Metrologisk Infrastruktur - legal metrologi

Senest opdateret d. 18/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Produktionsteknologi og Transport
Mogens Simonsen
Teknisk Chef

Korrekte målinger i industri og samfund bygger på en velfungerende metrologisk infrastruktur. Som udpeget institut sikrer FORCE Technology, at dansk industri har adgang til måletekniske ydelser på det højeste nationale niveau i sporbarhedskæden.

FORCE er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til nationalt referencelaboratorium (DI) på felterne: kraft, tryk, volumen, densitet, gasflow, luftfugtighed og flow i andre væsker end vand. Med udpegningen følger en række krav til måleteknisk kapabilitet, ajourføring af viden og deltagelse i internationalt arbejde - alt sammen for at sikre en høj metrologisk standard. Aktiviteten skal bidrage til at sikre udvikling af de metrologiske services ift. nuværende og kommende behov i industri og samfund.

 

Referencer: 
  • Et Designated Institute (DI) er udpeget til at opretholde det højeste metrologiske niveau i landet ift. sporbarhed til SI enheden. DI’er arbejder på samme niveau som NMI’en (Nationale Metrologi Institut) men inden for de områder, der ikke er dækket af NMI’en. DI’ernes rolle og opgaver i den internationale metrologiske infrastruktur er bl.a. beskrevet i EURAMET Guide no. 2
  • WELMEC WG11 – Utility Meters udarbejder standarder til at fortolke EU’s regler for forbrugsmålere.
  • OIML (The International Organization of Legal Metrology). Globale godkendelser for danske vandmålerfabrikanter.

 

Nøgleord

53 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Evan Stokkebæk (Ingeniør, DIN Forsyning)
Fredag d. 20/4-18 kl. 08:55

DIN Forsyning A/S er et forsyningsselskab med både fjernvarme og vandforsyning.
DIN Forsyning har eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
DIN Forsyning anvender fjernaflæste målere på både vand og energi.
DIN Forsyning har derfor stort behov for hele tiden at have "fingeren på pulsen" på de nye tiltag der er indenfor udvikling af nye målertyper, udvikling af systemer til fjernaflæsning af målere samt opdatering af viden omkring bekendtgørelser, vejledninger på hele målerområdet, således at personalet på vores målerlaboratorium altid er opdateret med den sidste nye viden.
Der er meget få steder, hvor vidensdeling kan foregå på et uformelt, men meget seriøs niveau. Vi har et stort behov for efteruddannelse, men har vanskelligheder ved at finde de rette kurser/forum for vidensdeling.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:34

Hej Evan Stokkebæk
Tak for din kommentar.
Vi håber at vi også i fremtiden kan hjælpe jer med efteruddannelse i CLM-regi.
Vi er nu oppe på 200 medlemmer i CLM, og der er mange som efterspørger mere efteruddannelse.
Vi har gennem de sidste år øget vores antal deltagere til vores temadage, og det viser også at der er stor efterspørglse på de aktiviteter som vi ønsker at fortsætte med.
Vi vedligeholder vores viden ved at være med i alle relevante standardiseringsorganer, og kan derfor altid give jer og SMVere information om de nyeste innovative muligheder.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:15

HOFOR er et forsyningsselskab med fjernvarme, fjernkøl, spildevand, bygas og vandforsyning.
HOFOR har eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.

Det er vigtigt for HORFOR, som landets største forsyningsvirksomhed, hele tiden at have følge med, så vi er informeret om nye tiltag, indenfor udvikling af nye målertyper, udvikling af systemer til fjernaflæsning af målere, samt opdatering af viden omkring bekendtgørelser og vejledninger på hele målerområdet, således at personalet på vores målerlaboratorium, fjernaflæsnings tekniker og målertekniker altid er opdateret med den sidste nye viden.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:38

Hej Flemming Jensen
Tak for din kommentar.
På flere områder deltager FORCE Technology aktivt på standardisering.
Inden for måleteknik/metrologi er det netop denne RK-aktivitet der gør, at vi kan hjælpe danske virksomheder med den seneste nye viden.

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 20/4-18 kl. 20:49

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte.
Vi har forpligtet os til at følge med teknologien, udviklingen, og hele tiden være opdateret på hvad der rør sig, og hvilke tendenser der viser sig. Ud over det, sætter vi vores forbrugere højt på listen, så de hele tiden får services på højeste niveau. Dette er denne del, en stor hjælp til at opretholde. Vi sætter stor pris på det arbejde der foregår her, og er glade for at være en del af den udvikling det giver

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:42

Hej Brian Truegaard
Tak for din kommentar.
Vi er glade for at vi kan hjælpe jer og andre SMVere med de sidste nye innovative muligheder.
Det er godt, at I er glade for at være med i dette forum, som vi også selv mener giver stor værdi for industrien i Danmark.

