Metrologisk Infrastruktur - legal metrologi

Senest opdateret d. 18/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Produktionsteknologi og Transport
Mogens Simonsen
Teknisk Chef

Korrekte målinger i industri og samfund bygger på en velfungerende metrologisk infrastruktur. Som udpeget institut sikrer FORCE Technology, at dansk industri har adgang til måletekniske ydelser på det højeste nationale niveau i sporbarhedskæden.

FORCE er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget til nationalt referencelaboratorium (DI) på felterne: kraft, tryk, volumen, densitet, gasflow, luftfugtighed og flow i andre væsker end vand. Med udpegningen følger en række krav til måleteknisk kapabilitet, ajourføring af viden og deltagelse i internationalt arbejde - alt sammen for at sikre en høj metrologisk standard. Aktiviteten skal bidrage til at sikre udvikling af de metrologiske services ift. nuværende og kommende behov i industri og samfund.

 

Referencer: 
  • Et Designated Institute (DI) er udpeget til at opretholde det højeste metrologiske niveau i landet ift. sporbarhed til SI enheden. DI’er arbejder på samme niveau som NMI’en (Nationale Metrologi Institut) men inden for de områder, der ikke er dækket af NMI’en. DI’ernes rolle og opgaver i den internationale metrologiske infrastruktur er bl.a. beskrevet i EURAMET Guide no. 2
  • WELMEC WG11 – Utility Meters udarbejder standarder til at fortolke EU’s regler for forbrugsmålere.
  • OIML (The International Organization of Legal Metrology). Globale godkendelser for danske vandmålerfabrikanter.

 

Nøgleord

20 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Evan Stokkebæk (Ingeniør, DIN Forsyning)
Fredag d. 20/4-18 kl. 08:55

DIN Forsyning A/S er et forsyningsselskab med både fjernvarme og vandforsyning.
DIN Forsyning har eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
DIN Forsyning anvender fjernaflæste målere på både vand og energi.
DIN Forsyning har derfor stort behov for hele tiden at have "fingeren på pulsen" på de nye tiltag der er indenfor udvikling af nye målertyper, udvikling af systemer til fjernaflæsning af målere samt opdatering af viden omkring bekendtgørelser, vejledninger på hele målerområdet, således at personalet på vores målerlaboratorium altid er opdateret med den sidste nye viden.
Der er meget få steder, hvor vidensdeling kan foregå på et uformelt, men meget seriøs niveau. Vi har et stort behov for efteruddannelse, men har vanskelligheder ved at finde de rette kurser/forum for vidensdeling.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:34

Hej Evan Stokkebæk
Tak for din kommentar.
Vi håber at vi også i fremtiden kan hjælpe jer med efteruddannelse i CLM-regi.
Vi er nu oppe på 200 medlemmer i CLM, og der er mange som efterspørger mere efteruddannelse.
Vi har gennem de sidste år øget vores antal deltagere til vores temadage, og det viser også at der er stor efterspørglse på de aktiviteter som vi ønsker at fortsætte med.
Vi vedligeholder vores viden ved at være med i alle relevante standardiseringsorganer, og kan derfor altid give jer og SMVere information om de nyeste innovative muligheder.

Flemming Jensen (Sektionsleder, HOFOR)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:15

HOFOR er et forsyningsselskab med fjernvarme, fjernkøl, spildevand, bygas og vandforsyning.
HOFOR har eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.

Det er vigtigt for HORFOR, som landets største forsyningsvirksomhed, hele tiden at have følge med, så vi er informeret om nye tiltag, indenfor udvikling af nye målertyper, udvikling af systemer til fjernaflæsning af målere, samt opdatering af viden omkring bekendtgørelser og vejledninger på hele målerområdet, således at personalet på vores målerlaboratorium, fjernaflæsnings tekniker og målertekniker altid er opdateret med den sidste nye viden.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:38

Hej Flemming Jensen
Tak for din kommentar.
På flere områder deltager FORCE Technology aktivt på standardisering.
Inden for måleteknik/metrologi er det netop denne RK-aktivitet der gør, at vi kan hjælpe danske virksomheder med den seneste nye viden.

Brian Truegaard (Teamleder, VandCenter Syd as)
Fredag d. 20/4-18 kl. 20:49

VandCenter Syd as er et vand og spildevandsselskab, med egenproduktion af gas. Danmarks 3. største forsyning, placeret i Odense, med over 200 ansatte.
Vi har forpligtet os til at følge med teknologien, udviklingen, og hele tiden være opdateret på hvad der rør sig, og hvilke tendenser der viser sig. Ud over det, sætter vi vores forbrugere højt på listen, så de hele tiden får services på højeste niveau. Dette er denne del, en stor hjælp til at opretholde. Vi sætter stor pris på det arbejde der foregår her, og er glade for at være en del af den udvikling det giver

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:42

Hej Brian Truegaard
Tak for din kommentar.
Vi er glade for at vi kan hjælpe jer og andre SMVere med de sidste nye innovative muligheder.
Det er godt, at I er glade for at være med i dette forum, som vi også selv mener giver stor værdi for industrien i Danmark.

Henryk Stawicki (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:09

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.
Det er vigtigt for Dansk Standard at vores kunder altid kan være opdateret med ændringer i standarder, samt de har indflydelser på indholdet af relevante standarder og dermed bidrager til udvikling af den nyeste teknologi.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:44

Hej Henryk Stawicki
Tak for din kommentar.
Vi er glade for at gennem denne resultatkontrakt har været med til at lave store ændringer i standarderne, således at de danske virksomher kan få sat aftryk på reglerne til gavn for deres egen udvikling.

