Metrologisk infrastruktur; masse og flow

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Michael Møller Nielsen
Afdelingschef

Målet er at fastholde og udvikle den danske metrologiske infrastruktur på områder hvor FORCE er udpeget som national referencelaboratorium - i tråd med de behov der efterspørges af virksomheder, myndigheder og andre interessenter. Projektet omfatter aktiv deltagelse i standardiseringsarbejde for varetagelse af danske interesser og hjemtagning af opdateret metrologisk viden, der sikrer at danske virksomheder kan udvikle og producere produkter i høj kvalitet med international anerkendelse.

Nøjagtige målinger er forudsætning for et velfungerende samfund, og for at produktionsvirksomheder kan udvikle og producere produkter i høj kvalitet med international anerkendelse.

Formålet med denne aktivitet er at fastholde og udvikle den danske metrologiske infrastruktur, på de områder hvor FORCE Technology er udpeget som national referencelaboratorium, i overensstemmelse med de behov der efterspørges af virksomheder, myndigheder og andre interessenter.

Nødvendige udviklinger på de metrologiske områder omfatter udvidelser af målerområder, forbedring af måleevner og effektivisering af kalibreringsmetoder. Eksempelvis medfører de stadigt voksende konstruktioner til vindenergi et behov for at kunne kalibrere større kraft og momenter.

Områderne ”masse” og ”flow” dækker over felterne: kraft, tryk, volumen, densitet, gasflow og flow i andre væsker end vand.

Aktiviteten omfatter desuden deltagelse i national og internationalt standardiseringsarbejde for at varetage danske interesser og for at hjemtage opdateret metrologisk viden, som har betydning for dansk industri og for det danske samfund som helhed.

Budget:
2016: 2.800.000 kr.
2017: 2.800.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk infrastruktur

Nøgleord