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:09

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.
Det er vigtigt for Dansk Standard at vores kunder altid kan være opdateret med ændringer i standarder, samt de har indflydelser på indholdet af relevante standarder og dermed bidrager til udvikling af den nyeste teknologi.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:44

Hej Henryk Stawicki
Tak for din kommentar.
Vi er glade for at gennem denne resultatkontrakt har været med til at lave store ændringer i standarderne, således at de danske virksomher kan få sat aftryk på reglerne til gavn for deres egen udvikling.

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:08

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Standardisering er meget vigtig for os, da standarder indenfor legal metrologi har stor indflydelse på vores laboratories aktiviteter. Via legal metrologi samarbejdet får vi løbende ajourført vores viden om standardisering. Vi har stort udbytte af at deltage aktivt i ERFA grupper i legal metrologi, og det fungerer i praksis som vores løbende efteruddannelse.
Som forsyningsselskab er vi afhængige af pålidelige målere, som sikrer korrekt forbrugsafregning. På samfundsplan bliver der afregnet store beløb, både til forsyningsvirksomheder og statskassen. Derfor er det af væsentlig betydning at legal metrologi kan bidrage til klare tekniske og lovgivningsmæssige rammer indenfor området.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:49

Hej Brian Ramsgaard

Tak for din kommentar.

Vi er glade for at kunne hjælpe jer og andre SMVere så I løbende får efteruddannnelse.
Denne aktivitet er efter vores mening en af de få steder der giver mulighed for dette.

Såfremt I har ønsker eller spørgsmål til aktiviteten så hører vi naturligvis gerne fra jer.

Helle Pernille Hansen (Fagleder - Måler, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 21:58

Aarhus Vands kerneforretning er at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Aarhus Vand har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. I forhold til at indhente ny viden og erfaringsudveksle om måleteknologi og lovgivning har vi over flere år draget stor nytte og udbytte af deltagelse i CLM Erfa-gruppe og temadag, hvor væsentlige punkter i nærværende aktivitetsforslag bl.a. videreformidles.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:18

Hej Helle Pernille Hansen
Vi sætter stor pris på jeres kommentar, og det er godt for at vide, at I indhenter ny viden til stor nytte for jer i CLM-regi.
Vi vil gerne fortsætte vores videreformidling til gavn for jer og SMVere i Danmark.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:21

Kamstrups forretning er primært baseret på udvikling, produktion, salg og service af legale måleinstrumenter til afregning. Det er derfor særdeles vigtigt for os at den legale infrastruktur i Danmark fungerer optimalt og at de typetests og certifikater der udstedes i Danmark accepteres af udenlandske myndigheder.
En forudsætning for et stærkt produktprogram er adgang til måletekniske ydelser på det højeste nationale niveau i sporbarhedskæden, hvilket igen er adgangsnøglen til eksportsalg.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:21

Hej Søren Lang
Tak for din kommentar.
Vi vil med denne aktivitet fortsætte vores aktive deltagelse i standardisering, hvor vi nu til gavn for danske virksomheder har topposter i både Europæisk CEN standardisering inden for fjernvarme, samt i organisationen WELMEC som fastsætter guidelines for EU direktiver.
Mvh Michael Møller Nielsen

Kenneth Petersen (Director R&D, Laboratory and Test, Danfoss)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:43

Dette er helt klart et område der har interesse for Danfoss.
Mvh. Kenneth

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:42

Hej Danfoss
Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:47

Det er vigtig for Bornhoms Energi og Forsyning at have adgang til en kompetent, nærværende og opdateret metrologisk service.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:37

Hej Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)

Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Anita Petersen (Teamkoordinator, Lolland Forsyning)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:31

Lolland Forsyning A/S støtter forslaget. Det er vigtigt for os at være opdateret med den sidste nye viden inden for området.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:49

Hej Anita
Tak for din kommentar.
Forsyningsselskaber udgør en betydelig interessentgruppe omkring brug af metrologisk infrastruktur, og det standardiseringsarbejde der er knyttet hertil, og din kommentar repræsenterer i virkeligheden en stor gruppe af selskaber.