Brian Ramsgaard (Kvalitetschef, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:08

Midtfyns Vandforsyning er et forbrugerejet forsyningsselskab med eget DANAK akkrediteret målerlaboratorium.
Standardisering er meget vigtig for os, da standarder indenfor legal metrologi har stor indflydelse på vores laboratories aktiviteter. Via legal metrologi samarbejdet får vi løbende ajourført vores viden om standardisering. Vi har stort udbytte af at deltage aktivt i ERFA grupper i legal metrologi, og det fungerer i praksis som vores løbende efteruddannelse.
Som forsyningsselskab er vi afhængige af pålidelige målere, som sikrer korrekt forbrugsafregning. På samfundsplan bliver der afregnet store beløb, både til forsyningsvirksomheder og statskassen. Derfor er det af væsentlig betydning at legal metrologi kan bidrage til klare tekniske og lovgivningsmæssige rammer indenfor området.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 13:49

Hej Brian Ramsgaard

Tak for din kommentar.

Vi er glade for at kunne hjælpe jer og andre SMVere så I løbende får efteruddannnelse.
Denne aktivitet er efter vores mening en af de få steder der giver mulighed for dette.

Såfremt I har ønsker eller spørgsmål til aktiviteten så hører vi naturligvis gerne fra jer.

Helle Pernille Hansen (Fagleder - Måler, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 21:58

Aarhus Vands kerneforretning er at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet. Aarhus Vand har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand.
Aarhus Vand er et førende vandselskab, når det gælder viden, teknologi og udvikling af bæredygtige løsninger til fremtidens vandforsyning. I forhold til at indhente ny viden og erfaringsudveksle om måleteknologi og lovgivning har vi over flere år draget stor nytte og udbytte af deltagelse i CLM Erfa-gruppe og temadag, hvor væsentlige punkter i nærværende aktivitetsforslag bl.a. videreformidles.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:18

Hej Helle Pernille Hansen
Vi sætter stor pris på jeres kommentar, og det er godt for at vide, at I indhenter ny viden til stor nytte for jer i CLM-regi.
Vi vil gerne fortsætte vores videreformidling til gavn for jer og SMVere i Danmark.

Søren Lang (Produktgruppechef, Kamstrup.dk)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:21

Kamstrups forretning er primært baseret på udvikling, produktion, salg og service af legale måleinstrumenter til afregning. Det er derfor særdeles vigtigt for os at den legale infrastruktur i Danmark fungerer optimalt og at de typetests og certifikater der udstedes i Danmark accepteres af udenlandske myndigheder.
En forudsætning for et stærkt produktprogram er adgang til måletekniske ydelser på det højeste nationale niveau i sporbarhedskæden, hvilket igen er adgangsnøglen til eksportsalg.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:21

Hej Søren Lang
Tak for din kommentar.
Vi vil med denne aktivitet fortsætte vores aktive deltagelse i standardisering, hvor vi nu til gavn for danske virksomheder har topposter i både Europæisk CEN standardisering inden for fjernvarme, samt i organisationen WELMEC som fastsætter guidelines for EU direktiver.
Mvh Michael Møller Nielsen

Kenneth Petersen (Director R&D, Laboratory and Test, Danfoss)
Mandag d. 7/5-18 kl. 10:43

Dette er helt klart et område der har interesse for Danfoss.
Mvh. Kenneth

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:42

Hej Danfoss
Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:47

Det er vigtig for Bornhoms Energi og Forsyning at have adgang til en kompetent, nærværende og opdateret metrologisk service.

Michael Møller Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:37

Hej Filip Oehlenschläger (Maskinmester, Bornholms El-Produktion)

Tak for jeres støtte, vi er glade for at det er et projekt som har jeres interesse.

Mvh Michael Møller Nielsen

Anita Petersen (Teamkoordinator, Lolland Forsyning)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:31

Lolland Forsyning A/S støtter forslaget. Det er vigtigt for os at være opdateret med den sidste nye viden inden for området.

Steffen Andersen (Kvalitetsansvarlig, SAXE Hansen AS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 08:51

SAXE Hansen A/S er et handelsfirma, som forhandler alt til plastindustrien. Nogle af vores kunder er global players, som forventer ensartede produkter uanset, hvor i verdenen deres produkter produceres.
SAXE Hansen A/S har i år opnået akkreditering i seks discipliner.
SAXE Hansens kunder må siges, at være særdeles innovative, derfor må vi også være det.
Vi har i mange år kalibreret kundernes udstyr efter iso 17025. I den forbindelse har FORCE været en stor samarbejdspartner især indenfor kraftområdet. I forbindelse med vores akkrediteringsforløb, har vi haft et fantastisk samarbejde med FORCE, hvor vi har mødt stor forståelse, og modtaget uvurderlig hjælp.
Det er min opfattelse, at de fremtidige aktiviteter FORCE fremlægger i dag er en sund kombination, af fastholdelse af kerneområder, samt nytænkning og innovation. Jeg glæder mig personligt til, at lære mere om dynamisk kraftkalibrering.
Det betyder meget for os, at FORCE er en stærk international samarbejdspartner. Jeres mange internationale aktiviteter har stor betydning.
Venligst
www.saxe-group.com