører metrologi.dk til opbygning af metrologikompetence hos underviserne på de danske uddannelsesinstitutioner især erhvervsakademier og maskinmesterskoler.

Budget:
2021: 9 300.000 kr.
2022: 9.300.000 kr.
2023: 9.300.000 kr.
2024: 9.300.000 kr.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Metrologisamarbejde og opretholdelse af nationale normaler

Aktiviteten vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
DFM
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.