Steffen Andersen (Kvalitetsansvarlig, SAXE Hansen AS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 08:51

SAXE Hansen A/S er et handelsfirma, som forhandler alt til plastindustrien. Nogle af vores kunder er global players, som forventer ensartede produkter uanset, hvor i verdenen deres produkter produceres.
SAXE Hansen A/S har i år opnået akkreditering i seks discipliner.
SAXE Hansens kunder må siges, at være særdeles innovative, derfor må vi også være det.
Vi har i mange år kalibreret kundernes udstyr efter iso 17025. I den forbindelse har FORCE været en stor samarbejdspartner især indenfor kraftområdet. I forbindelse med vores akkrediteringsforløb, har vi haft et fantastisk samarbejde med FORCE, hvor vi har mødt stor forståelse, og modtaget uvurderlig hjælp.
Det er min opfattelse, at de fremtidige aktiviteter FORCE fremlægger i dag er en sund kombination, af fastholdelse af kerneområder, samt nytænkning og innovation. Jeg glæder mig personligt til, at lære mere om dynamisk kraftkalibrering.
Det betyder meget for os, at FORCE er en stærk international samarbejdspartner. Jeres mange internationale aktiviteter har stor betydning.
Venligst
www.saxe-group.com

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:38

Hej Steffen
Det er helt naturligt for os, at vores metrologiske services løbende skal udvikles i takt med de behov vi ser i markedet.
Dansk industris afhængighed af internationale standarder og krav bliver stadig større, og det er vigtigt, at nogen varetager industriens interesser i det internationale arbejde. Som en uafhængig virksomhed ser vi FORCE som en naturlig part, der kan varetage brede interesser indenfor industrien, og vi vil gerne fortsat have mulighed for at stå som en stærk international samarbejdspartner.

Keld Lamberth (CEO, H F Jensen A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:06

Som dansk udvikler og producent af sensorudstyr, er det vigtigt for os at have et nært samarbejde med det nationale referencelaboratorium. Vi forudser at vi fremover får behov for support i forbindelse med udvikling og kalibrering af sensorer der understøtter IoT.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:15

Hej Keld
Tak for din kommentar.
IoT er jo et godt eksempel på, at også de metrologiske services skal udvikles og tilpasses nutidens standarder, og udnytte de muligheder som det giver. Det er super vigtigt, at vores aktiviteter tager udgangspunkt i faktiske behov, og at vores metrologiske services og viden udnyttes bredt fx i forbindelse med udvikling af nye målere/sensorer.

Frederik Eilersen (General Manager, Eilersen Electric A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:54

Siden grundlæggelsen i 1969 har Eilersen (www.eilersen.com) været dedikeret til udvikling, produktion, salg og service af robuste industrielle sensorer i høj kvalitet baseret på kapacitiv teknologi til måling af kraft og vægt. Vores kunder inkluderer førende industrivirksomheder i mere end 85 lande verden over, og det er derfor særdeles vigtigt for os at den legale infrastruktur i Danmark fungerer optimalt og at de typetests og certifikater der udstedes i Danmark accepteres af udenlandske myndigheder.
En forudsætning for fleksibilitet og vækst i eksporten er adgang til måletekniske ydelser på det højeste nationale niveau i Danmark, så vi ikke skal være afhængige af udenlandske kompetencer på området. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med FORCE og ser potentiale for et endnu bredere samarbejde i fremtiden.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:25

Hej Frederik
Tak for din kommentar som i øvrigt er helt i tråd med flere andre kommentarer til projektet, hvor der netop lægges vægt på ønske om let adgang til danske metrologiske services på højt niveau. Hos FORCE er vi meget bevidste om, at en konkurrenceparameter for dansk industri på det globale marked er fleksibilitet og agilitet, og at dette også forpligtiger FORCE’s performance, samtidig med at vi skal levere på et højt niveau, således at vores ydelser anerkendes udenfor landets grænser.

