Mikrobiomet i sundhed og sygdom

Senest opdateret d. 14/1-2019
Bioneer
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Kim Holmstrøm
R&D Manager

Bioneer vil udvikle nye tværfaglige services, som adresserer stigende virksomhedsbehov for dokumentation og forståelse af naturligt forekommende tarmbakteriers og probiotiske bakteriers effekt på sygdom, samt omsætning og effekter af lægemidler.

Teknologiske serviceydelser:
Kroppens naturlige bakterieflora, kaldet mikrobiomet, har fået en stadigt stigende industriel og videnskabelig opmærksomhed i forhold til sundhed generelt, for udvikling af sygdom og for effekt på behandling inden for f.eks. kræft og kroniske sygdomme. Bioneer vil tilbyde serviceydelser baseret på cellemodeller til analyse af bakteriers/mikrobiomers effekter på lægemiddelomsætning og effekter på immunsystemet, der findes omkring tarmen, samt serviceydelser til håndtering, opretholdelse og dyrkning af bakterier/mikrobiomer. Disse tværfaglige services er unikke inden for mikrobiomområdet og udbydes ikke i Danmark.

Målgruppe og relevans:
Målgruppen omfatter SMVer med fokus på udvikling af probiotika, samt mindre og større farma– og ingrediensvirksomheder, som har fokus på mikrobiomets betydning for menneskers helbred og på mikrobiomets betydning for omsætning af lægemidler. Teknologisk orienterede virksomheder, der udvikler produkter, f.eks formuleringer og procesudstyr er også omfattet. Bioneers serviceudbud imødekommer et stort behov fra adskillige danske SMVer (cirka 40) og større virksomheder (cirka 15-20) for forbedring af probiotiske formuleringer og andre ingredienser. Farmaceutiske virksomheder har behov for at undersøge orale administrerede kandidatstoffers interaktion med mikrobiomet for at effektivisere deres optag i kroppen. Desuden er der behov for at hjælpe danske forskningsgruppers kommercialisering af forskningsresultater inden for området. Serviceydelserne vil sætte danske ingrediensvirksomheder i stand til at identificere nye bakterielle produkter og andre ingredienser, samt pege på mulige sundhedsmæssige effekter. Lægemiddeludviklende virksomheder vil opnå en bedre forståelse for hvorledes kandidatstoffer påvirkes af miljøet i mavetarmkanalen og vil dermed kunne dosere bedre, f.eks. via skræddersyede formuleringer.

Væsentligste aktiviteter:
Bioneer vil med en unik tværfaglig tilgang udvikle nye teknologiske serviceydelser inden for mikrobiomområdet, der kombinerer mikrobiologiske, immunologiske og farmaceutiske kompetencer. Bioneer vil udvikle cellemodeller, der efterligner det mikrobiologiske miljø i tarmen, samt modeller, der kan anvendes til at analysere mikrobiomers effekt på immunsystemet. Endvidere vil Bioneer udvikle protokoller og processer til dyrkning af specifikke bakterier/mikrobiomer samt teknologier til analyse af hvorledes lægemiddelkandidater påvirkes af mikrobiomet. Forbedrede formuleringsteknologier til beskyttelse af probiotiske stammer under transit i mavetarmkanalen vil også blive søgt udviklet.

Budget:
2019: 2.465.000 kr.
2020: 2.465.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Vores bakterier i sundhed og sygdom

Nøgleord