Miljøaspekter i beslutningsstøttesystemer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Med henblik på at realisere den netop vedtagne grønne transportpolitik foreslås det at GTS-nettet udvikler viden, systemer og metoder, som kan sikre en stadig mere effektiv skibstransport samtidigt med, at energiforbrug og emissioner nedbringes. Det skønnes, at der alene ved optimering af operationen af de nuværende skibe vil kunne opnås en CO2 reduktion i emissionerne i størrelsesordenen 5 -10 %.

Inden for skibsoperation – og med fokus på bæredygtig energianvendelse foreslås aktiviteter indenfor udvikling af beslutningsstøttesystemer der udover at give integreret beslutningsstøtte på både det taktiske hårdtvejrsplan og på det strategiske ruteoptimeringsplan, også giver beslutningsstøtte omkring energieffektiv emissionsreducerende operation.

Som en del af ombordbeslutningsstøttesystemet foreslås aktiviteter hvor der udvikles moduler til forbedret overvågning af skibsmotorers faktiske brændstofeffektivitet.

De udviklede beslutningsstøttesystemer vil gøre det muligt for redere og skibsoperatører at optimere og dokumentere energieffektiv og miljøansvarlig adfærd.