Jesper Høy (Adm. direktør, DANAK)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:12

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og en velfungerende metrologisk infrastruktur udgør "det andet ben" i den nationale kvalitetsinfrastruktur. FORCEs bidrag til at vedligeholde og udbygge den metrologisk infrastruktur er væsentlig for danske laboratories anerkendelse i udlandet, idet laboratoriernes adgangen til sporbar kalibrering er et krav ved akkreditering. Det er vores erfaring at det er vigtigt at denne sporbarhed, og mere væsentligt viden herom, findes nationalt.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:46

Hej Jesper
Tak for din kommentar.
Det er også vores klare opfattelse gennem mange års virke på området, at det er vigtigt for brugerne, at der er let adgang til en nationalt forankret metrologisk infrastruktur på et højt og internationalt anerkendt niveau. Danske virksomheders produkter og serviceydelser må ikke lide under utilstrækkelige eller utilgængelige metrologiske kompetencer, og FORCE medvirker gerne til en behovsdrevet udvikling, således at metrologi heller ikke i fremtiden bliver en barriere.

Michael Larsen (Projektleder, Dansk Gasteknisk Center A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:51

Som rådgiver for gasselskaberne har DGC i den grad behov for at der er måletekniske ydelser på aller højeste niveau i sporbarhedskæden. DGC yder service at relvante kontrolsystemer for fiskal måling og gasselskaberne har til stadighed behov for at der er et dansk selskab kan opretholde en nationale meterologisk infrastruktur til deres 400.000 gasmålere. Revision af bekendtgørelsen for bla. gasmåling åbner op for at disse ydelser kan udføres uden for nationale rammer. Gasselskaberne vurdere at en sådan udflytning af serviceydelser kan lamme den nationale infrastruktur og forringe den organisation og måleteknisk viden der er opbygget i DK.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:56

Hej Michael
Det er også vores klare opfattelse, at vores kunder lægger vægt på, at der er adgang til en national metrologisk infrastruktur, med den viden og erfaring der er opbygget her gennem mange års virke. Hos FORCE lægger vi vægt på at være agile og opdaterede på viden, således at vi kan medvirke til et stadig velfungerende gassystem i Danmark. Der vil også i fremtiden komme nye måletekniske udfordringer fx med iblanding bionaturgas, brint, kunstig naturgas etc., og dermed et behov for løbende tilpasning af måletekniske services.

Klavs Larsen (Sales & Business Development Manager, VACPRO Aps.)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:44

VACPRO (Vacuum Process Solutions) har vores kernekompetence indenfor rådgivning, salg og distribution af vacuum pumper, måleinstrumenter, vacuum kamre og diverse laboratorieudstyr der skal til for at opbygge et topprofessionelt laboratorie. Og det er præcist i denne forbindelse at FORCE & VACPRO fra starten af projektet har haft et rigtigt godt samarbejde med de dygtige og professionelle FORCE medarbejdere, som havde ansvaret for dette. Vi glæder os til et godt og udbytterigt samarbejde i fremtiden.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:54

Hej Klavs
Tak for din kommentar.
Udvidelsen af vores måleområde og -evne ved lave tryk er et godt eksempel på udvikling drevet af kunders behov, og i den situation er det rigtig godt, at der også findes et ”lokalt” fagligt miljø på området. Metrologi handler jo ikke kun om at kunne måle ”korrekt”, men også at kunne understøtte innovation og udvikling i industrien, hvor de forskellige måleteknikker anvendes.

Per Danielsen (Direktør, PD-AUTOMATION ApS)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:22

PD-AUTOMATION støtter helt klart op om projektet og håber i den grad at det bliver gennemført, da vi som en mindre SMW virksomhed generelt har haft stor glæde af samarbejdet med FORCE.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:36

Hej Per
Tak for din kommentar.
Vores målgruppe er i høj grad SMV-virksomheder, der jo i sagens natur kan have vanskeligt ved at tilvejebringe fornødne kompetencer og ressourcer til selv at løfte de metrologiske opgaver. Det betyder meget for os, at du nævner, at I som SMV-virksomhed har haft glæde af samarbejdet, og vi vil også i fremtiden lægge vægt på, at vores services bliver forståelige og tilgængelige for alle.

Per Ellemose Andersen (Chief Engineer, Grundfos)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:47

På GRUNDFOS består mere end 80% af vore solgte målere i vand af enten temperatur, tryk eller flow sensorer – kombinationer heraf eller som parametre til avancerede beregninger/styringer. Dertil kommer en række sensorer direkte integreret ind i vores produktionsapparat til sikring af, at solgte sensorer eller systemer med integrerede sensorer, som forlader produktionen er blevet kalibreret behørigt og med sikret sporbarhed.
Vi har selvfølgelig selv en række målelaboratorier og dertil hørende referencemålere. Men selv referencemålere skal sendes til opmåling. Dertil kommer at nogle gange skal standarder tilpasses den virkelighed, som opstår som vi opfinder nye produkter som ex. ikke er dækket af bestående standarder.
Værdien af at have en akkrediteret arbejds- og samtalepartner er m.a.o. uundværlig for GRUNDFOS.
Som vi bevæger os længere ind i en digitaliseret tidsalder skal pumper, sensorer, vandsystemer m.m. være forbundne. Forbundne kar kræver standarder…

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:53

Hej Per
Tak for en interessant kommentar. Innovation af produkter handler ikke kun om at få gode ideer, men også at være opdateret på trends og udviklinger indenfor relevante standarder – ikke kun det der er vedtaget, men i lige så høj grad det der er på vej! For FORCE er deltagelse i standardiseringsarbejdet, og de internationale netværk der typiske knytter sig til dette arbejde, en naturlig ting, fordi vi som uvildig 3. part tror vi kan nå længere og bredere end en repræsentant fra en specifik virksomhed.

Birgitte Herskind (Afdelingsleder, HMN Gasnet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:32

HMN Gasnet har et stort behov for at Danmark har et akkrediteret kalibreringslaboratorie samt en yderst kompetent samarbejdspartner både i forbindelse med kalibreringsarbejdet men også arbejdet omkring standarder.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:12

Hej Birgitte
Tak for din kommentar.
Vi har en forventning om, at gassystemet også kommer til at spille en rolle i fremtidens energisystem, og at der vil opstå behov for såvel opdatering af kalibreringsfaciliteter som deltagelse i standardiseringsarbejdet bl.a. som følge af varierende gaskvaliteter, iblanding af brint, bionaturgas, kunstig naturgas mm. Naturgassystemet har en særlig interessant egenskab i kraft af evnen til at akkumulere gas i betydelige mængder, hvorfor en mere dynamisk afregning af gassen kan blive en mulighed. Dette vil i givet fald stille krav til udvikling af den metrologiske infrastruktur.

Lars Salling Pedersen (Specialtekniker, Novo Nordisk A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:07

For sporbarhed har Novo Nordisk A/S behov for stabile metrologiske services som er tilpasset nutidens standarder og nye teknologier.
Godt eksempel den nye akkreditering på vacuum.
Andet behov er lavtryk for sporbarhed til renrum og kalibrering af referencer til renrum. Vigtigt med udgangspunkt I faktiske behov.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:22

Hej Lars
Tak for din kommentar.
Vi er meget enige i, at vores ydelser skal tilpasses behov i industri og samfundet i øvrigt. Vi har noteret os, at der være behov for udvikling af services til kalibrering af referencer til renrum; et behov som må antages også at være aktuelt på andre medicinalvirksomheder.

Per Ipsen (maintenance manager, Hollister/Dansac)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 07:43

For sporbarhed har Dansac A/S behov for stabile metrologiske services som er tilpasset nutidens standarder og nye teknologier.
kalibrering af Flow og tryk er vigtigt for Dansac/Hollister medical device production.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:27

Hej Per
Tak for din kommentar.
Kalibrering af udstyr til vigtige procesparametre er afgørende vigtig for medical device virksomheder, og da vi heldigvis har en del af disse i Danmark, tror vi på, at det er vigtig med nem tilgang til stabile og opdaterede nationale metrologiske services.

Claus Hoffmann (Sales Manager/ CEO, TLS Danmark Aps.)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:40

I en tid hvor udviklingen går imod at der bliver færre og færre akkrediterede laboratorier, synes vi at det er vigtigt, man sikrer at man fortsat har den højeste kvalitet af måling gennem udpegelsen af et nationalt referencelaboratorium.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:36

Hej Claus
Tak for din kommentar.
God tilgængelighed til metrologiske services vurderes vigtig. Der er tanker i gang i Europa omkring samling af referencelaboratorier på færre og større enheder, og en udvikling i den retning vil måske gå ud over tilgængeligheden. I en sådan proces vil det være vigtigt, at identificere hvilke services der er særlig vigtige for dansk industri – således at vi kan arbejde hen i mod at sikre bevarelse af nationale metrologiske service i det mindste på disse områder.

Peter Nørgaard (Technical procurement Manager, Fanø Kran service A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:48

Fanø Kran-Service servicerer og vedligeholder teknisk udstyr ombord på forskellige typer af offshore anlæg og skibe. Vi udfører servicearbejde på alle typer af fartøjer, platforme og installationer inden for olie-, gas-og vindmølleindustrien og servicerer installationer ombord på skibe over hele verden.
I den forbindelse er det af største betydning med kalibreringer / dokumentation og sporbarhed af høj kvalitet på diverse udstyr.
Vi støtter op om forslaget.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:42

Hej Peter
Tak for din kommentar.
Godt eksempel på en SMV-virksomhed der opererer globalt, hvor nem tilgang til relevante metrologiske services gør en forskel.

Thue Lindballe (Laboratory Manager, Apator Miitors ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:00

Apator Miitors ApS develops state of the art water and heat consumption meters. We strongly support the ongoing work of maintaining a high quality of the metrological infrastructure in Denmark. The importance of a strong Danish mark on the international standardization work should not be underestimated. Furthermore, our business relies on access to knowledge about standards and even more so on access to facilities of high metrological quality.
In our accredited laboratory we also benefit from the possibility to share experiences with the community existing around CLM.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:49

Thanks for Your comment.
As You state: The importance of a strong Danish mark on the international standardization work should not be underestimated. We can not disagree on that; actually we have heart that comment often, and our engagement in WG’s has often contributed to advancement to our clients.
I am especially pleased to hear, that You benefits from participation in the CLM network groups – it is important for us to perform relevant and applicable communication on metrological issues.

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:45

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via undervisning, temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

Anna Radoor Abrahamsen (Specialkonsulent, Teknisk sagsbehandling, Sikkerhedsstyrelsen)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:49

Det metrologiske område i Danmark er i konstant udvikling på nye målertyper, anvendelse af målere og metoder til at sikre og opretholde høj forbrugersikkerhed.
Sikkerhedsstyrelsen støtter fuldt ud Force Technologys forslag. Vi finder det af væsentlig betydning, at udvikle metoder til kalibrering, digitalisering samt sikring og dokumentering af korrekte målinger.
Sikkerhedsstyrelsen lægger stor vægt på, den opnåede viden formidles på et højt niveau via undervisning, temadage og deltagelse i standardiserings arbejde og derigennem medvirke til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:04

Hej Anna
Tak for din kommentar.
Som du skriver, er det metrologiske område i konstant udvikling, og følgelig vil der også fremover være behov for tilpasning af de metrologiske services – bl.a. med sigte på beskyttelse af forbrugerne.
Metrologi betegnes ofte som ”den glemte videnskab”, fordi vi som mennesker lever med den opfattelse, at målinger er der jo ”styr på”. Men uden løbende fokus på og kontrol med vores målemidler, vil der opstå risiko for fejl. Vi ser klart en opgave i at løfte vidensniveauet omkring metrologi og medvirke til mere kritiske øjne på måling, og vi skal også fremover være aktive på formidlingsopgaven.
Vi deltager gerne i det internationale standardiseringsarbejde som hidtil i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen.

Ken Vejbæk (Ingeniør M.Sc.EE, Bavarian Nordic)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:00

Bavarian Nordic udvikler og producerer vacciner under aseptiske forhold, ved brug af procesudstyr hvori indgår måleudstyr med krav til sporbarhed af måleresultater, der indgår i styring og regulering, samt online dokumentation af vigtige kvalitetsegenskaber af det færdige produkt. Metrologi og indgående sensor teknologier er dermed en vigtig del til sikring og dokumentation af et højt GMP niveau af virksomhedens produkter og produktion. Bavarian Nordic er inden i en særdeles positiv vækst indenfor udvikling og produktion af vacciner, og har derfor stort fokus på at produktionsprocesserne instrumenteres med sensor teknologier der sikrer optimale drift betingelser, proces stabilitet, dokumentation og oppetid. Dermed anser vi det i virksomheden som særdeles vigtigt at vi også gennem ekstern sparring har mulighed for at inddrage nyeste viden på metrologi området, til styrkelse af den måde vi instrumenterer vores processer og udstyr, samt dokumenterer kvaliteten af de færdige produkter.

Mogens Simonsen (Teknisk chef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:29

Hej Ken
Tak for din kommentar.
Som GTS stiller vi naturligvis vores viden og erfaring til rådighed, og vi ser ikke metrologiske services alene som evnen til at kalibrere men også evnen til at hjælpe og rådgive virksomheder fx i forbindelse med instrumentering af processer og udstyr. Ny teknologi som fx IoT giver nu elektronisk adgang til store mængder målerdata med muligheder for nye måder at overvåge målekvaliteter på (se også projektforslaget: Risiko/behovsstyrede kalibreringsstrategier (RiskKal)).